Ugoda pozasądowa – jakie elementy muszą się w niej znaleźć, a które są niedozwolone (E-book)

31,40 zł
Wzór ugody pozasądowej (z komentarzem eksperta). Zawarcie ugody a wzajemne roszczenia stron - jaką formułkę należy zawrzeć w zapisach zawartej z pracownikiem (byłym pracownikiem) ugody? Jak rozstrzygnąć w ugodzie spory dotyczące takich składników wynagrodzenia jak premie czy dodatek za godziny nadliczbowe?
Przykład: W ugodzie pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę w trybie dyscyplinarnym i dodatkowo nie wypłacił mu należnego wynagrodzenia zasadniczego za ostatni miesiąc pracy. Pracownik domagał się zapłaty wynagrodzenia, jednak miał problemy ze znalezieniem nowego
zatrudnienia. Wystąpił więc z prośbą o zmianę trybu rozwiązania umowy o pracę (pomimo świadomości, że rozwiązanie w trybie art. 52 § 1 kp było słuszne).
Pracodawca uzależnił swoją zgodę na dokonanie tej zmiany od zrzeczenia się przez pracownika w ugodzie należnego mu wynagrodzenia za pracę.
Pracodawca postąpił nieprawidłowo. Rezygnacja przez pracownika z wynagrodzenia nie miałaby mocy prawnej, gdyż jest sprzeczna z przepisami. Jeżeli pomimo zawarcia ugody pracownik będzie dochodził zapłaty wynagrodzenia na drodze sądowej, to sąd może zasądzić to wynagrodzenie, gdyż przysługiwało pracownikowi zgodnie z przepisami prawa pracy. W takim przypadku sąd nie weźmie pod uwagę zawartej pomiędzy stronami ugody, której treść jest sprzeczna z prawem.
Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W razie sporu z pracownikiem niekoniecznie trzeba od razu spotykać się w sądzie, który i tak ma przecież obowiązek nakłaniania stron konfliktu do zawarcia ugody sądowej. Pracodawca i pracownik mogą i bez namowy sądu dojść do porozumienia jeszcze przed pierwszą rozprawą lub zanim w ogóle sporna sprawa trafi przed sąd – zawierając ugodę pozasądową. Jak prawidłowo sformułować taką ugodę? Czy trzeba wysłać jeden egzemplarz ugody do sądu? Czy ugodę trzeba przechowywać w aktach osobowych i jeśli tak, to w której części?
Więcej informacji
Product Name Ugoda pozasądowa – jakie elementy muszą się w niej znaleźć, a które są niedozwolone (E-book)
Symbol 1BC0050
ISBN 978-83-269-4275-4
Data wydania 2 paź 2015
Grupa docelowa specjaliści ds. kadr i płac, pracodawcy, właściciele
Liczba stron 10
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Anna Telec, Grażyna Mazur