Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

  • Bestseller
Cena promocyjna 39,95 zł Regular Price 79,89 zł

Kompendium wiedzy na temat organizacji pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Publikacja zawiera omówienie przepisów, zasady pracy z dziećmi oraz zadania nauczycieli, dyrektora, specjalistów zajmujących się dziećmi, zespołów nauczycieli. Ponadto w każdym rozdziale ekspert odpowiada na najczęstsze i najbardziej problematyczne pytania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Uzupełnieniem książki są przydatne w pracy, gotowe do wykorzystania dokumenty, zamieszczone na dołączonej do książki płycie CD.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Materiał opisuje zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu.

Publikacja szczegółowo omawia przepisy oraz obowiązki dyrektora i nauczycieli wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

Ponadto książka zawiera liczne tabelki i wykresy przedstawiające organizację pomocy, zadania specjalistów, podział zadań między organy szkolne, opisuje zasady współpracy z rodzicami i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Publikacja pozwoli Państwu usystematyzować wiedzę oraz wskaże gotowe, praktyczne i prawidłowe rozwiązanie.

Więcej informacji
Product Name Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole
ISBN 978-83-269-8638-3
Data wydania 27 lis 2019
Symbol ZOO0033
Opis hasłowy Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, uczeń z autyzmem, uczeń z Aspergerem
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

- jak zmieniły się przepisy dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej po 1 września 2019 r.?

- jakie zadania spoczywają na dyrektorze, nauczycielu, specjalistach?

- jakie dokumenty należy sporządzić pracując z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

- jakie przewidziane są formy wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami?

- jakie kwalifikacje muszą mieć nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi?

- jak i dla kogo należy opracować IPET? 

- jak dokumentować udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Grupa docelowa Dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, nauczyciel, pedagog, psycholog, ,wychowawca
Format B5
Liczba stron 324
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Marzenna Czarnocka, Jagna Niepokólczycka-Gac

Wstęp

Rozdział 1. Prawne uwarunkowania organizacji wsparcia dla dzieci

i młodzieży ze specjalnymi potrzebami

1.1. Wymagania państwa

1.2. Odpowiedzialność dyrektora

1.3. Obowiązki nauczycieli

1.3.1.. Zespołowe współdziałanie wychowawców, nauczycieli i specjalistów

1.3.2.. Działania nauczycieli w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia wychowankom

1.4. Zadania specjalistów

1.5. Prawo wewnątrzszkolne .

1.6. Ochrona danych osobowych w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.6.1.. Szkolna polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

1.6.2.. Wgląd do dokumentacji ucznia tylko dla uprawnionych osób

1.7. Z praktyki – pytania i odpowiedzi .

Rozdział 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2.1. Wymiar godzin przeznaczonych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną

2.2. Diagnoza potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży

2.3. Formy wsparcia dzieci i uczniów, rodziców i nauczycieli

2.4. Indywidualizacja kształcenia – formy organizacyjne

2.4.1.. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

2.5. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2.6. Dokumentacja szkolna w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2.6.1.. Dziennik pracy specjalisty

2.6.2.. Dziennik innych zajęć

2.6.3.. Program prowadzonych przez specjalistę zajęć

2.6.4.. Dokumentacja postępów dzieci

2.6.5.. Indywidualne teczki ucznia .4

Rozdział 3. Organizacja kształcenia specjalnego

3.1. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

3.1.1.. Zadania zespołu pracującego z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

3.1.2.. Dodatkowe możliwości wsparcia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

3.1.3.. Przygotowanie placówki do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

3.1.4.. Środki finansowe na zorganizowanie kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

3.1.5.. Z praktyki – pytania i odpowiedzi

Rozdział 4. Kwalifikacje nauczycieli i specjalistów

4.1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami i specjalistami

4.2. Z praktyki – pytania i odpowiedzi

Rozdział 5. Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

5.1. Dziecko lub uczeń chory

5.1.1.. Działania podejmowane przez szkołę w celu zapewnienia dziecku odpowiednich warunków edukacji

5.1.2.. Pomoc pielęgniarki lub higienistki a podawanie dzieciom leków

5.1.3.. Podawanie leków a odpowiedzialność pracowników szkoły

5.1.4.. Organizacja indywidualnego nauczania .

5.1.5.. Nauczanie indywidualne a udział ucznia w życiu szkoły

5.1.6.. Nauczanie indywidualne a kwalifikacje nauczycieli

5.1.7.. Dokumentowanie indywidualnego nauczania

5.2. Dzieci i uczniowie uzdolnieni .

5.2.1.. Cechy dzieci zdolnych

5.2.2.. Wskazówki dla nauczyciela do pracy z dzieckiem zdolnym

5.3. Dzieci z grupy ryzyka dysleksji i uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

5.3.1.. Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu

5.3.2.. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

5.4. Dzieci i uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami

sprawności językowych

5.4.1.. Dyslalia .

5.4.2.. Mutyzm

5.4.3.. Wsparcie dla uczniów przybywających z zagranicy

5.5. Uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego

5.6. Uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

5.6.1.. Reakcje na sytuacje traumatyczne

5.6.2.. Interwencja kryzysowa

5.7. Dziecko i uczeń z trudnościami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych

5.7.1.. Pomoc socjalna dla dzieci z rodzin ubogich

5.7.2.. Pomoc dla dzieci, których trudności uwarunkowane są sposobem spędzania czasu wolnego

5.8. Z praktyki – pytania i odpowiedzi

Rozdział 6. Wzory dokumentów