FabrykaWiedzy.com
Transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne w VAT – praktyczne wyjaśnienia ekspertów
Promocja
-50%
Transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne w VAT – praktyczne wyjaśnienia ekspertów.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne w VAT – praktyczne wyjaśnienia ekspertów

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie VAT w transakcjach wewnatrzwspólnotowych i transgranicznych (eksport towarów i usług, import towarow i usług, WDT i WNT). Ponadto zawiera kilkadziesiąt stron odpowiedzi ekspertów na rzeczywiste pytania podatników, dotyczących tej tematyki.

Normalna cena: 69,00 zł

Cena promocyjna: 34,50 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Oprócz sprzedaży krajowej polscy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości wykonują również transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne, które nakładają na nich obowiązek rozliczenia VAT. Chodzi tutaj o eksport towarów i usług, wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów czy import usług. Każda z tych czynności jest rozliczana w inny sposób i każda z nich napotyka praktyczne problemy interpretacyjne. W tej publikacji znajdziesz kompleksowe omówienie wszystkich najczęstszych transakcji transgranicznych z licznym przywołaniem orzecznictwa i interpretacji fiskusa a także – podparte wieloma przykładami.

Spis treci

ROZDZIAŁ 1 – Eksport towarów
Powstanie obowiązku podatkowego
Eksport pośredni i bezpośredni 
Wywóz towarów poza UE jest warunkiem zastosowania 0% stawki
Wykazywanie eksportu w deklaracji
Rozliczanie zaliczek na poczet eksportu
Niektóre transakcje z dłuższym terminem wywozu towarów
Nie każdy wywóz towaru jest eksportem
Podstawa opodatkowania musi być przeliczona na złote
Potwierdzenie wywozu trzeba przechowywać tak jak faktury 
ROZDZIAŁ 2 – Eksport usług 
O miejscy rozliczenia usługi decyduje status podatnika i charakter usługi
Obowiązek podatkowy przy eksporcie usług powstaje na zasadach ogólnych
Usługa wykonana poza krajem nie podlega VAT
Dokumentowanie eksportu usług
Eksport usług w informacji podsumowującej
ROZDZIAŁ 3 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 
Zakup towaru od podatnika z UE to WNT
Podstawa opodatkowania przy WNT
Obowiązek podatkowy przy WNT
Rozliczenie VAT przy braku faktury
Nabycie towaru rozliczane w walucie obcej
Rozliczenie WNT w deklaracji VAT
Korekta faktury przy WNT
ROZDZIAŁ 4 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 
Stosowanie stawki 0% wymaga spełnienia kilku warunków 
Dowody potwierdzające wywóz towarów
Wywóz towarów można udowadniać na wiele sposobów
Zasady stosowania stawki 0% w prawie unijnym
Warto sprawdzić kontrahenta unijnego
Podatnik nie musi każdorazowo występować o potwierdzenie statusu kontrahenta
Podstawa opodatkowania przy WDT 
Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych
Obowiązek podatkowy przy WDT
Zaliczka z tytułu WDT bez VAT 
Skutki niedopełnienia obowiązków aktualizacyjnych 
Brak zgłoszenia a stawka 0%
ROZDZIAŁ 5 – Import usług   
Siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności
O rozliczaniu usługi decyduje miejsce prowadzenia działalności usługodawcy
Rozliczenie VAT przy imporcie usługi
Status podatnika ma wpływ na określenie miejsca świadczenia usług
Nie wszystkie usługi nabyte od podmiotu z poza kraju to import usług 
Stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia
Obowiązek podatkowy od importu usługi
Rozliczenie importu usług w deklaracji VAT
Odliczenie podatku naliczonego 
ROZDZIAŁ 6 – Import towarów 
Definicja importu towarów 
Miejsce dokonania importu 
Obowiązek podatkowy w imporcie 
Podstawa opodatkowania w imporcie towarów 
Procedura uproszczona
Upoważniony podmiot gospodarczy (AEO)
Deklaracja importowa 
Odliczanie VAT przy imporcie towarów
Zwolnienia z tytułu importu towarów
ROZDZIAŁ 7 – Transakcje trójstronne
Transakcja łańcuchowa w ustawie o VAT
Uproszczenia dla transakcji łańcuchowych
Zaliczenie do transakcji trójstronnej
Transport wykonany dla kontrahenta
Zastosowanie stawki 0%
Dokument przewozowy w odbiorze towarów
Umowa handlowa miedzy kontrahentami 
Upoważnienie do odbioru towarów
Międzynarodowy list przewozowy
ROZDZIAŁ 8 – Odpowiedzi ekspertów
 
1. Dla wystąpienia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej konieczny jest udział trzech podatników
2. Zaliczka za WNT nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego
3. Warunkiem stosowania stawki 0% w eksporcie jest wywóz towarów poza UE
4. Przywóz do kraju towaru zaimportowanego w Niemczech to WNT
5. Na Węgrzech należy posiadać numer EKAER
6. Obowiązek podatkowy w WNT wyznacza data wystawienia faktury 
7. Transport kupiony od firmy spoza UE wykonany poza krajem to import usług 
8. Faktura wystawiona przed dostawą wyznacza powstanie obowiązku podatkowego w WNT 
9. W przypadku eksportu usług nie występuje instytucja płatnika podatku
10. Nie każde przesunięcie towarów między krajami UE to WNT
11. WNT samochodu i jego sprzedaży firmie leasingowej trzeba ująć w deklaracji
12. Można stosować uproszczone zasady rozliczania WDT 
13. Zakup firmowych akcesoriów w Niemczech trzeba rozliczyć jako WNT 
14. Przedsiębiorca zarejestrowany jako niemiecki podatnik VAT rozlicza podatek w Polsce
15. Faktura dokumentująca usługę transportową dla podatnika szwajcarskiego bez VAT
16. Księgowanie faktur dotyczących importu towarów wystawionych przez agencję celną
17. Wysłanie maszyny kupionej w Belgii do Pakistanu nie jest eksportem 
18. Dostawa towarów poza terytorium Polski nie podlega VAT
19. Import towarów należy wykazać w deklaracji VAT
20. Na fakturze dokumentującej dostawę narzędzi trzeba naliczyć VAT
21. Prowadzenie firmowych profili to nie import usług
22. Skutki VAT oclenia eksportowanego towaru przy zastosowaniu niższej wartości
23. Sprzedaż mebli osobie prywatnej z Kuwejtu to eksport
24. Import towarów podlega VAT tylko w jednym państwie UE

Informacje dodatkowe

TytułTransakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne w VAT – praktyczne wyjaśnienia ekspertów
ISBN978-83-269-4883-1
Data wydania21-03-2016
SymbolUOM0095
Opis hasłowytransakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne
Korzyści dla Ciebie
Dowiesz się jak prawidłowo stosować stawkę 0% przy WDT i eksporcie.  
Poznasz zasady prawidłowego rozliczania WNT.
Dowiesz się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie towarów i usługo oraz - jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania.
Grupa docelowaksięgowi, główni księgowi, podatnicy rozliczajacy VAT samodzielnie, doradcy podatkowi, eksporterzy i importerzy towarów i usług
FormatB5
Liczba stron116
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaKatarzyna Bednarska
AutorMaksymilian Nowicki, Piotr Kłos, Rafał Kuciński
KategoriaPromocje

Normalna cena: 69,00 zł

Cena promocyjna: 34,50 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel