FabrykaWiedzy.com
Teczka bhp na budowie
Teczka bhp na budowie

Teczka bhp na budowie

Darmowa

Teczka bhp na budowie to umieszczony na pendrivie pakiet materiałów bhp związanych z pracami budowlanymi, niezbędny dla każdego specjalisty.

306,27 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Teczka bhp na budowie zawiera dokumenty bhp, instrukcje bhp, programy szkoleń, prezentacje szkoleniowe oraz tabele. Materiały głównie związane z pracami remontowo-budowlanymi. Oprócz tego dokumentacja niezbędna dla każdego specjalisty ds. bhp niezależnie od prowadzonej działalności.

Spis treci

Dokumenty bhp:
Akta w sprawie wypadku przy pracy
Informacje świadka wypadku przy pracy
Wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy
Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
Karta wypadku
Statystyczna karta wypadku
Polecenie powypadkowe
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Rejestr wypadków przy pracy
Zawiadomienie o wypadku przy pracy
Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
Codzienny raport techniczny wózka jezdniowego z napędem silnikowym
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
Dziennik zajęć
Książka szkolenia wstępnego na stanowisku pracy
Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia bhp
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp
Grupy pożarów i ich charakterystyka
Informacja o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym
Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym
Karta oceny ryzyka według normy PN
Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku...
Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Skierowanie na badania profilaktyczne
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Odpowiedź na nakaz PIP
Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie PIP
Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy PIP
Protokół kompleksowej kontroli stanu bhp
Protokół problemowej kontroli stanu bhp
Dziennik kontroli bhp na placu budowy
Protokół odbioru technicznego rusztowania
Protokół utraty, zniszczenia odzieży roboczej...
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
Wzór protokołu badania eksploatacyjnego urządzenia piorunochronnego
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Instrukcje bhp:
Instrukcja pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach
Instrukcja bhp demontaż rusztowań
Instrukcja bhp prace na wysokości
Instrukcja  bhp  przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi o napędzie mechanicznym
Instrukcja bhp przy pracy z szlifierką dwutarczową
Instrukcja bhp obsługi betoniarki
Instrukcja bhp przy koparko-ładowarki
Instrukcja bhp postępowania na wypadek pożaru
Instrukcja bhp narzedzia ręczne o napędzie elektrycznym
Instrukcja bhp obsługi suwnicy lub cięgnika
Instrukcja bhp organizacji transportu wewnętrznego
Instrukcja bhp przy obsłudze podestów ruchomych
Instrukcja bhp obsługi żurawia
Instrukcja bhp magazynowanie azbestu
Instrukcja bhp przy czyszczeniu konstrukcji stalowych

Prezentacje szkoleniowe:
Materiał pomocniczy bhp na wysokości
materiał pomocniczy przy obsłudze podestów ruchomych
szkolenie okresowe na wysokości
Szkolenie okresowe przy obsłudze podestów ruchomych

Programy szkoleń:
Program instruktażu stanowiskowego przy docieplaniu
Program szkolenia okresowego robotników
Program szkolenia prace na wysokości
Przykładowy program instruktażu stanowiskowego pracownika czyszczącego konstrukcje stalowe
Przykładowy program szkolenia okresowego chemia budowlana
Przykładowy program szkolenia wstępnego ogólnego
Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach z azbestem

Tabele:

Formy dozory technicznego UTB oraz terminy badań
Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych
Przykłady rusztowań
Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji
Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB
Wykaz niektórych prac wzbronionych młodocianym
Wykaz prac wzbronionym mlodocianym

Informacje dodatkowe

TytułTeczka bhp na budowie
Data wydania05-06-2014
SymbolGOH0002
Opis hasłowyteczka, bhp na budowie, dokumenty bhp, instrukcje bhp, programy szkoleń, prezentacje szkoleniowe
Korzyści dla Ciebie
  • kompleksowa dokumentacja bhp w jednym miejscu;
  • niezbędne instrukcje bhp w pracach remontowo-budowlanych;
  • zapewnisz bezpieczne wykonywanie pracy na budowie.
Grupa docelowaspecjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp
Formatpendrive
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaRafał Kępka
Autorpraca zbiorowa
KategoriaTydzień BHP
306,27 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel