FabrykaWiedzy.com
Szkolenia bhp - komentarz do rozporządzenia (E-book)
Szkolenia bhp - komentarz do rozporządzenia

Szkolenia bhp - komentarz do rozporządzenia (E-book)

Głównym celem komentarza jest przybliżenie kwestii uregulowanych rozporządzeniem. Nie należy go traktować jako głosu w trwającej od dłuższego czasu dyskusji nad kierunkami zmian przepisów dotyczących szkoleń bhp.

59,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Szkolenie bhp jest ważnym czynnikiem profilaktyki wypadkowej – umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z przebiegiem procesu pracy i sprzyja poznaniu sposobów postępowania także w sytuacjach odbiegających od normalnego toku pracy.
Komentarz do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.) jest adresowany przede wszystkim do organizatorów i prowadzących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz małych przedsiębiorców, dla których ma być pomocą w zrozumieniu zapisów rozporządzenia.

Spis treci

Wstęp 1
Zadania pracodawcy i pracownika 2
Powstrzymanie się od wykonywania pracy 3
Zakres przedmiotowy rozporządzenia 4
Definicje 4
Obowiązki pracodawcy 6
Cel szkolenia 8
Prowadzenie szkolenia bhp 14
Obowiązki organizatora szkolenia 15
Rodzaje szkoleń 16
Program szkolenia wstępnego i okresowego 16
Szkolenie wstępne 18
Cel instruktażu ogólnego i stanowiskowego 18
Ramowy program instruktażu ogólnego 19
Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 20
Zakres obowiązków i uprawnień 20
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp 22
Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy 23
Zagrożenia wypadkowe i dla zdrowia 24
Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń 27
Transport wewnątrzzakładowy 28
Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego 30
Środki ochrony indywidualnej 31
Porządek i czystość w miejscu pracy 32
Tematy programu instruktażu stanowiskowego 33
Zasady sprawowania profilaktycznej opieki lekarskiej w odniesieniu do stanowiska instruowanego 33
Ochrona przeciwpożarowa oraz postępowanie w razie pożaru 34
Postępowania w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy 36
Prowadzenie instruktażu ogólnego 38
Prowadzenie instruktażu stanowiskowego 38
Potwierdzenie odbycia instruktażu stanowiskowego 40
Szkolenia bhp pracodawcy 41
Szkolenie okresowe bhp 42
Szkolenia na stanowiskach robotniczych 43
Szkolenia na stanowiskach inżynieryjno-technicznych 43
Szkolenie na stanowiskach administracyjno-biurowych 44
Terminy szkoleń okresowych 44
Egzamin sprawdzający przyswojoną wiedzę 49
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 49
Wejście w życie przepisów dotyczących szkoleń bhp 49
Podstawa prawna 50

Informacje dodatkowe

TytułSzkolenia bhp - komentarz do rozporządzenia (E-book)
Symbol3OH0017
ISBN978-83-269-3206-9
Data wydania12-06-2014
Opis hasłowyszkolenia bhp, komentarz, komentarz do rozporządzenia, bhp
Korzyści dla Ciebie

• Interpretacja przepisów rozporządzenia,
• Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zasad prowadzenia szkoleń bhp
• Odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
o Kto może prowadzić szkolenia?
o Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp?
o W jaki sposób przygotować programy szkoleń?

Grupa docelowaspecjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp
FormatB5
Liczba stron84
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaRafał Kępka
AutorJan M. Pióro - specjalista z zakresu prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp
KategoriaSzkolenia
59,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel