Szkoła oparta na współpracy 61 obszarów współpracy, podział zadań, ważna rola rodziców

52,90 zł

Publikacja „Szkoła oparta na współpracy” to konkretne, kompleksowe, narzędziowe opracowanie dotyczące podziału zadań między organy szkoły. Przedstawiamy zadania z każdego obszaru pracy szkoły wraz ze szczegółową procedurą postępowania oraz zadaniami poszczególnych organów. 

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Dobra współpraca dyrektora, rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ze sobą oraz z organami zewnętrznymi, z poradniami, mediami, środowiskiem lokalnym – jest gwarancją rozwoju szkoły, poczucia przynależności do niej i odpowiedzialności za nią.

Przeczytaj, jak prawidłowo zorganizować współpracę, jak zgodnie z prawem podzielić obowiązki i jakie zadanie należy do którego organu szkoły.

Publikacja „Szkoła oparta na współpracy” to kompendium wiedzy na temat sprawnej, konkretnej pracy dyrektora z innymi organami szkoły oraz rodzicami uczniów. Do publikacji dodane jest CD z 50 ważnymi dokumentami – ankietami, oświadczeniami, uchwałami.

Więcej informacji
Nazwa produktu Szkoła oparta na współpracy 61 obszarów współpracy, podział zadań, ważna rola rodziców
ISBN 9788326980428
Data wydania 22 sty 2019
Symbol ZOO0027
Opis hasłowy Dyrektor szkoły, rodzice uczniów, rada rodziców, ada pedagogiczna, współpraca w szkole, organy szkoły, poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się m.in.:

  • jakie zadania spoczywają na dyrektorze szkoły;
  • jak sprawnie podzielić zadania między poszczególne organy szkoły;
  • co należy do kompetencji rady rodziców, a czego nie można jej zlecić;
  • jak ułożyć współpracę by szkoła odniosła korzyści;
  • kiedy i na jakich zasadach współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz rodzicami uczniów;
  • jak wyglądają wzory dokumentów, ankiet, oświadczeń niezbędne w pracy szkoły;
  • jak sprawnie wystawiać oceny uczniom, w tym przewidywane; dlaczego warto powołać radę szkoły
Grupa docelowa Dyrektorzy szkół, wychowawcy klas
Format A5
Liczba stron 190
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Małgorzata Celuch

Wstęp
Rozdział 1. Współpraca szkoły z rodzicami uczniów
Część 1. Współpraca na linii: dyrektor szkoły – rodzice uczniów
Pierwsze spotkanie
Pierwsza pomoc
Planowanie współpracy
Otwartość
Współpraca obligatoryjna

Współpraca zinstytucjonalizowana 

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego
Uprawnienia i zadania rady rodziców
Warunki dobrej współpracy
Najnowszy obszar współpracy
Część 2. Współpraca na linii: nauczyciele – rodzice uczniów
Informacje o ocenach i postępach w nauce
Najbardziej kłopotliwe sytuacje związane z ocenianiem
Część 3. Współpraca na linii: wychowawca – rodzice uczniów
Pierwsze spotkanie
Rozwiązywanie problemów
Zwolnienia uczniów
Pojedyncze zwolnienia
Usprawiedliwianie nieobecności
Obowiązek szkolny, obowiązek nauki
Egzaminy zewnętrzne
Podwyższanie i obniżenie oceny przewidywanej
Część 4. Współpraca na linii: samorząd uczniowski – rada rodziców
Kompetencje samorządu uczniowskiego
Część 5. Współpraca na linii: rada pedagogiczna – rada rodziców
Program wychowawczo-profilaktyczny
Obszary współpracy
Część 6. Współpraca na linii: rada szkoły – rada rodziców
Kompetencje rady szkoły
Rada rodziców a rada szkoły
Część 7. Współpraca na linii: rodzice – pedagog, psycholog,
doradca zawodowy, terapeuta
Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Zadania zespołu pracującego z uczniem z orzeczeniem
Rozdział 2. Współpraca pomiędzy organami wewnętrznymi szkoły
Część 1. Współpraca na linii: dyrektor szkoły – rada pedagogiczna
Uwzględnienie zmian
Obserwacje
Część 2. Współpraca na linii: dyrektor szkoły – rada szkoły
Przygotowanie do rozpoczęcia działalności
Rada szkoły to relikt przeszłości?
Część 3. Współpraca na linii: dyrektor szkoły – samorząd uczniowski
Wnioski i opinie
Pozostałe kompetencje
Opiekun samorządu
Wybory na opiekuna samorządu
Jak zachęcić uczniów do pracy w samorządzie uczniowskim
Rozdział 3. Współpraca organów i podział obowiązków przy wykonywaniu zadań
Rozdział 4. Przykładowe dokumenty
I. Przykład wniosku dyrektora
II. Przykład opinii rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych
III. Przykład opinii rady rodziców w sprawie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych
IV. Wniosek o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się
V. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosku o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się

VI. Zgoda rodziców na podjęcie postępowania w celu wydania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
VII. Zgoda pełnoletniego ucznia na podjęcie postępowania w celu wydania dla mnie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
VIII. Wzór pisma do rady szkoły w sprawie oceny pracy
IX. Przykład szablonu opinii rady szkoły
X. Ankieta – ocena dyrektora szkoły
XI. Ankieta – ocena wychowawcy klasy

XII. Ankieta diagnozująca przestrzeganie prawa ucznia do prywatności na terenie szkoły
XIII. Ankieta dla rodziców
XIV. Deklaracja uczestnictwa w lekcjach religii-etyki
XV. Komunikat dyrektora w sprawie zebrania z rodzicami
XVI. Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z regulaminem wycieczki