FabrykaWiedzy.com
System prawa pracy
System prawa pracy

System prawa pracy

Tom V Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienia zbiorowego prawa pracy. Celem opracowania jest uporządkowanie i delimitacja tej złożonej materii zarówno w sferze pojęciowej, jak i instytucjonalnej.Przedmiotem analiz zawartych w publikacji są wszystkie podstawowe aspekty funkcjonowania mechanizmów kolektywnych w stosunkach pracy, w szczególności:- wolności związkowe i dialog społeczny, - status prawny partnerów społecznych, - status prawny podmiotów partycypacyjnych, - status przedstawicieli pracowników, - kompetencje związków zawodowych, organizacji pracodawców i organów partycypacyjnych, - spory zbiorowe i zwolnienia grupowe, - odpowiedzialność podmiotów działających w zbiorowych stosunkach pracy, - wymiar sprawiedliwości w stosunkach pracy. Poglądy przedstawione tu przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy z różnych ośrodków naukowych będą użyteczne w stosowaniu obowiązujących norm oraz prowadzeniu racjonalnego dyskursu prawniczego w środowisku pracy.

280,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułSystem prawa pracy
ISBN9788326444111
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron1208
WydawcaWolters Kluwer
KategoriaPrawo pracy
280,00 zł

brutto

Reklama
pixel