FabrykaWiedzy.com
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Komentarz poświęcony jest podstawowemu instrumentowi ochrony klimatu, którym jest obecnie handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Szczegółowo omawia przepisy ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do prawa polskiego, unijnego, a także międzynarodowego. Jest to jedyna publikacja na rynku uwzględniająca aktualny stan prawny unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów – EU ETS. Rozważania zaprezentowane w opracowaniu wzbogacono o przedstawienie praktycznych ścieżek postępowań poparte stanowiskami judykatury, literaturą przedmiotu oraz doświadczeniem autora w zakresie stosowania prawnych instrumentów rynkowo-finansowych zrównoważonego rozwoju.W publikacji omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak: – przyznawanie i wydawanie uprawnień do emisji, – zezwolenia na emisje, – monitorowanie i rozliczanie wielkości emisji, – wykorzystanie jednostek redukcji emisji i jednostek poświadczonej redukcji emisji, – aukcja uprawnień do emisji. Publikacja powstała przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach emitujących gazy cieplarniane oraz pracownikach administracji samorządowej i rządowej uczestniczących w systemie handlu. Dodatkową grupę odbiorców stanowią kancelarie prawne, organizacje pozarządowe oraz studenci ochrony środowiska, prawa i administracji.

149,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułSystem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
ISBN9788326407536
Data wydania04-01-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron468
WydawcaWolters Kluwer
AutorKarski Leszek
KategoriaOchrona powietrza i akustyka
149,00 zł

brutto

Reklama
pixel