Świadectwo pracy – 80 wzorów zapisów na różne przypadki z praktyki

49,00 zł

Sprawdź gotowe wzory zapisów w każdym z punktów świadectwa pracy (z komentarzem) na różne przypadki z praktyki. Poznaj zasady wydawania odpisów i korekt.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja przede wszystkim szczegółowo opisuje, co należy zapisać w poszczególnych punktach świadectwa pracy w różnych przypadkach z praktyki. Oprócz komentarzy przedstawia także różne warianty gotowych zapisów w każdym z punktów świadectwa.Wyjaśniamy też – na przykładach – kiedy i w jakim trybie należy obecnie wydać świadectwo pracy i wskazujemy różne kwestie związane ze stosowaniem świadectw pracy oraz wydawaniem ich odpisów lub korekt.

Więcej informacji
Nazwa produktu Świadectwo pracy – 80 wzorów zapisów na różne przypadki z praktyki
ISBN 978-83-269-7772-5
Data wydania 28 wrz 2018
Symbol UOB0226
Opis hasłowy świadectwo pracy, wydawanie świadectw pracy, odpis świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy, sprostowanie świadectwa pracy, duplikat świadectwa pracy, co zapisać w świadectwie pracy, przyczyna wypowiedzenia w świadectwie pracy, urlop rodzicielski w świa
Korzyści dla Ciebie

- sprawdzisz, co zapisać w poszczególnych punktach świadectwa pracy w różnych przypadkach, jakie mogą wystąpić w praktyce,
- przeczytasz ozasadach wydawania świadectw pracy, a także zasadach wydawania ich sprostowań i odpisów.

Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. personlanych, specjalista ds. płac
Format A5
Liczba stron 80
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor praca zbiorowa, pod redakcją Joanny Suchanowskiej

Zasady wydawania świadectw pracy
Za umowy terminowe zakończone przed 2017 r. – świadectwo wydawaliśmy do czerwca 2017 r.
Niekiedy musimy wpisać urlop, chorobowe i opiekę na dziecko z roku ustania zatrudnienia
7 dni na wydanie świadectwa

Wydajemy na koniec zatrudnienia – chyba że chce uzyskać świadectwo wcześniej
Co musi zawierać świadectwo pracy?
Trzeba pouczyć o możliwości żądania sprostowania

Kto jest uprawniony do odbioru świadectwa (lub jego odpisu)?
Informacje na górze świadectwa pracy
Kiedy wydaje się nowe świadectwo?
Brak szczegółów dotyczących odpisu świadectwa pracy
Ustęp 1 świadectwa pracy – oznaczenie pracodawcy i okresy zatrudnienia
Należy odnotować przejście zakładu na innego pracodawcę
Można też odnotować zmianę nazwy – choć nie trzeba
Zmiana danych pracownika – świadectwo z nowymi danymi
Dylematy RODO – imiona rodziców pracownika w świadectwie
Ustęp 2 świadectwa pracy – praca tymczasowa
Ustęp 3 świadectwa pracy – rodzaj pracy, stanowiska i funkcje

Ustęp 4 świadectwa pracy – tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy
Przy porozumieniu stron – nie trzeba podawać, z czyjej inicjatywy

Wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron – podajemy przez którą
Zwolnienie dyscyplinarne – można powołać się na art. 52 Kodeksu pracy
Pracownik długo choruje – można go zwolnić bez wypowiedzenia
Pracodawca ciężko zawinił – pracownik może odejść bez wypowiedzenia
Upływ czasu trwania umowy terminowej to nie wygaśnięcie umowy
W lit. a – także nietypowe przypadki ustania zatrudnienia
W lit. b – tylko przypadki wygaśnięcia umowy
Wygaśnięcie umowy na podstawie przepisów szczególnych

Ustęp 5 świadectwa – jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia

Ustęp 6 pkt 1 świadectwa – urlop wypoczynkowy
Nie trzeba odnotowywać porozumienia przenoszącego urlop
Jak opisać dodatkowy urlop niepełnosprawnego?
Ustęp 6 pkt 2 świadectwa – urlop bezpłatny
Ustęp 6 pkt 3 świadectwa – informacja o urlopie ojcowskim
Ustęp 6 pkt 4 świadectwa – informacja o urlopie rodzicielskim
Urlop rodzicielski od razu w pełnym wymiarze

Urlopów macierzyńskich nie odnotowujemy w świadectwie
Urlop rodzicielski dla krewnego
Ustęp 6 pkt 5 świadectwa – informacja o urlopie wychowawczym
Wykazujemy także dawne urlopy wychowawcze
Urlop wychowawczy z lat 70–90
Ustęp 6 pkt 6 świadectwa – informacja o ochronie na podstawie art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy
Ustęp 6 pkt 7 świadectwa – informacja o korzystaniu z wolnego z tytułu
wychowywania dziecka w wieku do 14 lat
Ustęp 6 pkt 8 świadectwa – informacja o niezdolności do pracy oraz pobieraniu wynagrodzenia chorobowego
Ustęp 6 pkt 9 świadectwa – informacja o niepłatnym pierwszym dniu zwolnienia lekarskiego, udzielonego na krócej niż 7 dni
Ustęp 6 pkt 10 świadectwa – informacja o odbytej służbie wojskowej
Ustęp 6 pkt 11 świadectwa – informacja o wykonywaniu pracy
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Ustęp 6 pkt 12 świadectwa – dodatkowy urlop lub dodatkowe uprawnienia
Czy można wskazać odprawę ekonomiczną?
Można odnotować liczbę nadgodzin
Ustęp 6 pkt 13 świadectwa – okresy nieskładkowe
Nieusprawiedliwiona nieobecność i urlop macierzyński a okresy nieskładkowe
Ustęp 7 świadectwa – należność egzekwowana przez komornika
Ustęp 8 świadectwa – informacje uzupełniające
Procedura prostowania świadectwa pracy
Przypadek 1: Sprostowanie świadectwa – w wyniku formalnej procedury
Przypadek 2.: Minął 7-dniowy termin albo sami znaleźliśmy błąd – prostujemy bez formalnej procedury
Jak przeprowadzać „nieformalną” procedurę?
Kiedy musimy zniszczyć starą wersję świadectwa?
Aktualny podpis i pieczątka
Wyciąg z przepisów
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.,