Świadectwo pracy 2018 – wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy + GRATIS płócienna torba

  • Promocja
49,90 zł

Publikacja wyjaśnia - na przykładach - kiedy i w jakim trybie należy wydać świadectwo pracy po zmianach. Wskazuje także - na konkretnych wzorach - jakie zapisy umieścić w poszczególnych punktach świadectwa pracy w różnych sytuacjach, jakie mogą wystąpić w praktyce. Wyjaśnia także różne kwestie związane ze stosowaniem świadectw pracy oraz wydawaniem ich odpisów lub korekt.

+ GRATIS płócienna torba

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Obecne zasady wydawania świadectw pracy obowiązujące od 2017 r. choć mają stanowić uproszczenie w porównaniu z poprzednim stanem prawnym, niosą też pewne komplikacje. Wątpliwości budzi też np. przenoszenie urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w trakcie kolejnej umowy. Najlepiej wyjaśnić to na przykładach.
Wiele problemów powoduje także wypełnianie poszczególnych części świadectwa pracy (a obowiązuje od 2017 r. nowy wzór), np. punkty dotyczące trybu rozwiązania umowy, uprawnień pracowniczych, czy okresów nieskładkowych
I wreszcie kłopoty sprawia także wydawanie korekt czy odpisów świadectw pracy.
Niniejsza publikacja wyjaśnia wątpliwości z praktyki na przykładach, gotowych wzorach zapisów i grafikach.

+ GRATIS płócienna torba

Więcej informacji
Nazwa produktu Świadectwo pracy 2018 – wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy + GRATIS płócienna torba
ISBN 978-83-269-7100-6
Data wydania 13.07.2018
Symbol ZOB0036
Opis hasłowy świadectwo pracy, wzór 2018, zmiany 2017, wydawanie świadectwa pracy, umowa terminowa, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, odpis świadectwa, kopia świadectwa, korekta świadectwa, wzór świadectwa pracy
Korzyści dla Ciebie

- dowiesz się kiedy należy wydać świadectwo pracy za poszczególne umowy po zmianach z 2017 r.,
- sprawdzisz, co należy wpisać w poszczególnych punktach zmienionego wzoru świadectwa pracy.

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. personalnych, specjalista ds. płac
Format A4
Liczba stron 40
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa

Wydawanie świadectw pracy – po umowach terminowych i bezterminowych po zmianach z 2017 r.
Wypełnianie poszczególnych części świadectwa pracy po zmianach z 2017 r.
Data wydania świadectwa, odpisy oraz korekty