Świadczenia dodatkowe dla pracowników – podatek i zwolnienia składkowe (E-book)

31,40 zł
E-book umożliwi zgodne z przepisami przekazywanie pracownikom świadczeń, np. odszkodowań, świadczeń związanych z zakończeniem stosunku pracy czy świadczeń z funduszu socjalnego, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów. Umożliwi odpowiednie zakwalifikowanie pod względem podatkowym i składkowym tych świadczeń. 
Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Pracownicy otrzymują różnego rodzaju świadczenia. Jeżeli są one przychodem, nie zawsze podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu. Każde ze świadczeń trzeba traktować odrębnie i inaczej je rozliczać z ZUS i urzędem skarbowym. Przychodem podatkowym są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast przychodem ze stosunku pracy (innego pokrewnego) są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne (wartość pieniężna świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty), bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Przychodem takim są też świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Z publikacji dowiesz się, jak zakwalifikować pod względem podatkowym i składkowym poszczególne świadczenia pracownicze.
Więcej informacji
Product Name Świadczenia dodatkowe dla pracowników – podatek i zwolnienia składkowe (E-book)
Symbol 1BC0078
ISBN 978-83-269-4306-5
Data wydania 27 paź 2015
Opis hasłowy świadczenia pracownicze, podatek, składki, posiłki dla pracowników, świadczenia z ZFŚS, odszkodowania, nagrody jubileuszowe
Korzyści dla Ciebie
 • Przeczytasz o praktycznych rozliczeniach z urzędem skarbowym i ZUS w zakresie przekazywania pracwonikom różnych świadczeń;
 • Zdobędziesz pewność, że Twoje rozliczenia z ZUS w przypadku naliczania podatku i składek od świadczeń pracowniczych są prawidłowe;
 • Dowiesz się:
  • kiedy płacić podatki oraz składki z tytułu przyznawanych pracownikom świadczeń;
  • jakie są zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych pracownikom w związku z zakończeniem stosunku pracy;
  • czy posiłki dla pracowników są zwolnione z opodatkowania i oskładkowania, a jeżeli tak, to po spełnieniu jakich warunków;
  • jakie są zasady zwolnień podatkowych i składkowych obowiązujących w przypadku ryczałtu (zwrotu kosztów) za jazdy lokalne;
  • w jakiej sytuacji można liczyć na zwolnienie podatkowe i składkowe w przypadku sfinansowania dokształcania pracowników.
Grupa docelowa księgowa
Liczba stron 13
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marlena Prószyńska
Autor Sławomir Liżewski