Środki trwałe 2020

  • Nowość
Cena promocyjna 66,75 zł Regular Price 89,00 zł

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie kwestii związanych z kosztowym rozliczaniem środków trwałych w firmie. Tematyka została wzbogacona o rozwiązanie rzeczywistych problemów, jakie z rozliczaniem środków trwałych mają księgowi.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Większość otaczających nas rzeczy to środki trwałe. Niektóre z uwagi na niską wartość nie wymagają wprowadzania do ewidencji środków trwałych. Natomiast rzeczy niebędące niskocennymi środkami trwałymi, należy wpisać do ewidencji środków trwałych, a ich kosztowe rozliczanie odbywa się przy pomocy amortyzacji. Co ważne, aby składnik majątku mógł zostać określony jako środek trwały, musispełniać określone we przepisach kryteria. W tej publikacji Czytelnik znajdzie praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów, jakie z rozliczaniem i ujmowaniem środków trwałych mają księgowi.

Więcej informacji
Product Name Środki trwałe 2020
ISBN 978-83-269-9210-0
Data wydania 29 cze 2020
Symbol UOM0205
Opis hasłowy Środki trwałe, koszty uzyskania przychodów, amortyzacja, jednorazowa amortyzacja
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji będziesz wiedział m.in.:

  • jak amortyzować w czasie środki trwałe
  • kiedy wolno zastosować jednorazową amortyzację
  • jakie błędy przy tych czynnościach najczęściej popełniają księgowi
Grupa docelowa Księgowe, doradcy podatkowi, radcy prawni. Pracownicy organów skarbowych, przedsiębiorcy rozliczający vat samodzielnie.
Format B5
Liczba stron 144
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marta Grabowska-Peda
Autor Praca zbiorowa

Spis treści

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW ............................................................................ 7

WSTĘP ....................................................................................................................................... 8 ROZDZIAŁ I. KOMENTARZE EKSPERTÓW .................................................................. 9

Limit jednorazowej amortyzacji ...................................................................................... 9

Jednorazowa amortyzacja do 100 tys. zł. ........................................................................ 10

Środki trwałe używane sezonowo. Sprawdź, jaki sposób amortyzacji będzie najkorzystniejszy ................................................................................................... 12

Rozliczając środki trwałe trzeba pamiętać o KSR 11 .................................................... 19

ROZDZIAŁ II. PORADY EKSPERTÓW ............................................................................. 33

Sprzedaż towarów wniesionych aportem. Poznaj skutki w VAT ............................... 33

Czy można amortyzować samochód żony ..................................................................... 34

Zakup komputera wraz z programem. Czy całość stanowi środek trwały .............. 36

Grunt wraz z nieruchomością. Co z odpisami amortyzacyjnymi ............................. 37

Czy odpis amortyzacyjny może zostać ujęty w koszcie roboczogodziny ................ 38

Zakup zgarniacza do gałęzi. Sprawdź skutki podatkowe ........................................... 40

Jak amortyzować część środka trwałego sfinansowanego z innych źródeł niż dotacja celowa ............................................................................................................... 42

Poznaj skutki podatkowe wprowadzenia samochodu osobowego do spółki cywilnej .............................................................................................................. 44

Jak rozliczyć wydatek poniesiony na zakup części składowej do maszyny ............. 47

Jak amortyzować ciągnik siodłowy ................................................................................ 48

Poznaj obowiązki podatkowe związane z likwidacją towarów ................................. 48

Jak rozliczyć zakup pługu o wartości poniżej 10.000 zł ............................................... 50

Co zrobić, gdy wartość pozostałej amortyzacji przewyższa wartość auta ............... 50

Likwidacja działalności i sprzedaż środków trwałych – skutki w PIT ..................... 51

Skutki podatkowe użyczenia samochodu ojcu ............................................................. 52

Jak ustalić wartość początkową wybudowanych obiektów ........................................ 53

Czy mikroprzedsiębiorca skorzysta z jednorazowej amortyzacji .............................. 54

Przeznaczenie wypracowanego zysku na zakup środków trwałych ........................ 56

Przekazanie środka trwałego między stowarzyszeniami. Sprawdź księgowania ..... 57

Czy jest możliwa procedura VAT marża przy sprzedaży motocykla ........................ 58

Wznowienie działalności gospodarczej. Sprawdź, co ze środkami trwałymi ......... 59

Defibrylator z szafką to oddzielne środki trwałe ......................................................... 61

Jaką wartość amortyzacji zaliczyć w koszty podatkowe ............................................. 62

Gdy pogorszy się stan techniczny środka trwałego ..................................................... 63

Jaka stawka amortyzacyjna dla kampera ....................................................................... 64

Środki trwałe przekazane na cele osobiste właściciela. Poznaj skutki podatkowe .... 66

Jak rozliczyć koszt remontu kiosku ................................................................................. 69

Zakup nieruchomości przez małżonków prowadzących odrębne firmy ................. 71

 Czy tokarkę można amortyzować jednorazowo ........................................................... 72

Sprawdź, czy stacja transformatorowa stanowi odrębny środek trwały .................. 73

 Jak amortyzować aparat fotograficzny i obiektywy ..................................................... 74

Jaka stawka amortyzacyjna na używane autobusy ...................................................... 75

 Czy istnieje możliwość samodzielnej aktualizacji wartości gruntów zaliczonych do środków trwałych ................................................................................... 76

 Jak rozliczyć środki trwałe pozyskane z funduszy unijnych ...................................... 76

Jak potraktować utwardzenie dojazdu do budynku .................................................... 79

Zakup samochodu, na który podatnik otrzymał częściową refundację ................... 79

 Sprawdź skutki podatkowe wycofania auta ze spółki cywilnej i przekazania go jednemu ze wspólników ................................................................................................... 81

 Środek trwały niewpisany do ewidencji. Sprawdź, co zrobić ..................................... 82

Czy do lawety można zastosować jednorazową amortyzację .................................... 83

 Pamiętaj o zmianie Klasyfikacji Środków Trwałych od 2018 roku ............................ 84

Czy ogrodzenie i brama wpływają na wartość początkową budynku ..................... 86

Poznaj skutki w VAT sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym w firmie .... 88

Jaka stawka amortyzacyjna na zaciskarkę do klimatyzacji ......................................... 89

Rozliczamy sprzedaż środka trwałego zakupionego w ramach WNT ..................... 90

 Zakup gruntu pod budowę domu weselnego. Jak rozliczać wydatki ....................... 90

Czy jest możliwe przeszacowanie wartości środków trwałych ................................. 91

Czy odsetki od pożyczki zwiększają wartość początkową środka trwałego ........... 92

 Raty za urządzenia w sieci komórkowej – jak ewidencjonować w księgach i w KPiR ............................................................................................................................... 93

 Jak amortyzować budynek przychodni .......................................................................... 94

Lokal niewprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jak postąpić ................... 95

Jak rozliczyć pożyczkę na zakup środków trwałych .................................................... 97

Zakup środka trwałego opłaconego gotówką – co z kosztami podatkowymi ......... 98

Użyczenie apartamentu. Poznaj skutki podatkowe ...................................................... 99

Wycofanie samochodu z działalności – skutki podatkowe ......................................... 101

Kiedy zakupiony samochód może być uznany za środek trwały .............................. 102

Wymiana drzwi do biura – jak amortyzować ................................................................ 103

Przekazanie samochodu córce – poznaj skutki w VAT ................................................ 104

W którym miesiącu rozpocząć amortyzację drzwi wejściowych ............................... 104

 Skutki podatkowe zakupu samochodu z pożyczki leasingowej ................................ 105

 Jak rozliczyć sprzedaż samochodu kupionego wcześniej na potrzeby firmy .......... 107

 Dowiedz się, jak ustalić wartość początkową gruntu .................................................. 110

Jak ujmować środki trwałe w księgach rachunkowych? ............................................. 112

ROZDZIAŁ III. ORZECZENIA I INTERPRETACJE PODATKOWE .......................... 115

Poznaj kwalifikację podatkową wydatków i kosztów w aspekcie inwestycji realizowanej w ramach unijnego dofinansowania ....................................................... 115

 Poznaj skutki podatkowe udostępnienia maszyn kontrahentowi ............................. 117 Wynagrodzenie członków zarządu wpływa na wartość początkową wytworzonego środka trwałego ...................................................................................... 118

Wydatki związane z remontem można zaliczyć do kosztów w dacie poniesienia .... 120

 Jaki jest termin na korektę VAT od inwestycji w obcym środku trwałym ............... 123

 Podatnik ma prawo do obniżania stawek amortyzacyjnych w ramach przyjętej metody amortyzacji ........................................................................................... 125

 Zbycie składników majątkowych niepodlegających amortyzacji – sprawdź, co z kosztami ................................................................................................... 127

Przepisy nie pozwalają na zmianę ustalonej metody amortyzacji ............................. 128

Wydatki na niedokończoną inwestycję można zaliczyć do kosztów podatkowych ....................................................................................................................... 131

Przy sprzedaży środka trwałego sposób wcześniejszego sfinansowania nie ma znaczenia ................................................................................................................ 133

Remont czy ulepszenie? Kiedy wydatki można zaliczyć bezpośrednio do kosztów ........................................................................................................................... 135

Wydatki związane ze spłatą zobowiązań hipotecznych wpływają na wartość początkową nieruchomości .......................................................................... 137

Efektem ulepszenia musi być wzrost wartości użytkowej środka trwałego ............ 139