Środki trwałe 2018

59,00 zł
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która wprowadziła zmiany w rozliczaniu środków trwałych

 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Nowelizacja, ktra obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. podwyższyła m.in. dotychczasową wartość środków trwałych, które podlegają jednorazowej amortyzacji. Trzeba też pamiętać o przepisach obowiązujących od 12 sierpnia 2017 r., które z kolei rozszerzają możliwość jednorazowej amortyzacji podatkowej.
Sięgnij po naszą publikacją, w której zebraliśmy praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów dotyczących rozliczania środków trwałych.

Więcej informacji
Nazwa produktu Środki trwałe 2018
ISBN 978-83-269-7016-0
Data wydania 03.01.2018
Symbol UOM0146
Opis hasłowy środki trwałe, amortyzacja, jednorazowa amortyzacja, koszty uzyskania przychodów, samochód
Korzyści dla Ciebie

Dzięki pubikacji będziesz wiedzieć m.in.:

  • czy mikroprzedsiębiorca skorzysta z jednorazowej amortyzacji,
  • jakie są skutki podatkowe związane ze sprzedażą srodków trwałych w związku z likwidacją działalności gospodarczej,
  • jak rozliczyć wydatek poniesiony na zakup części składowej do maszyny.
Strona produktowa N/D
Grupa docelowa księgowe
Format B5
Liczba stron 139
Oprawa miękka
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor praca zbiorowa
Sprawdź, jak w 2018 roku zmienił się limit jednorazowej amortyzacji 
Jednorazowa amortyzacja do 100 tys. zł. Komu opłacą się zmienione przepisy 
Środki trwałe używane sezonowo. Sprawdź, jaki sposób amortyzacji będzie
najkorzystniejszy 
Nowy KSR 11 
Sprzedaż towarów wniesionych aportem. Poznaj skutki w VAT 
Czy można amortyzować samochód żony 
Zakup komputera wraz z programem. Czy całość stanowi środek trwały 
Grunt wraz z nieruchomością. Co z odpisami amortyzacyjnymi 
Czy odpis amortyzacyjny może zostać ujęty w koszcie roboczogodziny 
Zakup zgarniacza do gałęzi. Sprawdź skutki podatkowe 
Jak amortyzować część środka trwałego sfinansowanego z innych źródeł
niż dotacja celowa 
Poznaj skutki podatkowe wprowadzenia samochodu osobowego
do spółki cywilnej 
Jak rozliczyć wydatek poniesiony na zakup części składowej do maszyny 
Jak amortyzować ciągnik siodłowy 
Poznaj obowiązki podatkowe związane z likwidacją towarów 
Jak rozliczyć zakup pługu o wartości poniżej 10.000 zł 
Co zrobić, gdy wartość pozostałej amortyzacji przewyższa wartość auta 
Likwidacja działalności i sprzedaż środków trwałych – skutki w PIT 
Skutki podatkowe użyczenia samochodu ojcu 
Jak ustalić wartość początkową wybudowanych obiektów 
Czy mikroprzedsiębiorca skorzysta z jednorazowej amortyzacji 
Przeznaczenie wypracowanego zysku na zakup środków trwałych 
Przekazanie środka trwałego między stowarzyszeniami. Sprawdź księgowania 
Czy jest możliwa procedura VAT marża przy sprzedaży motocykla
Wznowienie działalności gospodarczej. Sprawdź, co ze środkami trwałymi 
Defibrylator z szafką to oddzielne środki trwałe 
Jaką wartość amortyzacji zaliczyć w koszty podatkowe 
Gdy pogorszy się stan techniczny środka trwałego 
Jaka stawka amortyzacyjna dla kampera 
Środki trwałe przekazane na cele osobiste właściciela. Poznaj skutki podatkowe 
Jak rozliczyć koszt remontu kiosku 
Zakup nieruchomości przez małżonków prowadzących odrębne firmy 
Czy tokarkę można amortyzować jednorazowo 
Sprawdź, czy stacja transformatorowa stanowi odrębny środek trwały 
Jak amortyzować aparat fotograficzny i obiektywy 
Jaka stawka amortyzacyjna na używane autobusy 
Czy istnieje możliwość samodzielnej aktualizacji wartości gruntów
zaliczonych do środków trwałych 
Jak rozliczyć środki trwałe pozyskane z funduszy unijnych 
Jak potraktować utwardzenie dojazdu do budynku 
Zakup samochodu, na który podatnik otrzymał częściową refundację 
Sprawdź skutki podatkowe wycofania auta ze spółki cywilnej i przekazania go
jednemu ze wspólników 
Środek trwały niewpisany do ewidencji. Sprawdź, co zrobić 
Czy do lawety można zastosować jednorazową amortyzację 
Zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych od 2018 roku 
Czy ogrodzenie i brama wpływają na wartość początkową budynku 
Poznaj skutki w VAT sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym
w firmie 
Jaka stawka amortyzacyjna na zaciskarkę do klimatyzacji 
Rozliczamy sprzedaż środka trwałego zakupionego w ramach WNT 
Zakup gruntu pod budowę domu weselnego. Jak rozliczać wydatki 
Czy jest możliwe przeszacowanie wartości środków trwałych 
Czy odsetki od pożyczki zwiększają wartość początkową środka trwałego 
Raty za urządzenia w sieci komórkowej – jak ewidencjonować w księgach
i w KPiR 
Jak amortyzować budynek przychodni 
Lokal niewprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jak postąpić 
Jak rozliczyć pożyczkę na zakup środków trwałych 
Zakup środka trwałego opłaconego gotówką – co z kosztami podatkowymi 
Użyczenie apartamentu. Poznaj skutki podatkowe 
Wycofanie samochodu z działalności – skutki podatkowe 
Kiedy zakupiony samochód może być uznany za środek trwały 
Wymiana drzwi do biura – jak amortyzować 
Przekazanie samochodu córce – poznaj skutki w VAT 
W którym miesiącu rozpocząć amortyzację drzwi wejściowych 
Skutki podatkowe zakupu samochodu z pożyczki leasingowej 
Jak rozliczyć sprzedaż samochodu kupionego wcześniej na potrzeby firmy 
Dowiedz się, jak ustalić wartość początkową gruntu 
Poznaj kwalifikację podatkową wydatków i kosztów w aspekcie inwestycji
realizowanej w ramach unijnego dofinansowania 
Poznaj skutki podatkowe udostępnienia maszyn kontrahentowi 
Wynagrodzenie członków zarządu wpływa na wartość początkową
wytworzonego środka trwałego 
Wydatki związane z remontem można zaliczyć do kosztów w dacie poniesienia 
Jaki jest termin na korektę VAT od inwestycji w obcym środku trwałym 
Podatnik ma prawo do obniżania stawek amortyzacyjnych w ramach
przyjętej metody amortyzacji 
Zbycie składników majątkowych niepodlegających amortyzacji
– sprawdź, co z kosztami 
Przepisy nie pozwalają na zmianę ustalonej metody amortyzacji 
Wydatki na niedokończoną inwestycję można zaliczyć do kosztów
podatkowych 
Przy sprzedaży środka trwałego sposób wcześniejszego sfinansowania
nie ma znaczenia 
Remont czy ulepszenie? Kiedy wydatki można zaliczyć bezpośrednio
do kosztów 
Wydatki związane ze spłatą zobowiązań hipotecznych wpływają na wartość
początkową nieruchomości 
Efektem ulepszenia musi być wzrost wartości użytkowej środka trwałego