FabrykaWiedzy.com
Środki transportu Część 1 Podręcznik
Środki transportu Część 1 Podręcznik

Środki transportu Część 1 Podręcznik

Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik spedytor na poziomie technikum i szkoły policealnej. Zawiera szeroko opisaną wiedzę z zakresu poszczególnych gałęzi transportu: wewnętrznego, drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego, śródlądowego, intermodalnego. W pierwszych rozdziałach została szczegółowo przedstawiona klasyfikacja transportu, uwzględniająca różne kryteria oraz polski rynek usług przewozowych i proces transportowy. W kolejnych rozdziałach zostały omówione poszczególne gałęzie transportu, zawierające klasyfikacje środków transportowych, informacje dotyczące infrastruktury punktowej i liniowej, polski rynek usług przewozowych poszczególnych rodzajów transportu, systemy stosowane w przewozach intermodalnych oraz szczegółowo opisane i sklasyfikowane środki przewozowe.Publikacja zawiera bogaty materiał ilustracyjny umożliwiający lepsze przyswojenie przedstawianych zagadnień, a każdy rozdział, oprócz treści informacyjnych, zawiera pytania, ćwiczenia i zadania pozwalające na usystematyzowanie oraz powtórzenie przedstawionego materiału.Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik spedytor na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2012.

37,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułŚrodki transportu Część 1 Podręcznik
ISBN9788376416038
Data wydania09-01-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron336
WydawcaDifin
AutorKacperczyk Radosław
KategoriaTransport drogowy
37,00 zł

brutto

Reklama
pixel