Sprawozdawczość budżetowa 2020

  • Nowość
147,00 zł

„Sprawozdawczość budżetowa 2020” przedstawia sposób sporządzania oraz obowiązujące terminy i formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym, biorąc pod uwagę najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone w 2019 roku – w tym nowe formularze sprawozdań Rb-28NWS, Rb-NDS i Rb-34S.

Zawiera też aktualny tekst rozporządzenia z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ze zmienionymi załącznikami dotyczącymi terminów przekazywania sprawozdań w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

W książce przedstawiono sposób sporządzania oraz obowiązujące terminy i formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym, biorąc pod uwagę najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone w 2019 roku – w tym nowe wzory sprawozdań Rb-28NWS, Rb-NDS i Rb-34S. Zawiera też aktualny tekst rozporządzenia z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ze zmienionymi załącznikami dotyczącymi terminów przekazywania sprawozdań w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Więcej informacji
Product Name Sprawozdawczość budżetowa 2020
ISBN 978-83-269-8868-4
Data wydania 16 sty 2020
Symbol UOJ0094
Opis hasłowy Zamknięcie roku, inwentaryzacja sprawozdania budżetowe, sprawozdania finansowe, bilans
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji:
– upewnisz się, które jednostki sektora publicznego sporządzają konkretne sprawozdania
oraz komu składają te sprawozdania;
– dowiesz się, jakie dane należy wpisać w kolejnych wierszach i kolumnach poszczególnych
sprawozdań i jak wyglądają wypełnione formularze tych sprawozdań;
– poznasz stanowisko RIO i innych organów w sprawie poprawnego wypełniania sprawozdań
budżetowych.

Grupa docelowa Księgowa, główna księgowa, działy finansowe
Format B5
Liczba stron 243
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Joanna Mrówczyńska
Autor Barbara Jarosz

Od autora................................................................................................................. 5

Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  ........................................................ 7

1.1. Zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych  .................................................... 7

1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania  .................................................................................... 8

1.3. Forma przekazywania sprawozdań  ........................................................................................... 9

1.4. Terminy opracowywania formularzy  ..................................................................................... 10

1.5. Rodzaje sprawozdań z operacji finansowych  ........................................................................ 11

1.6. Sprawozdanie Rb-N  ................................................................................................................. 13

1.7. Sprawozdanie Rb-Z  .................................................................................................................. 18

1.8. Sprawozdanie Rb-UZ  ............................................................................................................... 28

1.9. Sprawozdanie Rb-UN  .............................................................................................................. 34

1.10. Sprawozdanie Rb-ZN  ............................................................................................................... 35

1.11. Korekta sprawozdań  ................................................................................................................. 42

1.12.  Układ podmiotowy sprawozdań w zakresie operacji finansowych  ................................... 43

1.13.  Nieprawidłowości dotyczące sporządzania sprawozdań  ..................................................... 47

Rozdział II. Sprawozdania budżetowe – zasady ogólne  ............................................................. 49

2.1. Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań  ............................................................... 50

2.2. Jednostki sporządzające sprawozdania budżetowe  .................................................................. 51

2.3. Obowiązek sprawozdawczy ......................................................................................................... 52

2.4. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej  ................................................................................. 56

2.5. Rodzaje sprawozdań budżetowych  ............................................................................................ 59

2.6. Korekta i przechowywanie sprawozdań  .................................................................................... 60

2.7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  .................................... 62

Rozdział III. Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań budżetowych  ........................ 65

3.1. Sprawozdanie Rb-27  .................................................................................................................... 65

3.2. Sprawozdanie Rb-28  .................................................................................................................... 78

3.3. Sprawozdanie Rb-70  .................................................................................................................... 86

3.4. Sprawozdanie Rb-27S  .................................................................................................................. 96

3.5. Sprawozdanie Rb-27ZZ  ............................................................................................................. 112

3.6. Sprawozdanie Rb-28S  ................................................................................................................ 128

3.7. Sprawozdanie Rb-28NWS  ......................................................................................................... 149

3.8. Sprawozdanie Rb-NDS  .............................................................................................................. 156

3.9. Sprawozdanie Rb-30S  ................................................................................................................ 168

3.10. Sprawozdanie Rb-34S  .............................................................................................................. 184

3.11. Sprawozdanie Rb-50  ................................................................................................................ 195

Rozdział IV. Sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym  ........ 203

4.1. Rodzaje sprawozdań  .................................................................................................................. 203

4.2. Zasady sporządzania sprawozdań  ............................................................................................ 206

4.3. Korekta sprawozdań Rb-BZ1 i RB-BZ2  .................................................................................. 208

4.4. Dane w sprawozdaniu Rb-BZ1  ................................................................................................. 209

4.5. Dane w sprawozdaniu Rb-BZ2  ................................................................................................. 211

4.6. Klasyfikowanie wydatków w układzie zadaniowym  .............................................................. 211

Podstawa prawna  ....................................................................................................................... 239

Spis schematów, tabel i wzorów ................................................................................................. 242