Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej i sprawozdanie odpadowe

99,00 zł

Prowadząc firmę przedsiębiorcy muszą pamiętać o obowiązkach związanych z ochroną środowiska. Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach na rynek krajowy, a także wytwarzający i gospodarujący odpadami powinni dokumentować swoje działania w tym zakresie.Jeżeli firma korzysta ze środowiska, musi do 15 marca 2018 r. złożyć roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi. Czy istnieją wyjątki od tych zasad? Kto jest zwolniony z obowiązku składania tych sprawozdań? Jak poprawnie wypełnić oba dokumenty? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w publikacji!

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnili obowiązku osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu lub odzysku są zobowiązani do 15 marca przedłożyć roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi jest obowiązkowe dla podmiotów, które wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję, prowadzą działalność gospodarczą polegającą na gospodarowani odpadami i są zobowiązane do ich ewidencji, a także prowadzą działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub zwałowiska odpadów. Sprawdź jak wywiązać się z tych zadań.

Więcej informacji
Nazwa produktu Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej i sprawozdanie odpadowe
ISBN 978-83-269-7246-1
Data wydania 12.03.2018
Symbol UOU0033
Opis hasłowy opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, KOBiZE, raport to KOBiZE, emisje, zanieczyszczenie środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska, informacja o zakresie korzystanie ze środowiska, jak obliczyć wysokość opłaty za korzystanie ze środowis
Korzyści dla Ciebie
  • Rozwiejesz swoje wątpliwości dotyczące zbierania i przetwarzania odpadów
  • Dowiesz się jakie warunki formalne musisz spełnić jeśli chcesz prowadzić taką działalność
  • Już zawsze bedzie przygotowany do ewentualnej kontroli WIOŚ
Strona produktowa N/D
Grupa docelowa Specjalista ds. ochrony środowiska
Format N/D
Liczba stron 160
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Mariusz Miętusiewicz
Autor Karolina Szewczyk-Cieślik

1. Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej
1.1. Kiedy należy uiścić opłatę produktową
1.2. Współpraca z organizacją odzysku opakowań
1.3. Jak obliczyć osiągnięty poziom odzysku i recyklingu
1.4. Odzysk i recykling należy potwierdzić na specjalnym formularzu
1.5. Prowadzenie ewidencji opakowań jest obowiązkowe
1.6. Publiczne kampanie edukacyjne
1.7. Jak obliczyć wysokość opłaty produktowej
1.8. Nie wszyscy muszą uiszczać opłatę produktową
1.9. Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej
1.10. Szczegółowe objaśnienia do sprawozdania
1.11. Kary/konsekwencje za niezłożenie sprawozdania
1.12. Pięć najczęściej popełnianych błędów w sprawozdaniu o opakowaniach
2. Sprawozdanie odpadowe
2.1. Kto musi składać zbiorcze zestawienie o odpadach
2.2. Kogo dotyczy uproszczona ewidencja odpadów
2.3. Firma, która prowadzi działalność w kilku województwach
2.3. Jak wypełnić formularz krok po kroku
2.4. Zmiana wysokości kar za niezłożenie sprawozdań odpadowych
2.5. Wypełnianie sprawozdań – praktyczne przykłady