FabrykaWiedzy.com
Sprawozdanie finansowe 2016
Promocja
-50%
Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie finansowe 2016

Jednym z obowiazków przedsiębiorcy jest sporządzenie sprawozdania finasowego za miniony rok bilansowy. Dla wszystkich którzy chcą tą czynność przeprowadzić bezbłędnie zebraliśmy  niezbędne do tego wskazówki w tej publikacji.

Normalna cena: 79,00 zł

Cena promocyjna: 39,50 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Sporządzając sprawozdanie finansowe za mijający rok, możemy wybrać jeden z kilku przewidzianych przez ustawodawcę wariantów. Wybierz najbardziej korzystną dla Twojej firmy  metodę zamkniecia roku, korzystając ze wskazówek naszego eksperta. 

Spis treci

Wstęp 
Zakres sprawozdania zależy od decyzji organu zatwierdzającego 
Która jednostka jest małą, a która mikrojednostką 
Dwa warianty sporządzania rachunku zysków i strat
Wynik finansowy i jego ustalanie 
Ważne dla jednostek mikro 
Ewidencja wyniku w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym 
Wariant kalkulacyjny 
Wariant porównawczy 
Wariant kalkulacyjny – część dotycząca działalności podatkowej operacyjnej 
Wariant porównawczy – część dotycząca działalności podatkowej operacyjnej 
Wybór sposobu ewidencji kosztów 
Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów 
Koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Koszty wyłącznie na kontach zespołu 5
Pozostałe elementy rachunku zysków i strat 
Zdarzenia finansowe 
Obciążenia wyniku finansowego 
Aktywa trwałe w bilansie 
GRUPA A.I. Wartości niematerialne i prawne 
A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 
A.I.2. Wartość firmy 
A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne 
A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 
GRUPA A.II. Rzeczowe aktywa trwałe 
A.II.1. Środki trwałe 
Wycena środków trwałych 
Koszt wytworzenia środka trwałego
Utrata wartości środków trwałych 
A.II.2. Środki trwałe w budowie
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 
GRUPA A.III. Należności długoterminowe 
A.IV. Inwestycje długoterminowe 
Inwestycje długoterminowe w bilansie
A.IV.1. Inwestycje – nieruchomości 
A.IV.2. Inwestycje – wartości niematerialne i prawne
A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe 
A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe
Wycena inwestycji długoterminowych 
GRUPA A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
Aktywa obrotowe prezentowane w bilansie
Grupa B.I. ZAPASY 
B.II. Należności krótkoterminowe
B.III. Inwestycje krótkoterminowe 
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
Dodatkowe pozycje aktywów od 2016 roku C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy i D. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
Pasywa w bilansie 
Ważne dla jednostek mikro 
GRUPA B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Ważne dla jednostek mikro 
B.I. Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania w bilansie
B.II. Zobowiązania długoterminowe w bilansie
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie 
Zobowiązania krótkoterminowe
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe 
Ujemna wartość firmy 
Odpis aktualizujący 
Prezentacja odpisów w sprawozdaniu finansowym
Informacja dodatkowa
Rachunek przepływów pieniężnych 
Zestawienie zmian w kapitale własnym 
Kierownik może odmówić podpisania sprawozdania finansowego 
Dodatkowy element do sprawozdania finansowego – sprawozdanie z działalności 
Podpisanie sprawozdania finansowego 
Prezentacja sprawozdania przed zatwierdzeniem 
Poddanie sprawozdania finansowego badaniu
Wybór biegłego rewidenta
Publikacja sprawozdania finansowego 

Informacje dodatkowe

TytułSprawozdanie finansowe 2016
ISBN978-83-269-5558-7
Data wydania22-11-2016
SymbolUOM0110
Opis hasłowybilans, zamknięcie roku, sprawozdanie finasowe
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce:

  • dowiesz się o czym pamiętać sporzadzajać sprawozdanie finansowe, 
  • poznasz zmiany w ustawie o rachunkowosci jakie można zastosować już przy sporzadzaniu sprawozdań za 2016 r. 
  • zdobędziesz podręczną publikację, która w przystępny sposób pozwoli dopełnić obowiązków związanych z zamknięciem roku w firmie;
  • uzyskasz praktyczne narzędzie w codziennej pracy.
Grupa docelowaksięgowe
FormatB5
Liczba stron143
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaKatarzyna Bednarska
AutorKatarzyna Trzpioła
KategoriaPolecamy dla Księgowych

Normalna cena: 79,00 zł

Cena promocyjna: 39,50 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel