Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Raport do KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska. Wydanie V

  • Ebook
  • Nowość
Już od 99,00 zł

Przygotowanie raportu do KOBiZE w sposób nieprawidłowy może wiązać się z błędnym ustaleniem wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska. Za jego nieterminowe złożenie mogą być nałożone na przedsiębiorcę kary, tak jak za błędne obliczenie opłat, niezłożenie w terminie sprawozdań o ich wysokości lub złożenie nierzetelnych sprawozdań. Konsekwencji tych można uniknąć dzięki wskazówkom zawartym w książce!

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Przedsiębiorcy, poza obowiązkami powiązanymi w sposób bezpośredni z prowadzoną działalnością, muszą sprostać również wielu wymogom związanym z ochroną środowiska. Jeżeli firma korzysta ze środowiska, musi do 28 lutego 2020 r. złożyć raport o emisjach gazów cieplarnianych do KOBiZE. Innym bardzo ważnym obowiązkiem jest uiszczanie i rozliczenie opłat z za korzystanie ze środowiska. Czy istnieją wyjątki od tych zasad? Kto jest zwolniony z obowiązku uiszczania opłat środowiskowych i składania raportu do KOBiZE? Jak wyliczyć wysokość opłaty środowiskowej? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w publikacji!

Więcej informacji
Product Name Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Raport do KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska. Wydanie V
ISBN 978-83-269-8910-0
Data wydania 13 sty 2020
Symbol UOU0059-1
Opis hasłowy opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, raport to KOBiZE, emisje, zanieczyszczenie środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska, informacja o zakresie korzystanie ze środowiska, jak obliczyć wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce:

  • bezbłędnie złożysz sprawozdanie do KOBiZE,
  • wyliczysz opłatę środowiskową,
  • unikniesz kar,
  • będziesz przygotowany na kontrolę,
  • rzetelnie będziesz wypełniać swoje obowiązki.
Grupa docelowa Specjaliści ds. ochrony środowiska
Format A4
Liczba stron 94
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Mariusz Miętusiewicz
Autor Praca zbiorowa

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Raport do KOBiZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1. Kto musi złożyć raport do KOBiZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2. Jakie informacje trzeba zawrzeć w raporcie o emisjach . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3. Procedura rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4. Poprawianie błędów we wniosku o utworzenie konta . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5. Najczęstsze problemy przy składaniu raportu do KOBiZE . . . . . . . . . . . . . 24
1.6. Zamknięcie działalności a raport do KOBiZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.7. WIOŚ sprawdzi rozbieżności w raporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.8. Co grozi za niezłożenie raportu do KOBiZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2. Opłaty za korzystanie ze środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1. Kto i kiedy musi uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska . . . . . . . . . . . 35
2.2. Za co płacimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3. Co ma wpływ na wysokość opłat za korzystanie ze środowiska . . . . . . . . 39
2.4. Gdzie uiścić opłatę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.5. Raport w wersji elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.6. Kiedy nie trzeba uiszczać opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.7. Rozliczenia za poprzednie lata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.8. Opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.9. Kto jest zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie
ze środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.10. Dzięki opłatom środowiskowym można zapłacić niższy podatek . . . . . . . 50
2.11. Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.12. Przykłady obliczania wysokości opłat za korzystanie ze środowiska . . . . 51
2.12.1. Przykład 1. Wyliczenie opłaty za wprowadzenie gazów
w procesach spalania paliw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.12.2. Przykład 2. Wyliczenie opłaty za powierzchnie
zanieczyszczone za rok 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.12.3. Przykład 3. Wyliczenie opłaty za gazy lub pyły wprowadzane
do powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.12.4. Przykład 4. Wyliczenie opłaty, w przypadku gdy firma
wprowadza różne zanieczyszczenia do środowiska . . . . . . . . . . . . . 54
2.12.5. Przykład 5. Wyliczenie opłaty dla składującego odpady . . . . . . . . . 63
2.13. Opłata za korzystanie ze środowiska – co może urząd,
gdy stwierdzi nieprawidłowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.14. Jak uchronić się przed błędami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Stawki opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w 2019 roku . . . . . . . 71
Podstawa prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Ważne pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91