Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie do wymogów nowego KSR (E-book)

  • Ebook
18,33 zł

Regulacje przyjęte w KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” obowiązywać będą przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2017 rok, ale można i warto już sprawozdanie za 2016 rok dostosować do jego wymogów.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Nowy KSR reguluje zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie finansowe do nowych wymogów!

Więcej informacji
Nazwa produktu Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie do wymogów nowego KSR (E-book)
Symbol 1DF0013
ISBN 978-83-269-5727-7
Data wydania 10.11.2016
Opis hasłowy sprawozdanie finansowe, sprawozdanie finansowe 2016, KSR 10, nowy standard
Korzyści dla Ciebie

W e-booku znajdziesz:

  • wzór, 
  • komentarze do wzoru,
  • informacje o zmianach, 
  • wyjaśnienia, 
  • analiza ekspercka
Grupa docelowa księgowa, główna księgowa
Format N/D
Liczba stron 5
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marta Grabowska-Peda
Autor dr Katarzyna Trzpioła

Nowy standard KSR10

Fragment bilansu jednostki będącej stroną prywatną dostodowanej do KSR10

Komentarze eksperta do bilansu

Informacja dodatkowa