FabrykaWiedzy.com
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Komentarz
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Komentarz

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Komentarz

Komentarz poświęcony jest spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, które gromadzą środki pieniężne swoich członków, udzielają im pożyczek i kredytów, przeprowadzają na ich zlecenie rozliczenia finansowe oraz pośredniczą przy zawieraniu przez nich umów ubezpieczenia, pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych.Prezentowany komentarz dotyczy następujących zagadnień:założenia kasy, postępowania w sprawie jej utworzenia, praw i obowiązków członków, organów kas (rada nadzorcza, zarząd, prezes, komisja kredytowa), gospodarki finansowej kas, Krajowej Spółdzielczej Kasy oszczędnościowej, nadzoru nad spółdzielczymi kasami, postępowania naprawczego, zarządu komisarycznego, przejęcia, likwidacji, upadłości kas, przepisów karnych.Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe swoimi produktami uzupełniają rynek usług finansowych. Mają też określone cele w postaci wsparcia gospodarstwa domowego członka kasy, albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.Komentarz omawia ograniczenia związane z działalnością kas, ograniczenia dostępu do produktów oferowanych przez te kasy (dostępnych jedynie dla członków), obowiązki kas, a także ich szczególną pozycję w systemie usług finansowych.Działalność kas podlega nadzorowi państwowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru

169,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułSpółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Komentarz
ISBN9788325564148
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron516
WydawcaC.H. Beck
AutorHerbert Andrzej, Pawłowski Szymon, Zakrzewski Piotr
KategoriaPrawo cywilne
169,00 zł

brutto

Reklama
pixel