FabrykaWiedzy.com
Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych
Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych

Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych

Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych - to pozycja skierowana do osób związanych ze sporządzaniem i oceną ofert, a więc do administracji rządowej i samorządowej, firm zajmujących się wykonywaniem kontraktów dla administracji oraz beneficjentów funduszy UE. Pozwoli zrozumieć związane z ofertami zawiłości w prawie zamówień publicznych oraz uniknąć popełniania błędów.Książka zawiera bogaty wybór orzecznictwa oraz opinii instytucji zajmujących się kontrolą udzielania zamówień publicznych. Obejmuje tak nietypowe dla literatury przedmiotu, a często spotykane zagadnienia, jak oferta w zamówieniach podprogowych oraz w trybie zamówienia z wolnej ręki. Znajdują się w niej przydatne w praktyce informacje dotyczące odrzucenia ofert. Praktyczne wskazówki pozwolą uniknąć pułapek oraz podjąć właściwe decyzje, w przypadku wątpliwości, np.:czy brak podpisu pod ofertą jest równoznaczny z jej odrzuceniem, czy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty stosuje się takie same prawa, czy wykonawca ma obowiązek uzasadnić tajemnicę przedsiębiorstwa wraz ze złożeniem oferty, czy może takie uzasadnienie przekazać na późniejszym etapie postępowania.Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w procesie przygotowywania ofert lub ich oceny, m.in.:kiedy zamawiający może zatrzymać wadium, co może zrobić zwycięski wykonawca, jeżeli zamawiający uchyla się od zawarcia umowy, kiedy zamawiający może stosować kryterium ceny jako jedyne, czy zamawiający może zmienić ofertę wykonawcy podczas oceny ofert, czym się różni podwykonawca od podmiotu trzeciego.Wraz z książką oferujemy Państwu bezpłatny miesięczny dostęp do serwisu EkspertBeck.pl – Zamówienia publiczne

119,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułSkuteczna oferta w zamówieniach publicznych
ISBN9788325572877
Data wydania27-03-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron200
WydawcaC.H. Beck
AutorSzyszkowski Arkadiusz
KategoriaProcedury przetargowe
119,00 zł

brutto

Reklama
pixel