Rozliczenia na przełomie roku w jsfp - ewidencja księgowa (E-book)

  • Ebook
41,90 zł

W publikacji przeczytasz mi.in.o ewidencji czynnych RMK działalności podstawowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, prowadzących ewidencję kosztów działalności podstawowej tylko na kontach zespołu 4 kosztów według rodzaju a także uproszczonej ewidencji czynnych RMK w tym zakresie.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W jednostkach budżetowych zgodnie ze szczególnymi zasadami ewidencję rozliczeń międzyokresowych kosztów prowadzi się na koncie 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Zgodnie z opisem tego konta służy ono do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne). Sprawdź, jak uniknąć błędów w rozliczeniach międzyokresowych prowadzonych w jednostce publicznej.
Więcej informacji
Product Name Rozliczenia na przełomie roku w jsfp - ewidencja księgowa (E-book)
Symbol 1KB0023
ISBN 978-83-269-4403-1
Data wydania 1 gru 2015
Opis hasłowy rozliczenia na przełomie roku, ewidencja RMK, rozliczenia międzyokresowe, RMB
Korzyści dla Ciebie
Korzyści dla Ciebie: 
 - informacje na temat poprawnej ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów na przełomie roku w jsfp, poznasz ewidencję kredytów i pożyczek zaciągniętych przez jst, wskazówki nt. rozliczeń związanych z kosztami poniesionymi w wyniku emisji papierów wartościowych, porady na temat ewidencji odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Grupa docelowa Księgowość
Format A4
Liczba stron 29
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Barbara Jarosz, główna księgowa jsfp