Rozliczanie VAT w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych (E-book)

  • Ebook
24,76 zł

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe rozliczają VAT w inny sposób niż podmioty prowadzące „zwykłą” działalność gospodarczą. Wynika to ze specyfiki czynności wykonywanych przez te jednostki.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Zarówno prawo spółdzielcze jak i lokatorskie uznawane jest za towar. W konsekwencji dostawy tych praw lub ich przekształcenia nie są usługami, lecz dostawami towarów. Dla spółdzielni mieszkaniowych oznacza to w szczególności dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub części tych obiektów, a głównie samodzielnych lokali mieszkalnych lub niemieszkalnych (użytkowych). Należy pamiętać, że transakcje te wywołują określone skutki na gruncie VAT. Także wspólnota mieszkaniowa z tytułu niektórych wykonywanych dla swoich członków czynności, może uzyskać status podatnika VAT. Oznacza to zarówno konieczność wykazania podatku należnego, jak również możliwość odliczania podatku naliczonego.

Więcej informacji
Product Name Rozliczanie VAT w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych (E-book)
Symbol 1VV0002
ISBN 978-83-269-2201-5
Data wydania 12 kwi 2013
Grupa docelowa spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
Format A4
Liczba stron 40
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Norbert Pawlikowski
Autor Ewa Lisiecka

Transakcje związane z prawami do lokalu są dostawą towarów
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a VAT
Prawo odrębnej własności lokalu
Przeniesienie własności lokalu
Odpłatne czynności dla członków spółdzielni podlegają VAT
Czynności dla członków spółdzielni mogą być zwolnione z VAT
Zarządzanie nieruchomościami podlega VAT
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
Spółdzielnie ustalają moment powstania obowiązku podatkowego na specjalnych zasadach
Obowiązek podatkowy przy opłatach eksploatacyjnych
Spółdzielnia ustala podstawę opodatkowania stosując przepisy szczególne
Nie wszystkie usługi wymiany i montażu urządzeń w budownictwie mieszkaniowym mogą korzystać z obniżonej stawki VAT
O sposobie rozliczania opłat eksploatacyjnych decyduje charakter lokalu
Uzupełnienia wkładu budowlanego przy modernizacji
Budynki i budowle nie są towarami używanymi
Definicja pierwszego zasiedlenia
Odpłatne udostępnienie mieszkańcom terenu na parking podlega VAT
Opłaty eksploatacyjne dotyczące mieszkań wykorzystywanych do działalności gospodarczej podlegają VAT
Czynności wykonywane na rzecz mieszkańców nie wymagają kasy fiskalnej
Budując lokale spółdzielnia odlicza VAT naliczony na zasadach ogólnych
Wspólnota mieszkaniowa może mieć status podatnika VAT
Rozliczanie kosztów nie podlega VAT
Wspólnota morze korzystać ze zwolnień z VAT
Zwolnienie przedmiotowe
Zwolnienie podmiotowe
Ewidencja uproszczona
Faktura dokumentująca sprzedaż dla członka wspólnoty tylko na żądanie
Refakturowanie kosztów
Wspólnota wykonująca czynności opodatkowane może odliczać VAT