Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018 roku. Jak uniknąć błędów – praktyczne wskazówki

Cena promocyjna 49,51 zł Regular Price 99,00 zł

„Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018 roku. Jak uniknąć błędów – praktyczne wskazówki” to jedyna publikacja, która wyczerpująco prezentuje problematykę rozliczania czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018 roku. Autentyczne przykłady z praktyki pokazują najbardziej efektywne sposoby planowania i rozliczania czasu pracy (w tym nadgodzin, dyżurów, urlopów) dla medycznych i niemedycznych pracowników ochrony zdrowia.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Jeśli potrzebujesz narzędziowych informacji na temat tego, jak prawidłowo rozliczać czas pracy w podmiocie leczniczym, chciałbyś poznać rozwiązania różnych przypadków, znajdziesz je w najnowszym poradniku „Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018 roku. Jak uniknąć błędów – praktyczne wskazówki”. Poznaj gotowe rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych przypadków rozliczeń czasu pracy i urlopów wypoczynkowych w 2018 roku pracowników w podmiotach leczniczych. Skorzystaj z praktycznych przykładów rozliczeń czasu pracy na 2018 rok, pomocnych interpretacji PIP i resortu pracy oraz wyroków SN popartych wyjaśnieniami eksperta Piotra Ciborskiego – wieloletniego praktyka, szkoleniowca w podmiotach leczniczych.

 
Więcej informacji
Nazwa produktu Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018 roku. Jak uniknąć błędów – praktyczne wskazówki
ISBN 978-83-269-7017-7
Data wydania 29.12.2017
Symbol UOV0057
Opis hasłowy czas pracy, pomiot leczniczy, urlop wypoczynkowy, system czasu pracy, dyżury
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce:
1) poznasz autentyczne przykłady z praktyki podmiotów leczniczych, które pokazują najbardziej efektywne sposoby planowania i rozliczania czasu pracy w podmiotach leczniczych (w tym nadgodzin, dyżurów, urlopów),
2) otrzymasz wskazówki, jak zabezpieczyć swój podmiot na wypadek pozwów pracowników,
3) będziesz znał liczbowe przykłady rozliczeń czasu pracy na 2018 rok różnych grup zawodowych m.in.: lekarzy, pielęgniarek, kierowców, ratowników, personelu administracyjnego,
4) zyskaz pomocne interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy i resortu pracy oraz wyroki Sądu Najwyższego poparte wyjaśnieniami eksperta prawa pracy, doświadczonego trenera z 20-letnim doświadczeniem, byłego inspektora pracy, zastępcy okręgowego inspektora pracy oraz członka Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
5) dostaniesz porady eksperta, jak zabezpieczyć Twoją jednostkę na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa dyrektor podmiotu leczniczego, menedżer zdrowia, specjalsiat ds. kadr, dyrektor ds. kadrowych
Format B5
Liczba stron 190
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor Piotr Ciborski (aktualizacja Joanna Suchanowska)

Rozdział 1. Prawo wewnątrzzakładowe regulujące problematykę czasu pracy i urlopów wypoczynkowych
Rozdział 2. Rozliczanie czasu pracy
Pojęcie czasu pracy
Czas podróży służbowej
Rozdział 3. Systemy czasu pracy w podmiotach leczniczych.
Podstawowy system czasu pracy w podmiotach leczniczych.
Podstawowy system czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych.
Równoważny czas pracy.
Rozwiązania w zakresie czasu pracy, pracowników objętych do 1 lipca 2014 r. skróconym czasem pracy.
Czas pracy pracowników niewidomych i niedowidzących.
Zadaniowy czas pracy.
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych.
Skrócony tydzień pracy
System pracy weekendowej.
Czas pracy w placówkach naukowych.
Elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy.
Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wymiar czasu pracy.
Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy.
Praca zmianowa.
Rozdział 4. Odpoczynek dobowy i tygodniowy.
Odpoczynek dobowy i tygodniowy pracowników niedyżurujących.
Odpoczynek dobowy i tygodniowy pracowników pełniących dyżur medyczny.
Odpoczynek dobowy i tygodniowy a gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Rozdział 5. Praca w godzinach nadliczbowych i jej rozliczanie.
Rozdział 6. Praca w niedziele i święta.
Rozdział 7. Praca w porze nocnej.
Rozdział 8. Dyżur medyczny i jego rozliczanie.
Rozdział 9. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych i dyżur domowy.
Pomoc doraźna.
Rozdział 10. Indywidualny rozkład czasu pracy.
Rozdział 11. Wyjścia służbowe i prywatne.
Rozdział 12. Przerwy w pracy w podmiotach leczniczych.
Przerwa wynikająca z Kodeksu pracy.
Przerwa dla pracowników niepełnosprawnych.
Przerwa na posiłek – lunch.
Przerwy związane z pracą przy monitorze ekranowym.
Przerwa na karmienie dziecka piersią.
Rozdział 13. Czas pracy kadry kierowniczej.
Rozdział 14. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
Rozdział 15. Prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego.
Terminy wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom pełniącym dyżury medyczne.
Korzystanie z urlopu na żądanie.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy i urlopach wypoczynkowych.
Rozdział 16. Sankcje za naruszenie przepisów o czasie pracy i urlopach wypoczynkowych