RODO w kadrach i płacach. Zgodne z polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

59,00 zł

Od 25 maja 2018 r. pracodawca może żądać od pracownika podania: jego imion i nazwiska, imion jego rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Sprawdź, jak właściwie stosować nowe polskie przepisy RODO.

Dostępność: W magazynie

Pozyskiwanie danych osobowych potencjalnych pracowników musi odbywać się w sposób zgodny z prawem , a więc z zachowaniem jednej z przesłanek dopuszczonych przepisami. Zakres danych osobowych, jakich może żądać zatrudniający w procesie rekrutacji, jest wyraźnie wskazany w art. 22(1) Kodeksu pracy. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że co do zasady pracodawca nie ma prawa pozyskiwać innych informacji, np. dotyczących stanu cywilnego. W książce znajdziesz praktyczne porady, jak stosować obecnie polskie przepisy o ochronie danych osobowych i jakich błędów unikać przy wypłacie wynagrodzeń. Przekonasz się, jak powinna wyglądać prawidłowo wypełniona dokumentacja. W książce znajdziesz również tekst polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji
Nazwa produktu RODO w kadrach i płacach. Zgodne z polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.
ISBN 978-83-269-7574-5
Data wydania 13.07.2018
Symbol ZOB0033
Opis hasłowy RODO, ochrona danych osobowych, 25 maja 2018 r.
Korzyści dla Ciebie

• jak przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy oraz pracowników,
• jakich 10 rad ma GIODO dla rekruterów,
• co wolno, a czego nie wolno specjaliście ds. płac i kadr od 25 maja 2018 r.,
• na czym polega codzienna praca inspektora ochrony danych,
• jak dostosować system informatyczny obsługujący działy kadrowo-płacowe,
• do kiedy trzeba przeszkolić pracowników z ochrony danych,
• jak krok po kroku wypełniać dokumentację RODO.

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa specjalista ds. płac, kadrowa, właściciel firmy, biuro rachunkowe
Format B5
Liczba stron 108
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa