RODO w kadrach i płacach. Zgodne z polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

Cena promocyjna 29,00 zł Regular Price 59,00 zł

Od 25 maja 2018 r. pracodawca może żądać od pracownika podania: jego imion i nazwiska, imion jego rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Sprawdź, jak właściwie stosować nowe polskie przepisy RODO.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Pozyskiwanie danych osobowych potencjalnych pracowników musi odbywać się w sposób zgodny z prawem , a więc z zachowaniem jednej z przesłanek dopuszczonych przepisami. Zakres danych osobowych, jakich może żądać zatrudniający w procesie rekrutacji, jest wyraźnie wskazany w art. 22(1) Kodeksu pracy. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że co do zasady pracodawca nie ma prawa pozyskiwać innych informacji, np. dotyczących stanu cywilnego. W książce znajdziesz praktyczne porady, jak stosować obecnie polskie przepisy o ochronie danych osobowych i jakich błędów unikać przy wypłacie wynagrodzeń. Przekonasz się, jak powinna wyglądać prawidłowo wypełniona dokumentacja. W książce znajdziesz również tekst polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji
Nazwa produktu RODO w kadrach i płacach. Zgodne z polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.
ISBN 978-83-269-7574-5
Data wydania 13.07.2018
Symbol ZOB0033
Opis hasłowy RODO, ochrona danych osobowych, 25 maja 2018 r.
Korzyści dla Ciebie

• jak przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy oraz pracowników,
• jakich 10 rad ma GIODO dla rekruterów,
• co wolno, a czego nie wolno specjaliście ds. płac i kadr od 25 maja 2018 r.,
• na czym polega codzienna praca inspektora ochrony danych,
• jak dostosować system informatyczny obsługujący działy kadrowo-płacowe,
• do kiedy trzeba przeszkolić pracowników z ochrony danych,
• jak krok po kroku wypełniać dokumentację RODO.

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa specjalista ds. płac, kadrowa, właściciel firmy, biuro rachunkowe
Format B5
Liczba stron 108
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa

Rozdział 1. Dane osobowe kandydatów do pracy  

 • Kodeks pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych
 • Dodatkowe dane osobowe
 • 10 rad GIODO dla rekruterów

 

Rozdział 2. Dane osobowe osób zatrudnionych

 • Dane osobowe pracownika
 • Monitoring zakładu pracy
 • Monitoring poczty elektronicznej
 • Kary za złamanie zasad
 • Kiedy trzeba będzie prowadzić rejestr
 • Sprawdź, czy pracodawca właściwie przygotował się do zmian

 

Rozdział 3. Inspektor ochrony danych osobowych w firmie

 • Inspektor ochrony danych osobowych zamiast ABI
 • Kiedy informacja jest udokumentowana
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
 • Dokumentowanie prowadzenia szkoleń
 • Dokumentowanie oceny skutków dla ochrony danych
 • Dokumentowanie działań związanych z naruszeniami
 • Jakie zadania na co dzień wykonuje inspektor ochrony danych
 • Dlaczego nie warto bać się powołania inspektora ochrony danych
 • W jaki sposób inspektor musi zaistnieć w strukturze organizacyjnej firmy

 

Rozdział 4. Jak dostosować system informatyczny obsługujący działy kadrowo-płacowe

 • Przepisy prawa
 • Audyt
 • Plan postępowania w przypadku incydentów związanych z naruszeniem danych osobowych
 • Użytkowanie systemu
 • Bezpieczne przetwarzanie
 • Rozszerzone prawa osób a dostosowanie systemów IT

 

Rozdział 5. Jak zabezpieczyć system infrastruktury IT

 • Podstawowe środki zabezpieczenia systemu informatycznego
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 • Gdy wykorzystywanych jest kilka systemów informatycznych

 

Rozdział 6. Pytania i odpowiedzi

 

Rozdział 7. Dokumentacja RODO zgodna z polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO
 • Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego
 • Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu rozmów telefonicznych
 • Postanowienie o powierzeniu danych osobowych w umowie na usunięcie dokumentów z danymi osobowymi
 • Klauzula obowiązku informacyjnego zamieszczana w treści umowy z pracownikiem od 25 maja 2018 r. (forma podstawowa)
 • Klauzula obowiązku informacyjnego, którą należy umieścić w treści umowy zlecenia/dzieło/praktyki/o wolontariat od 25 maja 2018 r. (forma podstawowa)
 • Wzór zgody na przekazanie danych osobowych
 • Zapis w klauzuli informacyjnej stosowanej w procesie rekrutacji, dotyczący przechowywania CV

 

Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)