FabrykaWiedzy.com
RODO w gabinecie dentystycznym z wzorami na płycie CD
Nowość
RODO w gabinecie dentystycznym z wzorami na płycie CD

RODO w gabinecie dentystycznym z wzorami na płycie CD

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty prawa, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, w tym gabinety dentystyczne, muszą przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Poradnik zawiera kompleksowe prawne i praktyczne opracowanie dotyczące obowiązków i uprawnień gabinetów dentystycznych będących podmiotami leczniczymi oraz praw pacjentów wynikających z RODO, z uwzględnieniem wskazówek zawartych w projekcie kodeksu branżowego w zakresie ochrony danych osobowych dla podmiotów leczniczych. Książka zawiera także płaytę CD a na niej 30 praktycznych wzorów dokumentów niezbędnych do wdrożenia nowych przepisów RODO w gabinecie, które można wykorzystać w swoim gabinecie.

129,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać nowa regulacja unijna - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Właściciele praktyk dentystycznych podobnie, jak inne podmioty lecznicze, muszą dostosować swoje gabinety do nowych wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów i danych medycznych. Książka omawia takie zagadnienia, jak: Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, Powierzenie przetwarzania danych osobowych, Wdrożenie RODO i przetwarzanie danych osobowych w placówce medycznej, Inspektor ochrony danych osobowych, Prawa pacjenta w świetle RODO, Naruszenie ochrony danych osobowych oraz konsekwencje prawne z tym związane. Ułatwieniem we wdrożeniu nowej dokumentacji wynikającej z przepisów RODO będzie 30 praktycznych wzorów dokumentów, które każdy dentysta możesz dostosować do swoich potrzeb.

Spis treci

Spis treści


Wstęp ................................................................................................................. 7
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych ............. 9
1.1. Dane osobowe ............................................................................................. 9
1.2. Szczególne kategorie danych osobowych .................................................... 9
1.3. Przetwarzanie danych osobowych ............................................................. 10
1.3.1. Zbieranie danych ............................................................................ 11
1.3.2. Utrwalanie danych ......................................................................... 12
1.3.3. Organizowanie, porządkowanie, przechowywanie
i modyfikowanie danych osobowych ............................................. 12
1.3.4. Udostępnianie danych .................................................................... 15
1.3.5. Dokumentacja medyczna a ochrona danych osobowych pacjenta ... 15
1.4. Administrator danych osobowych ............................................................. 22
1.5. Podmiot przetwarzający ............................................................................ 22
1.6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych szczególnej
kategorii ..................................................................................................... 23
1.7. Profilowanie pacjentów ............................................................................. 25
Rozdział 2. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych .................. 29
2.1. Ogólne normy wskazane w RODO ............................................................. 29
2.2. Zasada legalności, rzetelności i poprawności merytorycznej ..................... 30
2.3. Zasady celowości, adekwatności, proporcjonalności
i minimalizmu przetwarzania danych osobowych pacjentów .................... 31
2.4. Zasada ograniczonego czasu przechowywania danych .............................. 34
2.5. Zasada poufności przetwarzanych danych ................................................. 35
2.6. Zasada przejrzystości (transparentności) ................................................... 36
2.7. Zasada rozliczalności .................................................................................. 37
Rozdział 3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych .............................. 39
3.1. Formy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych ............. 39
3.2. Podstawowe elementy umowy o powierzenie danych osobowych ........... 40
3.3. Podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych ................... 50
3.3.1. Podmioty certyfikowane ................................................................ 53
3.3.2. Podmioty niecertyfikowane ........................................................... 54
3.4. Powierzenie osobie trzeciej przetwarzania danych osobowych ................ 54
Rozdział 4. Wdrożenie RODO i przetwarzanie danych osobowych
w placówce medycznej ..................................................................................... 59
4.1. Obowiązek informacyjny podmiotu medycznego wobec pacjentów ......... 59
4.2. Obowiązek informacyjny pracodawcy wobec pracowników ...................... 62
4.3. Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych ................ 63
4.3.1. Polityka bezpieczeństwa ................................................................. 64
4.3.2. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym ........................ 79
4.3.3. Rejestr czynności przetwarzania danych ........................................ 81
4.3.4. Rejestr kategorii czynności przetwarzania ...................................... 84
4.3.5. Inne rodzaje dokumentacji ............................................................. 85
4.4. Formy upoważnienia do przetwarzania dokumentacji zawierającej
dane osobowe ........................................................................................... 93
4.5. Dane osobowe osób fizycznych współpracujących z placówką medyczną ... 94
4.6. Ochrona danych osobowych pracowników podmiotu leczniczego
i ich przetwarzanie ..................................................................................... 94
4.7. Norma ISO 27001 a RODO ......................................................................... 96
4.8. Roczny audyt ochrony danych osobowych i ocena skutków
dla ochrony danych .................................................................................... 96
Rozdział 5. Inspektor ochrony danych osobowych .......................................... 101
5.1. Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych .............................. 101
5.1.1. Wyznaczanie jednego inspektora ochrony danych
dla kilku podmiotów medycznych ................................................ 106
5.1.2. Sprawowanie funkcji inspektora ochrony danych
przez pracownika podmiotu leczniczego ...................................... 109
5.1.3. Konflikt interesów ........................................................................ 109
5.1.4. Czas pracy inspektora ochrony danych ........................................ 111
5.2. Kwalifikacje zawodowe inspektora ochrony danych ................................ 111
5.3. Obowiązki i uprawnienia inspektora ochrony danych ............................. 112
Rozdział 6. Prawa pacjenta w świetle RODO ................................................... 115
6.1. Środki techniczne i organizacyjne, które zabezpieczą prawa pacjenta .... 115
6.2. Tożsamość pacjenta i jego identyfikacja według RODO ........................... 117
6.3. Tajemnica lekarska a przetwarzanie danych osobowych ......................... 118
6.4. Prawo do informowania o stanie zdrowia pacjenta a przetwarzanie
danych osobowych .................................................................................. 120
6.5. Zgody pacjentów według RODO .............................................................. 120
6.5.1. Zgoda na przetwarzanie danych ................................................... 120
6.5.2. Zgoda na leczenie ......................................................................... 121
6.6. Prawo do bycia zapomnianym na gruncie przepisów RODO ................... 122
Rozdział 7. Naruszenie ochrony danych osobowych i konsekwencje prawne
z tym związane ............................................................................................... 125
7.1. Rejestr naruszeń ...................................................................................... 125
7.2. Obowiązek denuncjacji ............................................................................ 126
7.3. Odpowiedzialność związana z naruszeniem przepisów o ochronie
danych osobowych .................................................................................. 130
7.3.1. Administracyjne kary pieniężne ................................................... 130
7.3.2. Odpowiedzialność karna w związku z RODO ................................ 141
7.3.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza ........................................... 142
Rozdział 8. RODO w praktyce – pytania i odpowiedzi ..................................... 147
Podstawa prawna ........................................................................................... 159
Bibliografia ..................................................................................................... 161
Wykaz skrótów aktów prawnych .................................................................... 163

CD

Wzór 1. Wniosek pacjenta o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wzór 2. Zgoda na udostępnienie dokumentacji medycznej

Wzór 3. Odmowa usunięcia danych osobowych uzyskanych w związku z upoważnieniem dostępu do dokumentacji medycznej

Wzór 4. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej ze względu na braki formalne wniosku

Wzór 5. Rejestr podmiotów, którym udostępniono dokumentację medyczną lub odmówiono dostępu

Wzór 6. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Wzór 7. Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej

Wzór 8. Oświadczenie o braku upoważnienia do zasięgania informacji o stanie zdrowia

Wzór 9. Oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do zasięgania informacji o stanie zdrowia

Wzór 10. Przykładowa informacja dla pracowników

Wzór 11. Przykładowa polityka bezpieczeństwa

Wzór 12. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Wzór 13. Ewidencja haseł administratora

Wzór 14. Ewidencja nośników zawierających dane osobowe

Wzór 15. Ewidencja napraw, przeglądów i konserwacji systemu informatycznego

Wzór 16. Ewidencja czynności w systemie informatycznym

Wzór 17. Ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych

Wzór 18. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Wzór 19. Ewidencja podmiotów, którym placówka medyczna powierza dane osobowe

Wzór 20. Ewidencja podmiotów, którym placówka medyczna udostępnia dane osobowe

Wzór 21. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych

Wzór 22. Raport z oceny skutków dla ochrony danych

Wzór 23. Rejestr naruszeń bezpieczeństwa

Wzór 24. Uchwała powołująca Inspektora Ochrony Danych

Wzór 25. Zarządzenie dotyczące powołania Inspektora Ochrony Danych

Wzór 26. Oświadczenie dotyczące braku konfliktów interesów

Wzór 27. Raport z naruszenia ochrony danych osobowych

Wzór 28. Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

Wzór 29. Oświadczenie pracownika o tym, że został poinformowany o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

Wzór 30. Zgoda na przekazanie nagrań z monitoringu

Informacje dodatkowe

TytułRODO w gabinecie dentystycznym z wzorami na płycie CD
ISBN978-83-269­-7460-1
Data wydania18-05-2018
SymbolZOV0008
Opis hasłowyRODO, placówka medyczna, ochrona danych osobowych pacjentów, ochrona danych medycznych
Korzyści dla Ciebie
  • Zyskasz wskazówki ekspertów i wywiążesz się z nowych obowiązków związanych z dokumentowaniem przetwarzania danych osobowych
  • Zyskasz 30 gotowych wzorów dokumentów niezbędnych do wdrożenia nowych przepisów RODO w gabinecie stomatologicznym, które możesz dostosować do swoich potrzeb 
Grupa docelowawłaściciel gabinetu stomatologicznego, lekarz dentysta, dyrektor administracyjny, właściciel przychodni stomatologicznej, administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor ochrony danych
FormatB5
Liczba stron200
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAlina Sulgostowska
AutorAneta Naworska, Agnieszka Sztuwe
KategoriaRODO krok po kroku
129,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel