Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji m.in. w przypadku gdy Towar obarczony jest jedną z następujących wad:

  • fizyczne uszkodzenie segregatora lub kartek,
  • błędy drukarskie i introligatorskie,
  • wadliwość nośnika elektronicznego,

Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Centrum Obsługi Klienta ul.Paderewskiego 167 05-070 Sulejówek telefon: 22 518 28 28  faks: 22 617 60 10, wraz z reklamowanym Towarem. W przypadku Publikacji Aktualizowanych przedmiotem reklamacji może być zarówno wydanie podstawowe jak i każda z jego aktualizacji.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep Fabrykawiedzy.com przesyłki z reklamowanym Towarem. W przypadku uznania reklamacji uszkodzony Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeżeli nie będzie to możliwe Administrator zwróci Użytkownikowi równowartość ceny towaru lub zaproponuje Użytkownikowi inne, dostępne w ofercie Administratora Towary do wyboru.

Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru dostępnego w Serwisie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

Ponadto, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przewidziane w Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie przez Użytkownika, z przypisanego do niego adresu e-mail, wiadomości e-mail na następujący adres [email protected]

Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 14 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.