Rachunkowość jednostek oświatowych 2019 (e-book)

 • Ebook
101,59 zł

Rachunkowość jednostek oświatowych 2019 zawiera praktyczne wskazówki, jak prowadzić księgowość i zarządzać finansami w placówkach oświatowych. Dla ułatwienia, omówione w opracowaniu zagadnienia zobrazowane zostały schematami ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych oraz praktycznymi przykładami zastosowania wskazanych rozwiązań.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Rachunkowość jednostek oświatowych 2019 wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na informacje o zasadach rachunkowości obowiązujących państwowe i samorządowe jednostki oświatowe.

Książka podzielona została na osiem rozdziałów:

1. Ogólne uwarunkowania rachunkowości jednostek oświatowych

2. Majątek trwały jednostki oświatowej

3. Środki pieniężne jednostki oświatowej

4. Dochody budżetowe i przychody jednostki oświatowej

5. Wydatki budżetowe oraz koszty jednostki oświatowej

6. Rozrachunki i rozliczenia

7. Gospodarka materiałowa w jednostce oświatowej

8. Fundusze i wynik finansowy jednostki oświatowej.

Zawiera 64 przydatne schematy oraz 47 tabel, które obrazują wykonanie różnych operacji gospodarczych.

Więcej informacji
Product Name Rachunkowość jednostek oświatowych 2019 (e-book)
Symbol 3OO0170
ISBN 978-83-269-8545-4
Data wydania 31 paź 2019
Opis hasłowy Rachunkowość w oświacie, inwentaryzacja w oświacie, majątek trwały, amortyzacja, bilans,
Korzyści dla Ciebie

Książka „Rachunkowość jednostek oświatowych 2019” ułatwi wykonywanie różnych operacji finansowych na kontach gospodarczych, zaś trudniejsze zagadnienia wyjaśnia w formie praktycznych schematów i tabel. Wyjaśnia praktyczne aspekty prowadzenia rachunkowości w placówkach oświatowych i stanowi zbiór aktualnych zasad i wskazówek dla osoby prowadzącej sprawy finansowo-księgowe w placówkach oświatowych. 

Grupa docelowa Księgowa, główna księgowa, specjalista ds. kadr i płac, sekretarz, referent, pracownik ZEAS
Liczba stron 264
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Izabela Świderek, Anna Żyła

Wstęp

Rozdział I. Ogólne uwarunkowania rachunkowości jednostek oświatowych

 • Istota i funkcje rachunkowości jednostek oświatowych
 • Podstawy prawne rachunkowości jednostek oświatowych
 • Polityka rachunkowości jako wewnętrzne regulacje rachunkowości jednostki
 • Klasyfikacja budżetowa jako system grupowania wielkości ekonomicznych jednostki oświatowej
 • Inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki

Rozdział II. Majątek trwały jednostki oświatowej

 • Środki trwałe
 • Pozostałe składniki majątku jednostki oświatowej
 • Wartości niematerialne i prawne w ewidencji jednostki
 • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) składników majątku jednostki
 • Inwestycje w ewidencji jednostki oświatowej

Rozdział III. Środki pieniężne jednostki oświatowej

 • Obrót gotówkowy w jednostce
 • Rachunek podstawowy jednostki
 • Rachunek wyodrębniony jednostki oświatowej
 • Pozostałe rachunki (ZFŚS, kaucje, wadia)
 • Środki pieniężne w drodze

Rozdział IV. Dochody budżetowe i przychody jednostki oświatowej

 • Ewidencja dochodów budżetowych jednostki oświatowej
 • Przychody jednostki oświatowej – rodzaje i sposób ewidencji

Rozdział V. Wydatki budżetowe oraz koszty jednostki oświatowej

 • Zasady wydatkowania środków jednostki budżetowej i sposób ewidencji
 • Definicja i rodzaje kosztów jednostki oświatowej
 • Rachunkowość jednostek oświatowych
 • Zasady ewidencji kosztów jednostki oświatowej

Rozdział VI. Rozrachunki i rozliczenia

 • Pojęcie rozrachunków, rozliczeń i roszczeń oraz ich rodzaje
 • Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
 • Należności z tytułu dochodów budżetowych
 • Rozrachunki publicznoprawne – rodzaje i zasady ewidencji
 • Rozrachunki z pracownikami
 • Pozostałe rozrachunki
 • Wycena rozrachunków oraz odpisy aktualizujące należności

Rozdział VII. Gospodarka materiałowa w jednostce oświatowej

 • Definicja materiałów
 • Zasady wyceny materiałów jednostki oświatowej
 • Ewidencja zmiany stanu materiałów w jednostce

Rozdział VIII. Fundusze i wynik finansowy jednostki oświatowej

 • Fundusz jednostki oświatowej – istota i zasady ewidencji
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Przychody przyszłych okresów
 • Wynik finansowy – ewidencja i zasady ustalania

Wykaz aktów prawnych

Wykaz tabel wzorów

Schematy

Wzory