Przyjazny PIT i PKPiR. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów rozliczania podatku

69,90 zł

Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przysparza przedsiębiorcom oraz księgowym wiele kłopotów. Czy PIT musi być taki problematyczny? Wcale nie! Przedstawiamy Ci publikację, w której eksperci w prosty i przyjazny sposób wytłumaczą, jak rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dowiesz się, jakie wydatki możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jakie przychody opodatkować. Sprawdzisz, w jaki sposób dokonywać amortyzacji oraz jak prowadzić prawidłowo podatkową księgę przychodów i rozchodów. Upewnisz się ponadto, jakie deklaracje musisz wypełniać przy rozliczaniu się z PIT. Nie zabraknie także najnowszych orzeczeń i interpretacji podatkowych.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W publikacji znajdziesz omówienie najważniejszych kwestii związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradcy podatkowi w przystępny sposób wyjaśniają jakie wydatki należy ujmować w koszty uzyskania przychodu. Kiedy amortyzować i jak środki trwałe. Pokazują na przykładach jak ujmować różne zdarzenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz jak i w jakich terminach wypłeniać deklaracje podatkowe. 

Więcej informacji
Product Name Przyjazny PIT i PKPiR. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów rozliczania podatku
ISBN 978-83-269-6572-2
Data wydania 6 lip 2017
Symbol UOM0145
Opis hasłowy podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT, KPiR, PKPiR, podatkowa księga przychodów i rozchodów, obowiązek podatkowy, amortyzacja, środki trwałe, deklaracje podatkowe
Korzyści dla Ciebie

Będziesz wiedzieć jak prawidłowo stosować przepisy i jak wystawiać oraz księgować faktury.

Poznasz najnowsze wyjaśnienia ekspertów poparte aktualnymi przepisami.

Poznasz 55 przykładów rozwiązań na szereg wątpliwości dotyczących wystawiania faktur.

Dzięki temu nie popepłnisz błędu. 

Grupa docelowa księgowa
Format B5
Liczba stron 200
Oprawa miękka
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor praca zbiorowa

Wstęp
Orzecznictwo
Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika w podróży służbowej.
Zobacz, czy musisz odprowadzić zaliczkę na PIT
Sprawdź, czy zwrot wydatków za hotel generuje przychód dla handlowca
Dlaczego przedsiębiorca powinien pilnować towarów wykorzystywanych w prowadzonym biznesie
Sprawdź, dlaczego opłaca się złożyć zeznanie roczne do 20 stycznia
Sprawdź, czy firma odliczy wydatki na pogrzeb pracownika
Sprawdź, czy od świadczeń dla delegowanych pracowników trzeba potrącić zaliczkę na PIT
Interpretacje
Sprawdź, kiedy wydatki związane z remontem można zaliczyć do kosztów
Koszty dotyczące legalizacji pracy w Polsce. Sprawdź, co z podatkiem
Jakie obowiązki ma spółka, która wynajmuje służbowe lokum prezesowi
Sprawdź, czy zakup łyżworolek pozwoli na korzyści podatkowe
Kiedy wydatki na naukę języka obcego zaliczysz do kosztów
Okazjonalne użycie firmowego auta do celów prywatnych. Co z kosztami podatkowymi
Sprawdź, jak opodatkować przychody z udostępniania powierzchni reklamowych na billboardach
Jak rozliczać wydatki na samochód? Nowe stanowisko MF
Koszty uzyskania przychodów
Przedsiębiorca remontował samochód klienta, do którego było włamanie.
Sprawdź, czy fakturę za odkupiony mu sprzęt wliczy do kosztów
Zwrot kary a koszty podatkowe
Czy wydatek na kurs testera oprogramowania potrzebny do pracy programisty będzie stanowił koszt uzyskania przychodu
Przepis o zapłacie gotówką do 15.000 zł w transakcjach między przedsiębiorcami.
Czy komornik jest przedsiębiorcą
Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na ogrodzenie działki, wykopanie studni i zakup materiałów budowlanych
Do którego roku zaliczyć podatek od środków transportu
Czy wydatek na zakup okularów przez pracownika można zaliczyć do kosztów podatkowych
Czy właściciel firmy może wydatki na naukę języka obcego zaliczyć do kosztów
Czy wymianę pieca można zaliczyć do kosztów podatkowych
Sprawdź, czy poniesione przez spółkę wydatki na naprawy gwarancyjne stanowią koszt uzyskania przychodu
Czy koszty wyciągnięcia ciągnika siodłowego z rowu oraz jego naprawy można zaliczyć do kup
Dowiedz się, czy koszty związane z opłatą czesnego za studia podyplomowe i kursy stanowią koszt uzyskania przychodu
Jak rozliczać wydatki na samochód
Czy szczepienia przeciw grypie zaliczysz do kosztów
Czy kwotę jednorazowej spłaty raty leasingowej można wliczyć do kosztów
Składki na ubezpieczenie NNW dla pracowników. Poznaj skutki podatkowe dla pracodawcy i pracowników
Czy wynagrodzenie syna można zaliczyć do kosztów
Przedsiębiorca wykorzystuje samochód swojego partnera?
Sprawdź, co z kosztami
Wartość faktury 15.000 zł. Czy płatność za tę fakturę powinna nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego, czy może być gotówką
Czy fakturę za obiad z kontrahentem można zaliczyć do kosztów podatkowych
Pracodawca kupił leki do firmowej apteki. Czy ich zakup zaliczy do kosztów .
Czy wydatki na badania lekarskie, szkolenia bhp można zaliczyć do kosztów
Wydatki na studia pracownika. Czy mogą być kosztem firmowym
Do jakiego roku można zaliczyć zapłacony podatek od nieruchomości
Kupno przedsiębiorstwa od syndyka i wniesienie aportem do nowej firmy.
Konsekwencje PIT i CIT
Kara umowna za opóźnienie. Sprawdź, co z kosztami podatkowymi
Upewnij się, czy pobrana marża przez system etsy.jet potwierdzona fakturą jest kosztem uzyskania przychodu
Jak rozliczyć sponsoring strojów sportowych
Czy wydatki związane z używaniem samochodów demonstracyjnych są limitowane kilometrówką
Jak postąpić w sytuacji przekazania zamortyzowanego samochodu do firmy męża
Upewnij się, czy można zaliczać do kosztów diety właścicieli spółki
Kiedy kary umowne mogą być kosztami
Upewnij się, czy przedsiębiorca powinien naliczać pracownikowi ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych
Obowiązek podatkowy
Jak opodatkować wypracowany zysk
Czy na wynajęcie nieruchomości konieczna jest zgoda Skarbu Państwa
Jak opłacać zaliczki z najmu mieszkania
Czy sprzedaż gruntu będzie kosztem
Czy wydatki na podnoszenie kwalifikacji członków rad nadzorczych korzystają ze zwolnienia podatkowego
Kiedy dotacja z Funduszu Pracy stanowi przychód podlegający PIT
Jak zakwalifikować przychody ze sprzedaży prac graficznych na szwajcarskiej platformie elektronicznej
Jak prawidłowo wyliczyć zaliczki na PIT
Najlepszy sposób podatkowy na przekazanie majątku innej spółce
Czy małżonek nieprowadzący działalności może zadeklarować opodatkowanie całości przychodów z wynajmowanego lokalu
Czy sprzedaż w ramach Avon może być opodatkowana 3% ryczałtem, czy trzeba odprowadzić 18% podatku
Podróż służbowa pracownika. Upewnij się, czy wyżywienie i nocleg należy opodatkować różnicą nadwyżki
Czy przekazanie pracownikom kurtek o charakterze roboczo-reklamowym spowoduje powstanie u nich korzyści majątkowej
Jaki dochód zastosować do wyliczenia zaliczek
Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych.
Upewnij się, czy płaci się składki i podatek
Czy spółka powinna pobrać podatek od pensji udziałowca
Sprawdź, jak prawidłowo postąpić z potrąceniem podatku dochodowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia
Czy przychód uzyskany z tytułu nieodpłatnego udostępnienia lokalu jest zwolniony od PIT
Czy wspólnik cichy ma prawo opodatkować 19% stawką udział w zyskach
Data powstania przychodu i obowiązku podatkowego. Jak ją wskazać prawidłowo
Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu a podatek PIT
Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu. Jakie konsekwencje powstaną w PIT
Praca w Szwecji, najem w Polsce. W jakim kraju opodatkować dochody z najmu mieszkania
Certyfikat rezydencji a opodatkowanie dochodów obywatela Ukrainy
Sprzedaż środka trwałego po likwidacji działalności. Jak rozliczyć stratę w PIT
Kwota wolna od podatku a lista płac przy zróżnicowanych wynagrodzeniach w 2017 roku
Jak naliczać w 2017 roku podatek na potrzeby PIT
Czy wypłacona pracownikowi zapomoga jest zwolniona z PIT
Brak wpłaty składki zdrowotnej za 2 miesiące. Czy trzeba skorygować podatek
Amortyzacja i środki trwałe
Czy odsetki od kredytu naliczone do dnia przekazania samochodu do używania będą zwiększały wartość początkową samochodu?
Sprawdź, czy wprowadzenie lokalu użytkowego do ewidencji środków trwałych po 20 latach będzie jego ujawnieniem
Czy inwestycję w dom weselny należy prowadzić wielotorowo?
Jaką stawkę amortyzacji ustalić do montażowni oraz zaciskarki do klimatyzacji
Czy od gruntu nalicza się odpisy amortyzacyjne
Czy jest możliwe zastosowanie jednorazowej amortyzacji do lawety
Amortyzowanie lokali mieszkalnych. Sprawdź, kiedy jest możliwe
Wątpliwości podatnika związane z limitem 15.000 zł
Czy można amortyzować samochód żony?
Czy podatnik może rozszerzyć działalność gospodarczą o wynajem własnego mieszkania
Środki trwałe przekazane na cele osobiste właściciela. Poznaj skutki podatkowe .
Deklaracje podatkowe
Zaniżona wpłata miesięczna za najem. Jak dokonać rozliczenia w PIT-28
Jak ująć zaliczkę od wynagrodzenia w PIT-4R
Jakie są zasady opodatkowania pracowników mających miejsce zamieszkania na Ukrainie
Wynagrodzenie członka zarządu a PIT-11
Kiedy należy obowiązkowo sporządzić korektę PIT-4R i PIT-11
Inspektor ZUS zakwestionował umowę o dzieło. Co z PIT-4R i PIT-11
Czy w przypadku przekształcenia działalności w spółkę należy złożyć PIT-4R oraz PIT-11?
Wygaśnięcie umowy użytkowania wieczystego. Czy należy wystawić PIT za wynagrodzenie przysługujące osobom korzystającym z nieruchomości
Obowiązek wystawienia PIT-8C za wypłacone odszkodowanie klientowi
PKPiR
Jak obecnie księgować faktury za paliwo w PKPiR
Jaki jest potrzebny dowód do ujęcia opłaty za gospodarowanie odpadami
Jak ująć wartość rocznego końcowego spisu z natury w PKPiR
Jak rozliczyć usługi księgowe w PKPiR
Przekazywanie próbek sprzedawanych towarów. Sprawdź ujęcie w PKPiR
Faktura z odwrotnym obciążeniem VAT na sprzęt elektroniczny.
Księgowanie w PKPiR
Upewnij się, co się zmieniło w zasadach prowadzenia PKPiR od 1 stycznia 2017 r.
Jak ująć w rejestrze VAT fakturę za paliwo
W jakiej kolumnie ujmiesz wydatki na prace badawczo-rozwojowe
Sprawdź, w jakim miesiącu w książce ująć korektę faktury
Czy w PKPiR można ująć niezamortyzowaną część samochodu
Jak ująć utarg ze sprzedaży walut
W jakim miesiącu zaksięgować przychód za wykonane usługi
Czy przedsiębiorca, który wynajął samochód, rozliczy go w kosztach
Jak rozliczyć zakup usługi AdWords
Jak amortyzować ciągnik siodłowy
Co zrobić, gdy wydatek poniesiony na zakup części składowej do maszyny podwyższa jej wartość początkową
Poznaj skutki podatkowe wprowadzenia samochodu osobowego do spółki cywilnej