FabrykaWiedzy.com
Przedawnienie w polskim prawie cywilnym
Przedawnienie w polskim prawie cywilnym

Przedawnienie w polskim prawie cywilnym

Przedawnienie w polskim prawie cywilnym to publikacja, w której przedstawiono wszystkie istotne kwestie dotyczące ważnej instytucji prawnej, jaką jest przedawnienie roszczeń. W opracowaniu dokładnie omówiono pojęcie przedawnienia, uzasadnienie legislacyjne tej instytucji, przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania konstrukcyjne, terminy przedawnienia, w tym ich bieg. Przedstawiono też prawa podmiotowe związane z tą postacią dawności, czyli służące wierzycielowi roszczenie, które ulega przedawnieniu i przyznany dłużnikowi na skutek upływu czasu zarzut przedawnienia. Autor podjął próbę wyjaśnienia licznych problemów, które pojawiają się w praktyce przy stosowaniu przedawnienia, a zwłaszcza przy podnoszeniu zarzutu przedawnienia, najwięcej miejsca poświęcając nadużywaniu prawa w omawianej dziedzinie.Książka skierowana jest przede wszystkim do prawników cywilistów, ale zapewne zainteresuje również aplikantów zawodów prawniczych i studentów prawa.Tomasz Pałdyna doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

79,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułPrzedawnienie w polskim prawie cywilnym
ISBN9788376203461
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron400
WydawcaLexisNexis
AutorPałdyna Tomasz
KategoriaPrawo cywilne
79,00 zł

brutto

Reklama
pixel