Procedura auditów wewnętrznych (E-book)

  • Ebook
15,36 zł

Procedura auditu, określająca stopień zgodności realizowanych celów z przyjętymi założeniami, jest złożonym i skomplikowanym zagadnieniem. Niniejsza publikacji przybliży Ci jej istotę poprzez m.in. odpowiedzi na następujące zagadnienia:

  • czym jest plan auditu;
  • jaka jest lista pytań auditowych;
  • w jaki sposób następuje dokumentowanie niezgodności i wniosków z auditu?
Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Proces auditu niesie ze sobą wiele złożonych, skomplikowanych zagadnień. Na jakich dokumentach roboczych pracują audytorzy? Czy są one przydatne w ich działaniach, czy tylko utrudniają pracę? Czy na podstawie raportu z auditu możesz określić, że audit został prawidłowo przeprowadzony, a jego cele zrealizowane? Czy raport dostarcza danych o kondycji ZSZ, na których możesz oprzeć działania doskonalące? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszej publikacji. Dowiesz się z niej ponadto, czym jest plan auditu, jak wygląda proces zbierania i weryfikowania informacji oraz jak sporządzać raport z przeprowadzenia tej procedury.

Więcej informacji
Product Name Procedura auditów wewnętrznych (E-book)
Symbol 1BG0045
ISBN 978-83-269-6341-4
Data wydania 9 cze 2017
Opis hasłowy Poznaj przykład efektywnego dokumentowania auditów wewnętrznych w średniej firmie
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się:

  • jak udostępniać auditorom niezbędne dokumenty,
  • jaka jest lista pytań auditowych,
  • jak rejestrować zjawiska zgodne i niezgodne,
  • jak powinien wyglądać raportu z auditu.
Grupa docelowa Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością; Pełnomocnik ds. jakości; Dyrektor ds. jakości; Kierownik ds. jakości; Specjalista ds. jakości
Format A4
Liczba stron 19
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Mariusz Miętusiewicz
Autor Mirosław Lewandowski

Dowiesz się:
• Czym jest plan auditu?
• W jaki sposób przygotować dokumenty robocze?
• Jak zbierać i weryfkować informacje?
• W jaki sposób dokumentować ustalenia z auditu?
• Jak dokumentować niezgodności i wnioski z auditu?