FabrykaWiedzy.com

Ustawy i kodeksy

Lista Siatka

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. -29%
  Promocja
  Kodeks spółek handlowych z komentarzem - stan prawny na październik 2016

  Kodeks spółek handlowych z komentarzem - stan prawny na październik 2016

  Kodeks spółek handlowych z komentarzem - stan prawny na październik 2016
  Kodeks spółek handlowych z komentarzem - stan prawny na październik 2016

  Publikacja zawiera zestawienie zmian w przepisach Ksh wprowadzonych w latach 2014 - 2016. Jest dedykowana kadrze zarządzającej: prezesom zarządów, członkowm zarządów, wspólnikom, prokurentom i menedżerom.  Dodatkowo zawiera 10 wzorów dokumentów, które przydadzą się... czytaj więcej »

  Cena brutto:

  Normalna cena: 69,00 zł

  Cena promocyjna: 49,00 zł


  brutto

  Dodaj do koszyka
 2. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Zarządzanie bez ryzyka

  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Zarządzanie bez ryzyka
  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Zarządzanie bez ryzyka

  Wszystkie niezbędne zagadnienia, od przesłanek odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o., do poszczególnych rodzajów odpowiedzialności – cywilnej, karnej, karnoskarbowej -  przedstawione są w zwięzłej formie i omówione przystępnym językiem. Wskazujemy... czytaj więcej »

  Cena brutto:
  39,90 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 3. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

  Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
  Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
  Książka zawiera tekst USTAWY O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYMoraz teksty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. - w sprawie wysokości oraz zasad pobierania wpisu od skargi konstytucyjnej.
  Cena brutto:
  26,25 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 4. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Komentarz praktyczny ze wzorami

  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Komentarz praktyczny ze wzorami
  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Komentarz praktyczny ze wzorami
  Komentarz dotyczy podstaw prawnych funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Autorzy skupiając się na wybranych zagadnieniach ustaw: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  149,00 zł

  brutto

 5. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz

  Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz
  Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz
  Komentarz zawiera szczegółową analizę poszczególnych instytucji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zarówno materialnoprawnych, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Wywody, w jakie zaopatrzono poszczególne przepisy odnoszą się w szczególności... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  119,00 zł

  brutto

 6. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
  Publikacja jest kompleksowym opracowaniem z zakresu tematyki wieczystoksięgowej. Zawiera: - komentarz uwzględniający zmiany ustawodawcze wprowadzone nowelizacją prawa hipotecznego, które obowiązują od 20 lutego 2011 r., a dotyczą m.in. administratora hipoteki i... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  169,00 zł

  brutto

 7. Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz

  Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz
  Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz
  Komentarz zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Omówiono w nim m.in.:- zasady i tryb zawierania umów o poszczególne rodzaje kredytów konsumenckich, - zakres obowiązków kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego, -... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  139,00 zł

  brutto

 8. Ustawa o transporcie drogowym Komentarz

  Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
  Ustawa o transporcie drogowym Komentarz
  Opracowanie stanowi drugie wydanie komentarza do przepisów ustawy o transporcie drogowym. Poszczególne artykuły ustawy objaśniono w sposób kompleksowy, w powiązaniu z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego, aktami wykonawczymi, wybranymi przepisami z zakresu ruchu... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  129,00 zł

  brutto

 9. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz

  Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz
  Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz
  Prezentowana publikacja przedstawia komentarz do ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Niniejszy akt prawny określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jako służącej realizacji zadań... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  279,00 zł

  brutto

 10. Ustawa o dozorze elektronicznym Komentarz

  Ustawa o dozorze elektronicznym Komentarz
  Ustawa o dozorze elektronicznym Komentarz
  Komentowana ustawa wprowadza do polskiego systemu prawa karnego dozór elektroniczny - nowy instrument penalny z powodzeniem stosowany w wielu krajach świata.Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy tej eksperymentalnej regulacji, omówienie pojawiających się w... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  83,00 zł

  brutto

Lista Siatka

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Reklama
pixel