FabrykaWiedzy.com

Prawo patentowe

Lista Siatka

 1. Zarządzanie własnością intelektualną

  Zarządzanie własnością intelektualną
  Zarządzanie własnością intelektualną
  Autor zajmuje się sprawami administrowania własnością intelektualną od wielu lat. Jest członkiem trzech instytucji mających siedzibę w Szwajcarii. Autor ponadto nawiązał bliską współpracę z WIPO. W trakcie tej współpracy narodziła się nowa metoda budowania... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  54,00 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 2. Prawo wobec innowacji technologicznych

  Prawo wobec innowacji technologicznych
  Prawo wobec innowacji technologicznych
  Publikacja dotyczy problematyki ochrony prawnej innowacji technologicznych. Autorzy omawiają m.in. problemy związane z: • ochroną domen, wprowadzeniem i przestrzeganiem zasady neutralności sieci, • rozwojem traktatowej ochrony prawa autorskiego, • dochodzeniem... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  39,00 zł

  brutto

 3. Otwarty dostęp do publikacji naukowych Kwestie prawne

  Otwarty dostęp do publikacji naukowych Kwestie prawne
  Otwarty dostęp do publikacji naukowych Kwestie prawne
  Książka zawiera podstawowe informacje o instytucjach prawa autorskiego istotnych z punktu widzenia wprowadzania otwartego dostępu do publikacji naukowych. Przedstawia definicje kluczowych pojęć funkcjonujących w obszarze otwartego dostępu oraz wyjaśnia podstawowe kwestie... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  19,01 zł

  brutto

 4. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

  Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
  Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
  Budowanie przewagi konkurencyjnej w trudnych gospodarczo czasach nie jest proste. Z pewnością ważnym czynnikiem, który może podnieść konkurencyjność towarów, a tym samym przyczynić się do sukcesu rynkowego firmy, może być atrakcyjne wzornictwo. Wzór przemysłowy... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  69,00 zł

  brutto

 5. Spory o własność intelektualną

  Spory o własność intelektualną
  Spory o własność intelektualną
  Prezentowana Księga, dar przyjaciół, uczniów i współpracowników oraz osób, które na swojej drodze naukowej spotkały Profesorów Janusza Bartę i Ryszarda Markiewicza, została wydana z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesorów.Publikacja zawiera 73 prace... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  289,00 zł

  brutto

 6. Opłaty reprograficzne

  Opłaty reprograficzne
  Opłaty reprograficzne
  Monografia podejmuje zagadnienia dotychczas nieopisane w jednym zbiorczym opracowaniu, lecz jedynie wzmiankowane w doktrynie i orzecznictwie. Zawiera kompleksową analizę problemów związanych z opłatami reprograficznymi, uregulowanymi w art. 20 ustawy o prawie autorskim i... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  99,00 zł

  brutto

 7. Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej

  Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej
  Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej
  Książka przedstawia interesujące i wieloaspektowe studium lobbingu w zakresie prawa autorskiego i systematyzuje wiedzę na temat specyfiki tego zjawiska w Unii Europejskiej. Lobbing jest ujęty na tle przepisów unijnych dotyczących dzieł osieroconych, wydłużenia czasu... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  99,00 zł

  brutto

Lista Siatka

Reklama
pixel