FabrykaWiedzy.com

Prawo patentowe

Lista Siatka

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. Zarządzanie własnością intelektualną

  Zarządzanie własnością intelektualną
  Zarządzanie własnością intelektualną
  Autor zajmuje się sprawami administrowania własnością intelektualną od wielu lat. Jest członkiem trzech instytucji mających siedzibę w Szwajcarii. Autor ponadto nawiązał bliską współpracę z WIPO. W trakcie tej współpracy narodziła się nowa metoda budowania... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  54,00 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 2. Prawna ochrona formatów telewizyjnych

  Prawna ochrona formatów telewizyjnych
  Prawna ochrona formatów telewizyjnych
  Monografia stanowi kompleksową analizę problematyki formatów telewizyjnych oraz możliwości ich prawnej ochrony na gruncie polskiego prawa.W publikacji przedstawiono m.in.: konkretne warunki dla uzyskania ochrony przez daną postać formatu telewizyjnego na podstawie... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  99,00 zł

  brutto

 3. Opodatkowanie działalności twórczej

  Opodatkowanie działalności twórczej
  Opodatkowanie działalności twórczej
  Prawo autorskie i prawo podatkowe to najbardziej dynamicznie rozwijające się dziedziny prawa. W publikacji Opodatkowanie działalności twórczej omówiono formy prowadzenia działalności twórczej, ich znaczenie, formy finansowania i zasady opodatkowania działalności... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  69,00 zł

  brutto

 4. Własność przemysłowa i jej ochrona

  Własność przemysłowa i jej ochrona
  Własność przemysłowa i jej ochrona
  Własność przemysłowa i jej ochrona to opracowanie omawiające zasadnicze kwestie związane z sytuacją prawną wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz innych dóbr niematerialnych, uregulowaną w ustawie – Prawo własności... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  139,00 zł

  brutto

 5. Prawo autorskie Wzory umów z komentarzem

  Prawo autorskie Wzory umów z komentarzem
  Prawo autorskie Wzory umów z komentarzem
  W publikacji zaprezentowano wzory umów z zakresu prawa autorskiego wraz z komentarzami oraz przedstawiono ogólne zasady ich zawierania.W opracowaniu znajdują się m.in. wzory umów:z ilustratorem, z tłumaczem, o stworzenie utworu muzycznego, o wykonanie koncertu, o... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  129,00 zł

  brutto

 6. Artystyczne wykonanie utworu

  Artystyczne wykonanie utworu
  Artystyczne wykonanie utworu
  W publikacji Artystyczne wykonanie utworu. Prawa osobiste i majątkowe aktorów, muzyków i innych wykonawców przedstawiono praktyczne wskazówki umożliwiające odróżnianie w realiach konkretnej sprawy artystycznego wykonania od utworu lub świadczeń niechronionych.W... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  79,00 zł

  brutto

 7. Ochrona własności intelektualnej

  Ochrona własności intelektualnej
  Ochrona własności intelektualnej
  Opracowanie ma charakter podręcznika akademickiego, zawiera podstawowe wiadomości z zakresu własności intelektualnej. Jest adresowane przede wszystkim do studentów szkół nieprawniczych, ale może zaciekawić również twórców, którzy bezpośrednio są zainteresowani... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  49,00 zł

  brutto

 8. Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii

  Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii
  Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii
  Prawa własności intelektualnej posiadają ogromny potencjał gospodarczy, którego wykorzystanie w coraz większym stopniu zależy od zdolności różnych podmiotów tych praw do współpracy i licencjonowania technologii, produktów i treści kreatywnych oraz do... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  59,00 zł

  brutto

 9. Naruszenia praw autorskich w internecie

  Naruszenia praw autorskich w internecie
  Naruszenia praw autorskich w internecie
  Publikacja prezentuje rozwiązania praktycznych problemów, pojawiających się w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich – od chwili rozpoczęcia poszukiwania ochrony do egzekucji pozytywnego wyroku. Jest adresowana do prawników – praktyków oraz osób chcących... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  52,00 zł

  brutto

 10. Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej

  Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej
  Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej
  Książka przedstawia interesujące i wieloaspektowe studium lobbingu w zakresie prawa autorskiego i systematyzuje wiedzę na temat specyfiki tego zjawiska w Unii Europejskiej. Lobbing jest ujęty na tle przepisów unijnych dotyczących dzieł osieroconych, wydłużenia czasu... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  99,00 zł

  brutto

Lista Siatka

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Reklama
pixel