Prawo własności przemysłowej. Patenty, wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe (E-book)

Cena promocyjna 61,57 zł Regular Price 66,75 zł

Wszystkie przepisy: polskie i międzynarodowe wraz z wyjaśnieniami eksperta.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Ujednolicone teksty ustawy Prawa własności przemysłowej i rozporządzeń wykonawczych do ustawy oraz konwencji i porozumień międzynarodowych. Kompleksowy zbiór uregulowań ważnych dla przedsiębiorców, wynalazców i rzeczników patentowych.

Więcej informacji
Product Name Prawo własności przemysłowej. Patenty, wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe (E-book)
Symbol 3OM0027
ISBN 978-83-269-2564-1
Data wydania 1 paź 2013
Opis hasłowy prawo własności przemysłowej, pateny, wynalazki, wzory użytkowe
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się i przeczytasz  o wszystkich przepisach dotyczących wynalazków patentów i wzorów użytkowych

  • zdobędziesz zbiór wszystkich niezbędnych przepisów obowiązujących podmioty wykorzystujące w swojej działalności przepisy Prawa własności przemysłowej
  • uzyskasz kompendium wiedzy na temat przepisów związanych z wynalazczością

 

 

 

Grupa docelowa przedsiębiorcy, wynalazcy, rzecznicy patentowi
Format A5
Liczba stron 352
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Autor Marek Kobylański
1.Przepisy krajowe
2.Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(tekst pierwotny: Dz.U. 2001 r. Nr 49 poz. 508, tekst jednolity: Dz.U. 2003 r. nr 119 poz. 1117 ze zm.) – tekst ujednolicony  
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących
obronności lub bezpieczeństwa Państwa (Dz.U nr 123,poz.1056) 
4.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrówz 29 lipca 2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin (Dz.U. nr .141, poz. 1361) 
5.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. nr 102, poz. 1119 ze zm.)
6.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz.U nr 89, poz. 540) 
7.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrówz 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U nr 115, poz. 998 ze zm)  
8.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych (Dz.U. nr 63, poz. 570) 
9.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. nr 40, poz. 358 ze zm.)  
10.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz.U. nr 128, poz. 1413) 
11.Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 90, poz. 1000 ze zm.) 
12.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej  Polskiej (Dz.U. nr 91, poz. 564) 
13.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. nr 140, poz. 1484 ze zm.)
14.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez  asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 91, poz. 810)  
Przepisy międzynarodowe
15.Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej
16.Konwencja o ustanowieniu światowej organizacji własności intelektualnej  
17.Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków  
18.Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie  
19.Konwencję o udzielaniu patentów europejskich 
20.Regulamin wykonawczy do konwencji o udzielaniu patentów europejskich 
21.Protokół w sprawie właściwości sądowej i uznawania decyzji dotyczących prawa do udzielenia patentu europejskiego 
22.Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów europejskich organizacji patentowej z dnia 5 października 1973 r.
23.Protokół w sprawie centralizacji europejskiego systemu patentowego i jej wprowadzenia 
24.Protokół w sprawie interpretacji art. 69
25.Protokół w sprawie obsady personelu europejskiego urzędu patentowego w Hadze 
26.Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków 
27.Porozumienie Wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków