FabrykaWiedzy.com
Prawo rzeczowe
Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

Stan prawny na 30 września 2009 roku.Niniejsze opracowanie Prawa rzeczowego jest kontynuacją znanego i od wielu lat wykorzystywanego podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1976 r., a ostatnie (dziesiąte) w 2000 r. – kontynuacją w takim zakresie, w jakim było to możliwe. W ciągu bowiem kilku lat, które minęły od śmierci Profesora, ustawodawstwo w dziedzinie prawa rzeczowego uległo istotnym przeobrażeniom. Stało się zatem oczywiste, że podręcznik w dotychczasowej postaci, mimo niezaprzeczalnych walorów, nie mógł dłużej spełniać swojego zadania. Należało na nowo omówić wiele instytucji, które poddane zostały w ostatnim czasie głębokiej rewizji lub które pojawiły się w naszym porządku prawnym dopiero od niedawna.Wprowadzenia istotnych zmian – dotyczących m.in. własności samorządowej, ograniczeń obrotu nieruchomościami, odrębnej własności lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, przekształceń i wygaśnięcia użytkowania wieczystego, timesharingu rzeczowego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, hipoteki i ksiąg wieczystych – ich przedstawienia w szczegółowy, ale przystępny, sposób podjął się Krzysztof Stefaniuk. Zaktualizowana została także literatura przedmiotu oraz judykatura, a całość dopełniono skorowidzem przedmiotowym. W opisanym kształcie, z kolejnymi zmianami i uzupełnieniami, dotyczącymi w szczególności służebności przesyłu i zastawu rejestrowego, podręcznik ukazuje się ponownie.Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów, ale będzie pomocna także praktykom (sędziom, notariuszom, adwokatom).W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie szczególnie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tek-ście książki pojęć z indeksu.

65,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułPrawo rzeczowe
ISBN9788376202396
SymbolOIS0001
Liczba stron384
WydawcaLexisNexis
AutorIgnatowicz Jerzy, Stefaniuk Krzysztof
KategoriaPrawo cywilne
65,00 zł

brutto

Reklama
pixel