FabrykaWiedzy.com
Prawo administracyjne materialne
Prawo administracyjne materialne

Prawo administracyjne materialne

Książka stanowi kompleksowe opracowanie przedstawiające współczesne zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w niej:- regulacje administracyjnoprawne stanowiące o obywatelstwie polskim, aktach stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodach osobistych, paszportach, statusie cudzoziemców, ochronie wolności sumienia i wyznania; - kwestie prawa ochrony zdrowia, prawnej regulacji uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz prawa pomocy społecznej i szeroko pojmowanego wspierania rodziny; - problematykę prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego; - tematykę prawną dotyczącą kultury, oświaty i szkolnictwa wyższego, stopni naukowych i tytułu naukowego oraz nabywania uprawnień zawodowych; - prawo obrony narodowej, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

59,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułPrawo administracyjne materialne
ISBN9788326445170
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron768
WydawcaWolters Kluwer
KategoriaAdministracyjne
59,00 zł

brutto

Reklama
pixel