Prawa i obowiązki zarządzającego transportem (E-book)

20,92 zł

E-book "Prawa i obowiązki zarządzającego transportem" omawia najważniejsze zagadnienia związane z pełnieniem funkcji zarządzającego w przedsiębiorstwie transportowym. Dzięki niemu dowiesz się, jakie kryteria trzeba spełnić, by podjąć pracę na tym stanowisku oraz jaka odpowiedzialność spoczywa na osobie pełniącej funkcję zarządzającego.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Zarządzający transportem w firmie to bardzo ważna i bardzo odpowiedzialna funkcja. Odpowiada bowiem za prawidłową realizację przewozu i wyposażenie kierowcy w odpowiednie dokumenty. Ze względu na pełnienie tak ważnej funkcji jest również narażony na wysokie kary. Dzięki publikacji „Prawa i obowiązki zarządzającego transportem” dowiesz się, jak uchronić się przed karą i jak prawidłowo realizować obowiązki, by nie doszło do złamania przepisów. 

Więcej informacji
Product Name Prawa i obowiązki zarządzającego transportem (E-book)
Symbol 1BZ0002
ISBN 978-83-269-2820-8
Data wydania 22 sty 2014
Opis hasłowy obowiązki zarządzającego transportem, certyfikat kompetencji zawodowych, licencja transportowa, kwalifikacje zarządzającego transportem, prawa zarządzającego, umowa z zarządzającym, odpowiedzialność zarządzającego, taryfikator kar dla zarządzającego trans
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się:

  • Kto może pełnić funkcję zarządzającego w przedsiębiorstwie transportowym;
  • Czy do pełnienia obowiązków zarządzającego potrzebny jest certyfikat kompetencji zawodowych;
  • Za co może być ukarany zarządzający podczas kontroli na drodze i w przedsiębiorstwie;
  • Kto powinien wystawić zaświadczenie o działalności;
  • Czy funkcję zarządzającego można pełnić tylko w jednej firmie;
  • Jaką umowę zawrzeć z zarządzającym;
  • Czy zarządzający może odmówić przyjęcia mandatu;
  • Czy odpowiedzialność zarządzającego jest proporcjonalna do wymiaru etatu;
  • Jaki jest taryfikator kar za przewinienia zarządzającego.
Grupa docelowa zarządzający transportem, przedsiębiorca, specjalista ds.transportu
Format A4
Liczba stron 17
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Patrycja Wądołowska
Autor Piotr Kowalski

Jakie warunki musi spełniać zarządzający transportem ……3
Czy certyfikat jest konieczny……………………………………..3
Umowa z zarządzającym transportem………………………..5
Wymiar etatu zarządzającego………………………………….....6
Odpowiedzialność zarządzającego transportem…………7
W ilu firmach można zarządzać transportem………………12
Certyfikat a wystawianie zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu ……………13
Zgłoszenie do BOTM zakończenia pracy przez osobę z certyfikatem ……………14