Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania (E-book)

  • Ebook
68,25 zł
Celem publikacji jest omówienie zagadnień związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników w instytucjach kultury. Autorzy odpowiadają w niej na pytania i wątpliwości pojawiające się w praktyce służb kadrowo-płacowych. Przybliżają problematykę związaną z podstawami zatrudnienia pracowników instytucji kultury, powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz kwestie związane z wynagrodzeniami i czasem pracy.
Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Spośród szeregu pracodawców publicznych i prywatnych na szczególną uwagę załsługują instytucje kultury. Ta grupa pracodawców, choć niezaliczana bezpośrednio do instytucji publicznoprawnych, ma jednak wiele charakterystycznych cech, wyróżniających ją na tle do innych pracodawców. Autorzy, odpowiadając na pytania pojawiające się w praktyce, w ramach 5 rozdziałów omawiają konkretne zagadnienia wynikające z tej specyfiki. 
Publikacja przedstawia m.in.:
• zasady powoływania kadry zarządzającej instytucją kultury,
• podstawy zatrudnienia jej pracowników,
• czas pracy (systemy czasu pracy, ustalanie rozkładów, rekompensowanie pracy nadliczbowej),
• zasady wynagradzania osób zatrudnionych,
• reguły przyznawania nagród i stypendiów.
Całość uzupełniona została wyborem aktów prawnych regulujących kwestie związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem w instytucjach kultury.
Więcej informacji
Nazwa produktu Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania (E-book)
Symbol 3OB0082
ISBN 978-83-269-4565-6
Data wydania 01.03.2016
Opis hasłowy zatrudnianie, wynagrodzenia, czas pracy, instytucje kultury
Korzyści dla Ciebie
Z publikacji dowiesz się m.in.:
• Jakie zasady obowiązują przy powoływaniu dyrektora instytucji kultury i jego zastępców?
• Czy powołanie dyrektora instytucji kultury może nastąpić wbrew wskazaniom komisji konkursowej?
• Jak wygląda kwestia podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez pracowników instytucji artystycznych?
• Czy wydłużonym okresem rozliczeniowym można objąć tylko niektórych pracowników instytucji kultury?
• Czy do naliczenia podstawy nagrody jubileuszowej należy wliczyć dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków?
Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. płac
Format B5
Liczba stron 112
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Michał Culepa, Joanna Kaleta