Słownik zamówień publicznych

Cena promocyjna 119,20 zł Regular Price 149,00 zł

"Słownik zamówień publicznych" to kompleksowe ujęcie Prawa zamówień publicznych w 166 hasłach. Wygodnie, merytorycznie i w zgodzie z najnowszymi przepisami (w oparciu o tekst ujednolicony Pzp z 24 sierpnia 2017 r.)! Wybitni eksperci w sposób jasny i praktyczny wyjaśniają najbardziej zawiłe kwestie związane z zamówieniami publicznymi.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Aktualne Prawo zamówień publicznych w 166 hasłach.
„Słownik zamówień publicznych” to pierwsza na rynku książka stworzona w oparciu o najnowszy stan prawny (obejmuje tekst ujednolicony Pzp z 24 sierpnia 2017 r.). Wygodna i podręczna forma, ekspercki komentarz wraz z podstawą prawną oraz odwołania do najnowszego orzecznictwa KIO powodują, że jest to prawdziwy niezbędnik każdego, kto zajmuje się zamówieniami publicznymi – zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

„Słownik zamówień publicznych ” ułatwi uczestnikom rynku zamówień publicznych poruszanie się nie tylko wśród pojęć funkcjonujących w polskim systemie zamówieniowym, lecz także powiązanie ich z rozległym kontekstem interpretacyjnym. Wiarygodność i rzetelność opracowania gwarantują wybitni specjaliści, którzy wzięli udział w stworzeniu „Słownika zamówień publicznych” m.in.:
• Ewa Wiktorowska – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
• Grzegorz Mazurek – adwokat, b. wiceprezes KIO
• Tomasz Siedlecki – radca prawny, współautor komentarza do Pzp
• Arkadiusz Szyszkowski – prawnik w UZP, współautor komentarza do Pzp

Fragmenty recenzji „Słownika zamówień publicznych”:
„Podręczny informator dla osób zajmujących się praktycznym stosowaniem złożonej materii, jaką stanowią zamówienia publiczne. Jest to pozycja, która pozwala sprawnie powiązać pojęcie i jego wyjaśnienie z literaturą przedmiotu oraz orzecznictwem, do którego się odwołuje. Tym samym, książka może być bardzo cennym wsparciem przy podejmowaniu decyzji w procesie udzielania zamówień publicznych. Jest to wartościowa pozycja na rynku, przydatna i rekomendowana przeze mnie!”
Jacek Sadowy, b. prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych

„"Słownik zamówień publicznych" to obowiązkowa lektura dla każdej osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Dla osób początkujących stanowi podstawowe kompendium wiedzy, osobom zaawansowanym pozwoli zaś na usystematyzowanie swoich wiadomości, a także rozwieje występujące w praktyce wątpliwości.”
dr Paweł Nowicki, radca prawny, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej

„Absolutny MUST HAVE dla każdego, kto profesjonalnie zajmuje się zamówieniami publicznymi! Niezwykle pomocny w sprawnym stosowaniu zmienionych regulacji będzie właśnie „Słownik Zamówień Publicznych”. Jasno, klarownie, hasłowo, uznani Eksperci porządkują , tłumaczą i wyjaśniają. Zamiast tracić czas na wertowanie ustaw, wystarczy sięgnąć po „Słownik…”.”
Irena Skubiszak-Kalinowska, radca prawny ISK Kancelaria

Więcej informacji
Product Name Słownik zamówień publicznych
ISBN 978-83-269-6624-8
Symbol UOX0065
Opis hasłowy słownik, zamówienia publiczne, słownik zamówień publicznych, procedury zamówień publicznych, wykonawca, zamawiający, prawo zamówień publicznych
Korzyści dla Ciebie

Ze "Słownika zamówień publicznych" Czytelnik dowie się, jak:
• definiowane są kluczowe pojęcia w Prawie zamówień publicznych,
• stosować te pojęcia w praktyce,
• odszukać w gąszczu przepisów kluczowe regulacje i towarzyszące mu orzecznictwo.

Co więcej, „Słownik zamówień publicznych” gwarantuje:
- PEWNOŚĆ, że podejmowane decyzje są w pełni zgodne z aktualnymi przepisami Pzp
- KOMFORT wynikający ze świadomości, że w każdym momencie znajdują się pod ręką wszystkie najważniejsze zagadnienia opisane i jasno wyjaśnione w jednym miejscu
- BEZPIECZEŃSTWO w pracy, dzięki korzystaniu z wiedzy najlepszych ekspertów i praktyków zamówień publicznych
- OSZCZĘDNOŚĆ czasu – co pozwala zapomnieć o czasochłonnym wertowaniu rozporządzeń, orzeczeń i komentarzy

Grupa docelowa menedżer ds. zamówień publicznych, urzędnicy, specjaliści ds. zamówień publicznych
Format B5
Liczba stron 292
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Cierlicy i Marii Olszewskiej-Kazaneckiej Autorzy: Elżbieta Cierlica, Maria Olszewska-Kazanecka, Ewa Wiktorowska, Grzegorz Mazurek, Arkadiusz Szyszkowski, Tomasz Siedlecki, Anna Dynek, Małgorzata Borowiak, Dariusz Adamus, Paulina Sawicka,Izabela Jachowicz-Pietrzyk

A
Administracja centralna (Maria Olszewska-Kazanecka)
Arbiter (Elżbieta Cierlica)
Aukcja elektroniczna (Elżbieta Cierlica)
B
Badania naukowe (Elżbieta Cierlica)
Biegły (Elżbieta Cierlica)
Biuletyn Zamówień Publicznych (BZB) (Elżbieta Cierlica)
C
Cena (Maria Olszewska-Kazanecka)
Centralny zamawiający (Maria Olszewska-Kazanecka)
Cesja wierzytelności (Izabela Jachowicz-Pietrzyk)
Cykl życia produktu (Elżbieta Cierlica)
Członek Izby (Elżbieta Cierlica)
D
Dialog konkurencyjny (Elżbieta Cierlica)
Dialog techniczny (Ewa Wiktorowska)
Dokumentowanie postępowań (Ewa Wiktorowska)
Dostawy (Maria Olszewska-Kazanecka)
Dokumentacja projektowa (Ewa Wiktorowska)
Dynamiczny system zakupów (Izabela Jachowicz-Pietrzyk)
Dyrektywy unijne (Izabela Jachowicz-Pietrzyk)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE) (Izabela Jachowicz-Pietrzyk)
E
Etykieta/oznakowanie (Izabela Jachowicz-Pietrzyk)
Euro (Izabela Jachowicz-Pietrzyk)
Europejski Obszar Gospodarczy (Tomasz Siedlecki)
Europejska aprobata techniczna (Izabela Jachowicz-Pietrzyk)
Europejska ocena techniczna (Izabela Jachowicz-Pietrzyk)
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (Paulina Sawicka)
G
Grupa kapitałowa (Arkadiusz Szyszkowski)
Gwarancja bankowa/gwarancja ubezpieczeniowa (Arkadiusz Szyszkowski)
Gwarancja jakości (Arkadiusz Szyszkowski)
I
In-house (Elżbieta Cierlica)
Informacje niejawne (Grzegorz Mazurek)
Informacje publiczne (Grzegorz Mazurek)
Innowacje (Maria Olszewska-Kazanecka)
Instytucje gospodarki budżetowej (Maria Olszewska-Kazanecka)
Interes bezpieczeństwa państwa (Grzegorz Mazurek)
Instytucja zarządzająca (Paulina Sawicka)
Istotna zmiana warunków (Elżbieta Cierlica)
J
Jednostka budżetowa (Paulina Sawicka)
Jednostka sektora finansów publicznych (Tomasz Siedlecki)
Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ) (Paulina Sawicka)
K
Kary finansowe (Grzegorz Mazurek)
Katalogi elektroniczne (Paulina Sawicka)
Kierownik zamawiającego (Elżbieta Cierlica)
Klauzula standstill (Maria Olszewska-Kazanecka)
Komisja przetargowa (Elżbieta Cierlica)
Komunikacja elektroniczna (Maria Olszewska-Kazanecka)
Koncesja na roboty budowlane (Ewa Wiktorowska)
Koncesja na usługi (Ewa Wiktorowska)
Koncesjodawca (Ewa Wiktorowska)
Koncesjonariusz (Ewa Wiktorowska)
Konkurs (Ewa Wiktorowska)
Konsorcjum (Anna Dynek)
Kontrola udzielania zamówień (Maria Olszewska)
Kosztorys inwestorski (Ewa Wiktorowska)
Krajowa Izba Odwoławcza (Elżbieta Cierlica)
Krajowy Rejestr Karny (Paulina Sawicka)
Kryteria pozacenowe (Paulina Sawicka)
Kwoty progowe/podprogowe (Elżbieta Cierlica)
L
Licytacja elektroniczna (Maria Olszewska-Kazanecka)
Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej (Elżbieta Cierlica)
Ł
Łączne rozpoznanie odwołań (Grzegorz Mazurek)
N
Najkorzystniejsza oferta (Maria Olszewska-Kazanecka)
Negocjacje bez ogłoszenia (Elżbieta Cierlica)
Negocjacje z ogłoszeniem (Elżbieta Cierlica)
Newralgiczne zamówienia (Elżbieta Cierlica)
Normy międzynarodowe (Małgorzata Borowiak)
O
Obiekt budowlany (Ewa Wiktorowska)
Obiekt małej architektury (Ewa Wiktorowska)
Ocena ofert (Maria Olszewska-Kazanecka)
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy (Grzegorz Mazurek)
Odwołanie (Grzegorz Mazurek)
Odpowiedź na odwołanie (Grzegorz Mazurek)
Odrzucenie odwołania (Grzegorz Mazurek)
Oferta (Maria Olszewska-Kazanecka)
Ogłoszenie (Elżbieta Cierlica)
Omyłki (Maria Olszewska-Kazanecka)
Opis przedmiotu zamówienia (Elżbieta Cierlica)
Organ zarządzający (Małgorzata Borowiak)
Orzeczenie (Grzegorz Mazurek)
P
Partnerstwo innowacyjne (Elżbieta Cierlica)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia (Małgorzata Borowiak)
Podpis elektroniczny (Maria Olszewska-Kazanecka)
Podmioty prawa publicznego (Maria Olszewska-Kazanecka)
Podwykonawca (Maria Olszewska-Kazanecka)
Poleganie na zasobach innych podmiotów (Maria Olszewska-Kazanecka)
Polska norma (Ewa Wiktorowska)
Pomocnicze działania zakupowe (Elżbieta Cierlica)
Postanowienie (Grzegorz Mazurek)
Postępowanie o udzielenie zamówienia (Maria Olszewska-Kazanecka)
Prace rozwojowe (Ewa Wiktorowska)
Prawa szczególne i wyłączne (Małgorzata Borowiak)
Prawo opcji (Małgorzata Borowiak)
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (Elżbieta Cierlica)
Procedura odmienna/odwrócona (Małgorzata Borowiak)
Profil nabywcy (Małgorzata Borowiak)
Program funkcjonalno-użytkowy (Dariusz Adamus)
Protokół (Maria Olszewska-Kazanecka)
Przedmiar robót (Ewa Wiktorowska)
Przetarg nieograniczony (Elżbieta Cierlica)
Przetarg ograniczony (Elżbieta Cierlica)
Przygotowanie postępowania (Maria Olszewska-Kazanecka)
Przystąpienie do odwołania (Grzegorz Mazurek)
R
Rada Zamówień Publicznych (Elżbieta Cierlica)
Rażąco niska cena (Maria Olszewska-Kazanecka)
Roboty budowlane (Ewa Wiktorowska)
S
Samorządowy zakład budżetowy (Dariusz Adamus)
Skarga do sądu (Grzegorz Mazurek)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (Elżbieta Cierlica)
Specyfikacja techniczna (Ewa Wiktorowska)
Sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów (Grzegorz Mazurek)
System kwalifikowania wykonawców (Ewa Wiktorowska)
Ś
Środki ochrony prawnej (Grzegorz Mazurek)
Środki publiczne (Maria Olszewska-Kazanecka)
T
Tajemnica przedsiębiorstwa (Arkadiusz Szyszkowski)
Tryby udzielania zamówień (Elżbieta Cierlica)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) (Dariusz Adamus)
U
Umowa o podwykonawstwo (Arkadiusz Szyszkowski)
Umowa o pracę (Arkadiusz Szyszkowski)
Umowa o roboty budowlane (Ewa Wiktorowska)
Umowa o zamówienie publiczne (Arkadiusz Szyszkowski)
Umowa ramowa (Arkadiusz Szyszkowski)
Unieważnienie postępowania (Maria Olszewska- Kazanecka)
Upadłość (Arkadiusz Szyszkowski)
Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) (Dariusz Adamus)
Urząd Zamówień Publicznych (Elżbieta Cierlica)
Usługi (Grzegorz Mazurek)
Usługi arbitrażowe lub pojednawcze (Grzegorz Mazurek)
Usługi badawcze (Grzegorz Mazurek)
Usługi finansowe (Grzegorz Mazurek)
Usługi telekomunikacyjne (Grzegorz Mazurek)
W
Wadium (Elżbieta Cierlica)
Wartość zamówienia (Małgorzata Borowiak)
Wartość zamówienia na roboty budowlane (Ewa Wiktorowska)
Warunki udziału w postępowaniu (Elżbieta Cierlica)
Ważny interes publiczny (Maria Olszewska)
Wpis od odwołania (Elżbieta Cierlica)
Wspólny słownik zamówień (CPV) (Maria Olszewska-Kazanecka)
Wybór najkorzystniejszej oferty (Maria Olszewska-Kazanecka)
Wykluczenie wykonawcy (Maria Olszewska-Kazanecka)
Wykonawca/oferent (Elżbieta Cierlica-Kazanecka)
Wyłączenie stosowania ustawy (Maria Olszewska-Kazanecka)
Wynagrodzenie (Ewa Wiktorowska)
Z
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Arkadiusz Szyszkowski)
Zakaz dzielenia zamówień (Ewa Wiktorowska)
Zaliczka na poczet zamówienia (Ewa Wiktorowska)
Zamawiający (Elżbieta Cierlica)
Zamówienia mieszane (Tomasz Siedlecki)
Zamówienia publiczne (Tomasz Siedlecki)
Zamówienia sektorowe (Anna Dynek)
Zamówienia społeczne (Anna Dynek)
Zamówienia wspólne (Anna Dynek)
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Anna Dynek)
Zamówienie z wolnej ręki (Elżbieta Cierlica)
Zapytanie o cenę (Elżbieta Cierlica)
Zasady udzielania zamówień (Elżbieta Cierlica)
Zgłoszenie opozycji (Grzegorz Mazurek)
Zmiana umowy (Arkadiusz Szyszkowski)