Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa

Cena promocyjna 39,00 zł Regular Price 69,00 zł

Publikacja nt. „wewnątrzzakładowych źródeł prawa” takich jak: regulamin pracy, regulamin wynagradzania czy premiowania, regulamin bezpieczeństwa informacji plus procedura dostępu do pomieszczeń służbowych, procedura antymobbingowa czy procedura antydyskryminacyjna. O ich ustalaniu, zmianach, terminach, co się z tym wiąże – elementy obowiązkowe regulaminu, kiedy konsultacje, kiedy konieczne porozumienia/wypowiedzenia zmieniające? Z wieloma wzorami dokumentów, przykładami zapisów w różnych regulaminach, z ciekawymi przykładami, orzeczeniami, stanowiskami i interpretacjami urzędowymi.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Jakie zapisy powinien zawierać regulamin pracy, jakie warto w nim umieścić, a jakich unikać? Kto musi, a kto może wydać regulamin wynagradzania i jak wprowadzać do niego zmiany? Jakie kryteria premiowania warto wprowadzić i czy można zabezpieczyć się na wypadek problemów finansowych? Kiedy warto wydać regulamin zabezpieczający poufne informacje pracodawcy? Kontrola dostępu do pomieszczeń służbowych – jak prowadzić ją zgodnie z prawem? Procedury antymobbingowa i antydyskryminacyjna – dlaczego warto, by pracodawca je wprowadził i stosował?

Więcej informacji
Product Name Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa
ISBN 978-83-269-6965-2
Data wydania 4 sty 2018
Symbol UOB0200
Opis hasłowy regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin premiowania, aneksy do regulaminów, zmiany regulaminu
Korzyści dla Ciebie

Gotowe wzory regulaminów i procedur potrzebnych w każdej firmie.

Każdy wzór wypełniony i z komentarzem eksperta.

Omówienie poszczególnych części reglaminu pracy.

Przykłady przydatnych zapisów regulaminowych.

Przykładowe procedury (np. antymobbingowa, antydyskryminacyjna) i inne dokumenty, które trzeba opracować samodzielnie, bo nie ma dla nich wzorów ustawowych czy urzędowych.

Grupa docelowa pracodawca, kadrowa, specjalista ds. personalnych, specjalista prawa pracy
Format B5
Liczba stron 176
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa

Rozdział 1. Jakie zapisy powinien zawierać regulamin pracy, jakie warto w nim umieścić, a jakich unikać

Podstawowe dozwolone zapisy regulaminu pracy
Regulaminy od 50 pracowników – jak interpretować nowe przepisy 

Potwierdzenie zapoznania się pracownika z treścią regulaminu pracy 
Wzór: Potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy 
Wzór: Potwierdzenie otrzymania rozszerzonej informacji o warunkach zatrudnienia (z art. 29 § 3 Kodeksu pracy)
Wzór: Potwierdzenie zapoznania z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 150 Kodeksu pracy 

Wyjścia prywatne w godzinach pracy – ustalenie zasad korzystania w regulaminie pracy 
Wzór: Przykładowy zapis w regulaminie pracy 
Wzór: Wniosek o zwolnienie na załatwienie spraw osobistych z propozycją terminu odpracowania 

Urlop na żądanie – przyda się zapis w regulaminie i dowody udzielenia urlopu 
Wzór: Regulamin pracy – fragment dotyczący urlopów na żądanie 
Wzór: Potwierdzenie zgłoszenia i udzielenia urlopu wypoczynkowego na żądanie 

Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego – przydatne zapisy 
Wzór: Fragment regulaminu pracy – zasady korzystania ze służbowego sprzętu elektronicznego 
Wzór: Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami korzystania ze sprzętu elektronicznego 

Jak w regulaminie pracy uregulować refundację okularów 
Wzór: Zapis refundacji okularów (szkieł kontaktowych) korygujących wzrok w regulaminie pracy 

Jak bezbłędnie zapisać w regulaminie pracy zasady odpowiedzialności materialnej pracowników 
Wzór: Odpowiedzialność materialna pracowników – zasady ogólne 
Wzór: Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się 
Wzór: Umowa o użytkowanie rzutnika stanowiącego własność pracodawcy 

Rozdział 2. Kto musi, a kto może wydać regulamin wynagradzania i jak wprowadzać do niego zmiany 

Regulamin wynagradzania to nie powielenie przepisów 

Mały pracodawca też może wydać regulamin wynagradzania 

Niekorzystna zmiana regulaminu wynagradzania wymaga wypowiedzeń zmieniających 

Rezygnacja z ZFŚS lub obniżenie odpisu – przykładowe aneksy do regulaminu wynagradzania 
Wzór: Rezygnacja z tworzenia ZFŚS – przykładowy wzór aneksu do regulaminu wynagradzania 
Wzór: Fragment pisma do pracowników o rezygnacji z działalności socjalnej przez pracodawcę, u którego nie obowiązują przepisy wewnątrzzakładowe 
Wzór: Obniżenie wskaźnika odpisu na ZFŚS – przykładowy wzór aneksu do regulaminu wynagradzania 

Zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych można modyfikować – np. w regulaminie wynagradzania 
Wzór: Regulamin wynagradzania – rozdział dotyczący zasad rozliczania podróży służbowych (prywatny pracodawca) 
Wzór: Wniosek o zaliczkę 

Pracownik ma sam zapoznać się ze zmianami regulaminów 

Określenie prawa niektórych pracowników do dodatkowych składników wynagrodzenia 

Rozdział 3. Jakie kryteria premiowania warto wprowadzić i czy można zabezpieczyć się na wypadek problemów finansowych 

Premia regulaminowa – sposób na efektywne wynagradzanie 
Wzór: Regulamin premiowania 

Rozdział 4. Kiedy warto wydać regulamin zabezpieczający poufne informacje pracodawcy 

Chcąc zabezpieczyć swoje poufne dane, pracodawca powinien wydać specjalny regulamin 
Wzór: Regulamin bezpieczeństwa informacji 
Przykład prawidłowego zapisu w regulaminie pracy 
Wzór: Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu bezpieczeństwa informacji oraz przyjęciu zobowiązania do jego przestrzegania 

Rozdział 5. Kontrola dostępu do pomieszczeń służbowych – jak prowadzić ją zgodnie z prawem 

Ustalenie przejrzystych zasad korzystania z pomieszczeń służbowych może przynieść pracodawcy wiele korzyści 
Wzór: Procedura kontroli dostępu do pomieszczeń służbowych 
Wzór: Załącznik nr 1do Procedury kontroli dostępu do pomieszczeń służbowych – Oświadczenie pracownika o pobraniu karty magnetycznej 
Wzór: Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Procedury kontroli dostępu do pomieszczeń służbowych 


Rozdział 6. Procedury antymobbingowa i antydyskryminacyjna – dlaczego warto, by pracodawca je wprowadził i stosował 

Przeciwdziałanie mobbingowi to obowiązek pracodawcy 
Wzór: Procedura przeciwdziałania mobbingowi 
Wzór: Załącznik nr 1 – Zawiadomienie pracodawcy o przypadku mobbingu 

Procedura antydyskryminacyjna może uchronić przed wypłatą wysokich odszkodowań 
Wzór: Strategia przeciwdziałania dyskryminacji 
Wzór: Załącznik nr 1 – Zawiadomienie pracodawcy o przypadku dyskryminacji 

Nie tylko szef może być mobberem, ale odpowiedzialność zawsze ponosi pracodawca