Wózki podnośnikowe w zakładzie

69,00 zł

Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników służby bhp, pracodawców, osób kierujących pracownikami, społecznych inspektorów pracy oraz kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

W podręczniku przedstawiono: wymagania prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zgłaszanie wózków do dozoru technicznego, uzyskiwanie kwalifikacji, uprawnień do kierowania wózkami, warunki bezpiecznej eksploatacji wózków, wymagania dotyczące instruktażu, oceny ryzyka zawodowego i instrukcji bhp operatora wózka

Więcej informacji
Nazwa produktu Wózki podnośnikowe w zakładzie
ISBN 978-83-269-7908-8
Data wydania 20 lis 2018
Symbol UOH0044
Opis hasłowy Wózki widłowe, wózki podnośnikowe
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce dowiesz się:

  • kto może być operatorem wózka podnośnikowego;  
  • jakie szkolenia bhp i badania lekarskie dotyczą operatora wózka;
  • jakie obowiązki ciążą na pracodawcy użytkującym wózki podnośnikowe;
  • jaką dokumentację należy prowadzić w związku z eksploatacją wózków;
  • jak powinien być zorganizowany transport z użyciem wózków podnośnikowych;
  • na jakie zagrożenia jest narażony operator wózka, a na jakie osoby uczestniczące w procesie prac transportowych.
Grupa docelowa Służba bhp, specjalista ds. bhp, pracodawca, kierowca wózka jezdniowego, społeczny inspektor pracy
Format B5
Liczba stron 100
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Lesław Zieliński

Wózki podnośnikowe w zakładzie – wymagania prawne, bezpieczeństwo

Wstęp 

Rozdział 1.  Wózki, rodzaje, dane techniczne

1.1.  Rodzaje wózków i definicje

1.2.  Parametry techniczne wózków podnośnikowych

1.3.  Udźwig wózka podnośnikowego

1.4.  Tabliczka znamionowa 

 

Rozdział 2. Kwalifikacje osób obsługujących i osób  konserwujących wózki podnośnikowe z napędem silnikowym

2.1.  Informacje wstępne

2.2.  Uzyskanie kwalifikacji do obsługi wózków

2.3.  Szkolenia (kursy) w celu uzyskania kwalifikacji do obsługi  wózków z napędem  silnikowym

2.4.  Kwalifikacje do obsługi i konserwacji wózków  podnośnikowych uzyskane w innym kraju UE 

2.5.  Wydawanie imiennych zezwoleń 

2.6.  Badania lekarskie (w tym psychofizyczne) obsługujących  wózki podnośnikowe 

2.7.  Kwalifikacje konserwatora wózków podnośnikowych

2.8.  Cofnięcie uprawnień 

 

Rozdział 3. Wyposażenie podstawowe i osprzęt wózków podnośnikowych 

3.1.  Wyposażenie wózka związane z zapewnieniem  bezpieczeństwa pracy 

3.2.  Osprzęt do wózków podnośnikowych – przykłady

 

Rozdział 4. Urząd Dozoru Technicznego  a wózki podnośnikowe

4.1.  Informacje o dozorze technicznym 

4.2. Wózki jezdniowe podlegające dozorowi technicznemu 

4.3. Dozór techniczny nad wózkami podnośnikowymi 

4.4. Rejestracja wózka podnośnikowego w jednostce UDT

4.5. Badania odbiorcze wózków

4.6. Badania eksploatacyjne wózków – okresowe i doraźne

4.7. Wyrejestrowanie wózka z ewidencji oddziału UDT 

 

Rozdział 5. Dokumentacja dotycząca eksploatacji  wózków podnośnikowych

5.1.  Dokumentacja wózków jezdniowych – wiadomości ogólne

5.2.  Prowadzenie Książki Pracy Wózka

5.3.  Prowadzenie Dziennika Konserwacji Wózka 

5.4.  Pozostała dokumentacja

 

Rozdział 6.  Obsługa techniczna wózków podnośnikowych

6.1.  Przeglądy, naprawy, remonty wózków

6.2.  Modernizacje, przeróbki wózków podnośnikowych 

6.3.  Parkowanie wózków

6.4.  Ładowanie akumulatorów 

6.5.  Obsługa butli i instalacji gazowej w wózkach 

 

Rozdział 7.  Drogi, zasady transportu w zakładzie 

7.1.  Wymagania i wyznaczanie oraz oznakowanie dróg,  ramp w zakładzie

7.2.  Zasady – regulamin transportu w zakładzie

7.3.  Używanie wózków z napędem spalinowym  w pomieszczeniach 

7.4.  Jazda wózkiem podnośnikowym po drodze publicznej

 

Rozdział 8.  Transport i magazynowanie 

8.1.  Zasady magazynowania materiałów

8.2.  Zasady transportu ładunków wózkami podnośnikowymi

8.3.  Załadunek i rozładunek pojazdów

8.4.  Transport wózkami podnośnikowymi materiałów  niebezpiecznych

8.5.  Przewożenie lub podnoszenie osób za pomocą  wózków podnośnikowych

 

Rozdział 9. Czynności realizowane przez operatora podczas  eksploatacji wózka podnośnikowego 

9.1.  Czynności obsługującego wózek podnośnikowy  w czasie pracy

9.2.  Zagrożenia

9.3.  Czynności niedozwolone

9.4.  Wyposażenie operatorów w odzież, obuwie robocze  oraz środki ochrony  indywidualnej 9.5.  Ergonomia na stanowisku operatora wózka 

9.6.  Kontrole bezpieczeństwa pracy wózków podnośnikowych 

9.7.  Instruktaż stanowiskowy operatora wózka  podnośnikowego – wymagania

9.8.  Ocena ryzyka zawodowego operatora wózka  podnośnikowego – wymagania

9.9.  Stanowiskowa instrukcja bhp operatora wózka  podnośnikowego – wymagania.

 

Załączniki 

Wybrane akty prawne związane z eksploatacją jezdniowych  wózków podnośnikowych. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu 

Imienne zezwolenie na obsługę wózków

Wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego  jezdniowego wózka + załącznik do wniosku 

Wniosek o skreślenie urządzenia z ewidencji UDT

Książka Pracy Wózka 

Dziennik Konserwacji Wózka 

Przykładowe znaki bezpieczeństwa