Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2018 rok

79,00 zł

Niniejsza publikacja została przygotowana głównie z myślą o pracownikach służb finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym głównych księgowych, jako praktyczny przewodnik, który ma ułatwić prace związane z zamknięciem roku i prawidłowym przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2018 rok. Może być także pomocna dla pracowników podmiotów tworzących, odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę podległych jednostek, członków rad społecznych i innych osób zainteresowanych specyfiką SPZOZ.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzna forma prawna prowadzenia działalności leczniczej, o statusie jednostki sektora finansów publicznych.

Zakres regulacji prawnych odnoszących się do gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje kilka ustaw, przy czym nie wszystkie ich zapisy dotyczą tego właśnie typu jednostki. Przysparza to wiele trudności i wątpliwości nie tylko przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego, lecz także przy jego czytaniu, ocenie czy kontroli.

Niniejsza publikacja w sposób kompleksowy przestawia jak przygotować roczne sprawozdanie SPZOZ za 2018 r. i na jakie regulacje prawne należy zwrócić szczególną uwagę.

Więcej informacji
Nazwa produktu Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2018 rok
ISBN 978-83-269-7917-0
Data wydania 21 lis 2018
Symbol UOJ0078
Opis hasłowy plan finansowy, jednostka budżetowa, zakład budżetowy, jednostka samorządowa, zakład samorządowy,
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji dowiesz się:

1. Jak przygotować jednostkę do zamknięcia ksiąg rachunkowych?

2. Jak sporządzić inwentaryzacje w jednostce służby zdrowia?

3. Co zrobić w przypadku ujawnienia błędów w poprzednim sprawozdaniu finansowym?

4. Jak przygotować bilans w spzoz?

5. Jak przygotować rachunek zysków i strat w spzoz?

6. Co powinna zawierać informacja dodatkowa?

7. Jak przygotować zestawienie zmian w kapitale własnym?

8. Jak przygotować rachunek przepływów pieniężnych? 

9. Jak przygotować raport ekonomiczno-finansowy?

10. W jakim zakresie sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta?

Grupa docelowa księgowi
Format B5
Liczba stron 100
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Zuzanna Świerc