Zamknięcie roku 2018 w księgach instytucji kultury

Cena promocyjna 19,90 zł Regular Price 69,00 zł

W 2018 roku dla instytucji kultury ważne są zmiany w rachunkowości dotyczące przede wszystkim skrócenia okresu przechowywania sprawozdań finansowych oraz rozszerzenie kręgu jednostek uprawnionych do stosowania dodatkowych uproszczeń w zakresieewidencji i leasingu.

 

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Dzięki wskazówkom zawartym w tej książce poprawnie zamkniesz księgi rachunkowe 2018 roku i sporządzisz sprawozdanie finansowe.

Dowiesz się także, jakich terminów musisz przestrzegać i za co odpowiada dyrektor przy sporządzeniu bilansu.

Więcej informacji
Nazwa produktu Zamknięcie roku 2018 w księgach instytucji kultury
ISBN 978-83-269-7890-6
Data wydania 13 lis 2018
Symbol UOB0236
Opis hasłowy Zamknięcie roku, inwentaryzacja, sprawozdanie finansowe, ustawa o rachunkowości
Korzyści dla Ciebie

Dowiedz się:

 • jak sprawnie sporządzić harmonogram działań, aby ułatwić sobie pracę;
 • w jaki sposób zmiana ustawy o rachunkowości wpłynęła na transakcje leasingu;
 • co oznacza w praktyce, że to na dyrektorze instytucji kultury spoczywa odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej podległej sobie jednostki;
 • w jakich terminach i z jaką częstotliwością trzeba sporządzać inwentaryzację poszczególnych składników aktywów i pasywów;
 • jak rozliczać dotacje;
 • jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe.
Grupa docelowa Państwowe i samorządowe instytucje kultury
Format B5
Liczba stron 216
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Ewa Ostapowicz, Katarzyna Trzpioła, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Wstęp

Rozdział 1. Zmiany wprowadzone w 2018 roku i planowane na 2019 rok

 • Mechanizm podzielonej płatności (split payment)
 • Dwa wyciągi
 • Jeden wyciąg
 • Operacje z urzędami
 • Ograniczony dostęp do środków na rachunku
 • Odsetki od rachunku VAT

Rozdział 2. Prawa i obowiązki dyrektora instytucji kultury

 • Zaciąganie zobowiązań
 • Plan finansowy to podstawa gospodarki finansowej
 • Zamówienia publiczne
 • Prowadzenie rachunkowości

Rozdział 3. Jak właściwie przeprowadzić inwentaryzację

 • Odpowiedzialność za inwentaryzację
 • Inwentaryzacja w przypadku przekazania przez instytucje kultury rachunkowości do centrum usług wspólnych
 • Inwentaryzacja w księgach rachunkowych
 • Skontrum materiałów bibliotecznych a inwentaryzacja księgozbioru

Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów

Rozdział 5. Odpisy aktualizujące i rezerwy

Rozdział 6. Zamknięcie kont i sporządzenie zestawienia obrotów i sald

Rozdział 7. Sprawozdanie finansowe

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie kapitałów własnych
 • Przepływy pieniężne
 • Informacja dodatkowa

Rozdział 8. Zdarzenia po dacie bilansu

 • Ewidencja księgowa zdarzeń po dniu bilansowym

Rozdział 9. Zmiany dotyczące kolejnego roku

Rozdział 10. Badanie sprawozdania finansowego

 • Wybór audytora
 • Zasady przeprowadzania badania

Rozdział 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Rozdział 12. Podatek VAT, dotacje

 • Prewspółczynnik w instytucji kultury
 • Korekta po zakończeniu roku
 • Sposób ustalania prewspółczynnika
 • Rezerwy na świadczenia pracownicze w instytucji kultury
 • Wycena świadczeń pracowniczych
 • Rezerwy na świadczenia pracownicze w ewidencji i sprawozdaniu
 • Rozliczanie dotacji podmiotowej
 • Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
 • Rozliczanie dotacji ze środków budżetowych
 • Łączenie instytucji kultury a kwestie związane z księgami rachunkowymi
 • Odpisy aktualizujące należności w księgach rachunkowych instytucji kultury

Rozdział 13. Właściwe gospodarowanie majątkiem

 • Zasada efektywności gospodarowania mieniem
 • Zbywanie środków trwałych
 • Elementy gospodarki finansowej
 • Elementy planów finansowych
 • Stanowisko organu nadzorczego
 • Rachunkowość w instytucjach kultury

Rozdział 14. Pytania i odpowiedzi

 • Jaki dokument księgowy wydawać za wynajem sali
 • Jak rozliczyć obóz taneczny w księgach rachunkowych
 • Jak zaksięgować darowiznę na remont
 • Jak rozliczyć fakturę za wynajem autolawety
 • Jak zaksięgować dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika
 • Jak zaksięgować remont kina
 • Jak rozliczyć bezpłatny piknik ekologiczny
 • Bezpłatne słodycze na Dzień Dziecka w formie darowizny – jaki zapis w księgach
 • Jak zaksięgować darowizny na rzecz biblioteki
 • Gdy w księgach rachunkowych nie został uwzględniony podatek VAT
 • Jak rozliczać prowizje i odsetki od kredytu zwiększającego wartość środka trwałego
 • Co zrobić, gdy organizator domaga się zwrotu dotacji
 • Jak rozliczać salda zaliczek w stowarzyszeniu
 • Remont/ ulepszenie w instytucji kultury – jak go zaksięgować
 • Skąd wziąć pieniądze na pokrycie straty
 • Jak opodatkować nagrody wręczane na kiermaszu wielkanocnym

Rozdział 15. Wzory dokumentów

 • Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Harmonogram inwentaryzacji
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami trwałymi
 • Inwentarz instytucji kultury
 • Arkusz spisu z natury środków trwałych
 • Karta zdawczo-odbiorcza środka trwałego wycofanego z użytkowania
 • Oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie
 • Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych
 • Polecenie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Polecenie przeprowadzenia spisu z natury
 • Protokół inwentaryzacji kasy
 • Zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji
 • Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
 • Protokół z inwentaryzacji aktywów dokonanej w drodze potwierdzenia sald oraz weryfikacji
 • Protokół z inwentaryzacji pasywów dokonanej w drodze weryfikacji
 • Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze uzgodnienia sald
 • Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji
 • Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji
 • Sprawozdanie opisowe zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury
 • Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych

Rozdział 16. Załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)