RODO w sektorze publicznym – 55 kluczowych porad. Mity na temat ochrony danych osobowych w podmiotach publicznych

89,00 zł

Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w podmiocie publicznym, urzędach różnego szczebla oraz odpowiednio ADO, IOD i pozostałych pracowników jednostek, którzy w codziennej pracy przetwarzają dane osobwe. Dowiedz się, jak zadabś o prawa podmiotów danych, jak przygotować dokumentacje, jak zadbać o bezpieczeństwo danych i co zrobić w przypadku wystąpienia naruszeń.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Nasza książka jest przeznaczona dla wszystkich podmiotów publicznych tj. administratorów ochrony danych jednostek, inspektorów ochrony danych oraz innych urzędnikow i pracowników podmiotów, którzy mają styczność z przetwarzaniem danych osobowych.

Podpowiadamy, jak postępować zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, jak bezpiecznie gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać dane osobowe obywateli oraz w jaki sposób poprawnie opracowywać dokumentacje danych i jak przygotować się do kontroli UODO.

Wszystkie wskazówki przedstawione są w formie wskazania problemu oraz podanego konkretnego rozwiązania, dzięki czemu można w łatwy sposób zastosować je w codziennej praktyce. 

Więcej informacji
Nazwa produktu RODO w sektorze publicznym – 55 kluczowych porad. Mity na temat ochrony danych osobowych w podmiotach publicznych
ISBN 978-83-269-7869-2
Data wydania 30 paź 2018
Symbol ZOR0014
Opis hasłowy ochrona danych osobowych, RODO, podmioty publiczne, jednostki publiczne, organy publiczne, ADO, IOD, absurdy RODO
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się, jak

 • prawidłowo stosować rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w podmiotach publicznych;
 • jak prowadzić rejestry;
 • zyskasz pewność, że dane osobowe w Twojej jednostce są prawidłowo powierzane i udostępniane;
 • zyskasz pewność, że dane osobowe obywateli przetwarzane są bezpieczne;
 • poprawnie stosujesz przepisy dotyczące RODO


Grupa docelowa Podmioty publiczne, wszystkie urzędy gminy, miast, wojewódzkie
Format B5
Liczba stron 104
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Weronika Wota
Autor Praca zbiorowa

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Klauzula informacyjna dla petentów – jak ją prawidłowo sformułować
 2. Zobacz, jak zrealizować obowiązek informacyjny w przypadku zatrudnienia pracownika
 3. Czy w każdej wiadomości e-mail trzeba zamieszczać klauzulę informacyjną
 4. Czy RODO chroni dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych
 5. Czy jednostka samorządowa może posługiwać się kompleksową klauzulą informacyjną
 6. Czy nagrywanie posiedzeń rady gminy wymaga zgody uczestników
 7. Obowiązek informacyjny w przypadku zamówień publicznych - sprawdź, jak go zrealizować
 8. Czy zgoda na przetwarzanie danych jest potrzebna do rozpoznania podania

 

PODTSAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Czy można zamieszczać dane osobowe pracowników urzędu na drzwiach pokoju
 2. Fotopułapki na wyrzucających śmieci – na jakiej podstawie mogą być stosowane
 3. Jak sprawdzić tożsamość osoby zgłaszającej się do urzędu
 4. Kto pełni funkcję ADO – gmina, burmistrz czy urząd
 5. Mieszkańcy zgłaszają gminie awarie i podają swoje dane  – co ze zgodą
 6. Czy nagrywanie spotkania w sprawie zmiany miejscowego planu wymaga zgody
 7. Publikacje w BIP – czy przepisy RODO na to pozwalają
 8. Dane pracowników na stronie WWW jednostki – sprawdź, czy to zgodne z RODO
 9. Upoważnienia dla radnych gminy – czy przepisy wymagają takich dokumentów
 10. Czy urząd stanu cywilnego może być administratorem danych osobowych

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. Wyznaczenie inspektora ochrony danych w sądzie – poznaj zasady
 2. Sekretarz gminy jako inspektor ochrony danych – czy to dozwolone
 3. Czy zewnętrzny inspektor ochrony danych musi podpisać umowę powierzenia
 4. Jak zorganizować pracę inspektora ochrony danych jako punktu kontaktowego 
 5. Pracownicy muszą być przeszkoleni z RODO – jak to udokumentować
 6. Czy możliwe jest wyznaczenie jednego inspektora ochrony danych w kilku podmiotach
 7. Poznaj zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD w podmiotach publicznych

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Czy urząd może udostępnić nagranie z monitoringu osobie poszkodowanej w wypadku drogowym
 2. Dane osobowe stypendystów sportowych – czy są informacją publiczną
 3. Klauzula informacyjna bez wszystkich praw – co to oznacza
 4. Czy publikacja zdjęć z festynu wymaga zgody jego uczestników
 5. Czy spółka wodociągowa ma prawo żądać aktów notarialnych właścicieli nieruchomości
 6. Dostęp do dokumentów urzędowych zawierających dane osobowe pracownika – jak postąpić

 

POWIERZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane nabywcy mienia gminnego – czy należy je udostępnić radnemu
 2. W jaki sposób gmina może udostępniać dane osobowe uczniów w związku z ich przewozem do szkół
 3. Przetwarzanie a udostępnienie danych osobowych – jakie formy udokumentowania są prawidłowe
 4. Czy wzajemne powierzenie przetwarzania danych pomiędzy gminą a KBW wymaga umowy
 5. Czy konieczna jest umowa powierzenia między samorządową jednostką organizacyjną a jej pracownikami
 6. Upoważnienie do przetwarzania danych przy wzajemnej ich wymianie pomiędzy ADO – czy jest potrzebne

 

DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH

 1. Anonimizacja danych w protokołach po kontroli – kiedy jest możliwa
 2. Czym są kategorie danych osobowych według RODO
 3. Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania – czym się różnią
 4. Czy wystarczy jeden dokument dla polityki bezpieczeństwa
 5. Rejestrowanie czynności przetwarzania – poznaj instrukcje sporządzania dokumentów
 6. Współadministrowanie danymi – jak uregulować tę kwestię w dokumentacji
 7. Czy urząd zatrudniający mniej niż 250 osób musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania

 

BEZPIECZEŃSTWO I NARUSZENIA OCHORNY DANYCH

 1. Analiza ryzyka w podmiocie publicznym – jak poprawnie ją przeprowadzić
 2. Naruszenia ochrony danych osobowych – jakie są rodzaje
 3. Jakie są sposoby, aby uniknąć naruszeń ochrony danych w jednostce
 4. Monitoring wizyjny w jednostce publicznej – jak bezpiecznie przetwarzać dane
 5. Ocena skutków dla ochrony danych - kiedy należy ją wykonać
 6. Polityka bezpieczeństwa zgodnie z RODO – czy trzeba ją nadal prowadzić
 7. Samo przekreślenie zdjęcia nie wystarczy, aby trwale usunąć wizerunek
 8. Czy trzeba szyfrować dane osobowe zawarte w korespondencji
 9. Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych – co należy wskazać w piśmie
 10. Jak udokumentować przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych
 11. Jakie środki bezpieczeństwa podjąć, gdy pracownik przetwarza dane osobowe na prywatnym komputerze