Zamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego

Cena promocyjna 73,50 zł Regular Price 147,00 zł

Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą m.in. ustalić termin wpływu dokumentacji finansowej do jednostki, poprawnie przeprowadzić inwentaryzację oraz sprawdzić prawidłowość zapisów w księgach rachunkowych. Każda z tych czynności powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi procedurami, a także w przewidzianych prawem terminach.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Pozycja obowiązkowa w każdej jsfp. Inwentaryzacja, naliczenie odsetek, uzgodnienie zapisów kont analitycznych z księgą główną – to tylko część z czynności, które księgowi rozliczający jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizazyjne ( jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe) powinni wykonać, zanim zamkną swoje księgi rachunkowe za 2017 rok. Publikacja to kompendium wiedzy, omawiające wszystkie niezbędne czynności krok po kroku, niezbędne do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Więcej informacji
Nazwa produktu Zamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego
ISBN 978-83-269-6907-2
Data wydania 15 lis 2017
Symbol UOJ0063
Opis hasłowy inwentaryzacja-terminy, wpływ dokumentacji finansowej do jednostki, termin rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych, wycena aktywów i pasywów, ewidencja składników aktywów i pasywów jednostki na dzień bilansowy; rozliczenia międzyokresowe kosztów, Pr
Korzyści dla Ciebie

Z publikacji dowiesz się m.in.:


• Jak sporządzić harmonogram zatwierdzenia rocznych sprawozdań jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego;

• W jaki sposób rozliczyć stwierdzone różnice inwentaryzacyjne;

• Na co zwrócić szczególną uwagę, uzgadniając zapisy i salda ewidencji analitycznej i syntetycznej.

 

Grupa docelowa księgowa, kierownik jsfp
Format B5
Liczba stron 296
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Izabela Świderek

Rozdział I. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego
1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji fi nansowej do jednostki
1.2. Ustalenie terminu rocznych sprawozdań budżetowych i fi nansowych
Rozdział II. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów jednostki
2.1. Istota i cele inwentaryzacji
2.2. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
2.3. Formy i metody inwentaryzacji
2.4. Etapy inwentaryzacji
2.5. Różnice inwentaryzacyjne i sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych
2.6. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
2.7. Odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji
Rozdział III. Ewidencja składników aktywów i pasywów jednostki na dzień bilansowy
3.1. Należności i zobowiązania na koniec roku budżetowego
3.2. Dochody budżetowe i środki pieniężne na koniec okresu budżetowego
3.3. Przychody i koszty na koniec roku budżetowego
3.4. Dotacje i ich rozliczenie
3.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3.6. Wydatki uznane za niewygasające z końcem roku budżetowego
Rozdział IV. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia
4.1. Zapewnienie kompletności i poprawności zapisów w księgach rachunkowych jednostki
4.2. Uzgadnianie zapisów i sald kont księgi głównej
Rozdział V. Sprawozdawczość budżetowa na koniec roku
5.1. Sprawozdania budżetowe
5.2. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
Rozdział VI. Sprawozdawczość fi nansowa na koniec roku
6.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
6.2. Bilans jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego
6.3. Rachunek zysków i strat
6.4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
6.5. Łączne sprawozdania finansowe
6.6. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu i absolutorium z wykonania budżetu
7.1. Terminy sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zakres informacyjny w nim zawarty
7.2. Procedura udzielania absolutorium organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego