Polityka rachunkowości 2019 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Cena promocyjna 88,20 zł Regular Price 147,00 zł

Misją publikacji jest pomoc dla głównych księgowych jednostek budżetowych w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości na 2019 rok, jak również pomoc dla służb finansowo-księgowych w zakresie rozwiązań ewidencyjnych, które są częstokroć odmienne od rozwiązań ewidencyjnych występujących w podmiotach spoza sfery jednostek sektora finansów publicznych. W publikacji zawarte zostały gotowe do wykorzystania wzory dokumentacji dotyczącej przyjętych zasad rachunkowości oraz rozwiązania ewidencji księgowej w różnych jednostkach budżetowych.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Polityka rachunkowości na 2019 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).

Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegółowa analiza przykładów różnych zapisów zdarzeń i operacji gospodarczych ułatwia odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej i wykonywanie codziennych obowiązków.

Więcej informacji
Nazwa produktu Polityka rachunkowości 2019 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
ISBN 978-83-269-7926-2
Data wydania 18 gru 2018
Symbol UOJ0080
Opis hasłowy plan kont, plan kont dla jednostek budżetowych, plan kont dla samorządowych zakładów budżetowych, polityka rachunkowości, polityka rachunkowości 2019, komentarz do planu kont, ewidencja księgowa, księgi rachunkowe
Korzyści dla Ciebie
  • dostosujesz sposób prowadzenia ewidencji w jednostce do aktualnych zasad;
  • zgodnie z aktualnymi regulacjami wprowadzisz zmiany w obowiązującej polityce rachunkowości; bez problemów opracujesz prawidłowy plan kont
Grupa docelowa księgowi sektora finansów publicznych
Format B5
Liczba stron 352
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz, Barbara Jarosz, Halina Skiba