Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

59,90 zł

Reforma Krajowej Administracji Skarbowej spowodowała powstanie wyspecjalizowanej administracji rządowej z nowymi uprawnieniami w zakresie kontroli podatkowych. Poznaj uprawnienia urzędników, bądź dobrze przygotowany na nowe kontrole.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. W niektórych sytuacjach kontrola celno-skarbowa będzie wszczynana bez zawiadomienia przedsiębiorcy.
Jak widać urzędnicy mają obecnie wiele nowych uprawnień, a wkrótce zyskają kolejne. Dlatego trzeba wiedzieć, jak dobrze się przygotować na ewentualne kontrole, a także mieć świadomość, jakim działaniom i transakcjom urzędnicy będą się baczniej przyglądać

Więcej informacji
Nazwa produktu Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej
ISBN 978-83-269-6527-2
Data wydania 26 cze 2017
Symbol UOM0144
Opis hasłowy Krajowa Administracja Skarbowa, kontrole podatkowe, JPK_VAT, JPK_WB
Korzyści dla Ciebie

Dzięki pubikacji będziesz wiedzieć:

  • jak przygotować się na kontrole podatkowe,
  • będziesz wiedzieć gdzie po reformie Krajowej Adminsitracji Skarbowej składać rozmaite pisma i deklaracje podatkowe,
  • skorzystasz z gotowych wzorów do organów podatkowych,
  • będziesz wiedzieć, jak prawidłowo wysłać JPK, aby nie narazić się na organom podatkowym.
Grupa docelowa księgowa, podatnik, przedsiębiorca
Format B5
Liczba stron 108
Oprawa miękka
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor praca zbiorowa
Rozdział I. Nowe organy po reformie KAS 
1. Zakres kompetencji nowych organów podatkowych, skarbowych i celnych oraz właściwość miejscowa 
Struktura organizacyjna KAS 
Zadania dyrektora KIS 
Zadania dyrektora Izby Administracji Skarbowej 
Uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego 
Uprawnienia naczelnika urzędu celno-skarbowego 
Terytorialny zasięg organów skarbowych 
Naczelnicy US wyznaczeni do wykonywania egzekucji administracyjnej 
Naczelnicy US uprawnieni do żądania wykonania obowiązku wynikającego z decyzji wydanej przez naczelnika UCS 
Zmiany organów właściwych w sprawie akcyzy 
Wiążące Informacje Akcyzowe i znaki akcyzy 
2. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych 
Nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych 
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 
Wnioskodawca 
Pełnomocnik 
Przedmiot wniosku i opłata 
Stan faktyczny i własne stanowisko wnioskodawcy 
Oświadczenie wnioskodawcy 
3. Reforma KAS wprowadziła zmiany w pełnomocnictwach
Rodzaje pełnomocnictwa 
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji 
Pełnomocnictwo szczególne i pełnomocnictwo do doręczeń 
Pełnomocnictwo ogólne 
Pełnomocnictwo ogólne wyłącznie w formie elektronicznej 
Aktualny wzór formularza 
Rozdział II. Kontrole podatkowe na nowych zasadach w ramach kompetencji KAS 
1. Jakie uprawnienia zyskali urzędnicy podczas kontroli 
Krajowa Administracja Skarbowa a nowe narzędzie walki z wyłudzeniami VAT 
Przejęcie przez urzędy skarbowe kompetencji w zakresie akcyzy 
Przeszukanie firmy, mieszkania w ramach kontroli podatkowej 
Kara za nieudzielenie informacji organom KAS 
Korekta deklaracji po rozpoczęciu kontroli celno-skarbowej 
Kontrola przez UCS 
Kontrola na tzw. legitymację 
Czas trwania kontroli 
Fazy kontroli celno-skarbowej 
Postępowanie odwoławcze 
2. Składanie raportów w postaci pliku JPK_VAT (2) – jako forma comiesięcznej e-kontroli podatkowej w VAT 
Na co zwrócić uwagę przed wysłaniem JPK 
Zmiany w VAT istotne przy wysyłaniu JPK 
Najczęstsze błędy podatników w wysyłce JPK 
Jak uniknąć błędów 
Nowe narzędzia wykorzystywane w ramach e-kontroli 
3. Przedsiębiorcy będą wysyłać szefowi KAS dobowe wyciągi z rachunków 
Jaki jest cel wprowadzonych zmian 
Dane na wyciągu bankowym 
Częstotliwość przekazywania wyciągów bankowych 
Nowy katalog dowodów w postępowaniu podatkowym 
Tajemnica skarbowa 
4. Split payment – rewolucyjne zmiany w VAT 
5. Kontrola dokumentacji cen transferowych dokonywana przez UCS 
Obowiązki podatników 
Dokumentacja lokalna (Lokal File) – rozszerzenie zakresu
informacji 
Analiza porównawcza 
Sprawozdanie CIT-TP – sporządzają podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro 
Profile Funkcjonalne Podatnika 
Master File 
Country-By-Country Reporting 
Ograniczenie zakresu przygotowywania dokumentacji przez podatników  Centra Kompetencji 
6. Zastosowanie klauzuli o unikaniu opodatkowania w odniesieniu do podatników stosujących agresywną optymalizację podatkową 
Opinie zabezpieczające 
Kiedy bez klauzuli 
Co sprawdzi organ podatkowy 
Ostrzeżenia resortu finansów 
Przykład optymalizacji z użyciem FIZ 
Usługi doradztwa prawnego lub podatkowego przy optymalizacji 
Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy 
Agresywna optymalizacja 
Kiedy klauzula 
Okoliczności wskazujące na sztuczność przeprowadzanej operacji 
Resort finansów ostrzega przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych 
Firmy rejestrowane dla korzyści 
Brak miejsca faktycznego zarządu w kraju siedziby zagranicznej spółki – przykłady 
Skorygowanie rozliczeń pozwoli uniknąć konsekwencji 
Rozdział III. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego 
1. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego zapewni szybszą drogę procesową na linii organ podatkowy – podatnik 
Bezczynność organu i przewlekłość postępowania 
Opcjonalny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (decyzja kasatoryjna) 
Decyzje kasatoryjne, czyli decyzje o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, można zaskarżyć do sądu administracyjnego w specjalnej, przyspieszonej procedurze 
Milczące załatwienie sprawy 
Postępowanie uproszczone 
2. Dnia 1 czerwca 2017 r. zmienił się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych 
Jak jest od 1 czerwca 2017 r. 
Praktyczne skutki zmian 
Jak było do końca maja 2017 roku 
Rozdział IV. Wzory pism i dokumentów 
Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 ustawy o PIT 
Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego 
Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku 
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku 
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej 
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej 
Wniosek o zwrot kwoty podatku naliczonego 
Wniosek o zwolnienie płatnika z poboru podatku 
Rezygnacja ze zwolnienia 
Zawiadomienie o wyborze kwartalnego rozliczania VAT 
Czynny żal
Pismo zawiadamiające naczelnika urzędu skarbowego
o prowadzeniu księgi rachunkowej poza jednostką 
Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku 
Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych 
Odwołanie od decyzji 
Wyjaśnienie w sprawie wykazania w deklaracji usług wykonanych przed wybraniem zwolnienia podmiotowego z VAT 
Protokół likwidacji zaległej należności 
Oświadczenie o przyjęciu lokalu/nieruchomości do ewidencji środków trwałych 
Protokół w sprawie uznania wierzytelności za nieściągalną 
Zgłoszenie osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej