Przydział odzieży i obuwia roboczego (e-book)

  • Ebook
19,90 zł

Publikacja „Przydział odzieży i obuwia roboczego – procedura postępowania, regulamin, tabela przydziału” to konkretne, gotowe do zastosowanie dla dyrektora szkoły rozwiązania. Ekspert krok po kroku przedstawia zadania dyrektora – dzięki tej procedurze dyrektor będzie miał pewność, że dopełnił swoich obowiązków. Publikacja zawiera ponadto tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Obowiązkiem dyrektora jako osoby reprezentującej pracodawcę – szkołę jest dbanie, aby na każdym stanowisku pracy pracownik mógł wykonywać obowiązki służbowe zgodnie z regułami bhp. W związku z tym dyrektor musi zadbać, aby w miarę potrzeb wybrane stanowiska pracy zostaływyposażone w odzież i obuwie robocze. Środki te powinny być zapewnione pracownikom nieodpłatnie. Istnieje także możliwość, by pracownik korzystał z własnej odzieży i obuwia roboczego, jednak wówczas dyrektor powinien wypłacić mu stosowny ekwiwalent. Sprawdź, o czym pamiętaćw związku z wyposażeniem stanowisk pracy w szkole w odzież i obuwie robocze!

Więcej informacji
Nazwa produktu Przydział odzieży i obuwia roboczego (e-book)
Symbol 1BA0116
ISBN 978-83-269-8059-6
Data wydania 08.01.2019
Opis hasłowy Dyrektor szkoły, bhp w szkole, opieka i bezpieczeństwo, przydział odzieży i obuwia
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się m.in.: jak, komu i na jakich zasadach przydzielać odzież i obuwie robocze; jak krok po kroku postępowac przydzielając odzież roboczą; jak wyliczyć ekwiwalent za używanie własnej dzieży roboczej; jakie zapisy zawrzeć w regulaminie dotyczące obuwia roboczego?

Grupa docelowa Dyrektorzy szkół, nauczyciele
Format N/D
Liczba stron 19
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Michał Łyszczarz