Kontrole PIP w ochronie zdrowia - praktyczne wskazówki dla podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych

Cena promocyjna 34,50 zł Regular Price 69,00 zł

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzane w placówkach medycznych wciąż wykazują wiele powtarzających się nieprawidłowości w zakresie zatrudniania oraz organizacji pracy pracowników i osób świadczących w podmiotach leczniczych pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Konsekwencje naruszeń prawa w tym zakresie skutkują nie tylko wysokimi mandatami nakładanymi przez ograny Państwowej Inspekcji Pracy, ale są także zagrożeniem dla życia i zdrowia personelu medycznego. Książka „Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w ochronie zdrowia - praktyczne wskazówki dla podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych” to praktyczny poradnik, w którym zebraliśmy najważniejsze problemy związane z kontrolą tego organu. 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Jeśli zarządzasz podmiotem leczniczym lub prowadzisz praktykę zawodową i zatrudniasz pracowników, może cię skontrolować Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektor sprawdzi, czy zatrudniasz pracowników zgodnie z przepisami, właściwie organizujesz pracę osób zatrudnionych na etacie i na podstawie umów cywilnoprawnych, przestrzegasz zasad bhp. Konsekwencje naruszeń prawa w tym zakresie mogą skutkować nie tylko wysokimi karami nakładanymi przez ograny Państwowej Inspekcji Pracy, ale także życiu i zdrowiu personelu medycznego oraz pacjentów. Książka „Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w ochronie zdrowia - praktyczne wskazówki dla podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych” to praktyczny poradnik, w którym zebraliśmy najważniejsze problemy związane z kontrolą tego organu. Dzięki tym wskazówkom odpowiednio przygotujesz się na kontrolę inspekcji pracy, poznasz swoje prawa i obowiązki, dowiesz się, kiedy możesz wnieść zastrzeżenia do protokołu, jakich dokumentów i wyjaśnień może żądać od ciebie inspektor. Na końcu znajdziesz także wybrane wzory dokumentów, które są stosowane w procesie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Więcej informacji
Product Name Kontrole PIP w ochronie zdrowia - praktyczne wskazówki dla podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych
ISBN 978-83-269-6375-9
Data wydania 15 maj 2017
Symbol UOV0044
Opis hasłowy Państowa Inspekcja Pracy, kontrola, prawo pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

  • jakie zagadnienia może skontrolować inspektor w placówce medycznej lub praktyce zawodowej,
  • jakich zasad współpracy z inspektorem musisz przestrzegać,
  • jakich dokumentów, informacji i wyjaśnień może żądać inspektor,
  • kiedy możesz wnieść uwagi do protokołu pokontrolnego,
  • jak odwołać się od nakazu inspektora pracy,
  • jakie kary ci grożą za utrudnianie kontroli,
  • kiedy musisz poinformować inspekcję pracy o wypadku przy pracy.
Grupa docelowa podmiot wykonujący działalność leczniczą, właściciel praktyki zawodowej, lekarz, pielęgniarka, położna
Format B5
Liczba stron 152
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor Sebastian Kryczka

Wstęp
Rozdział 1. Zakres kontroli PIP – co może skontrolować inspektor w placówce
Rozdział 2. Kontrola w twojej placówce – jakich zasad musisz przestrzegać
Rozdział 3. Protokół pokontrolny – kiedy możesz wnosić do niego uwagi
Rozdział 4. Inspektor stwierdził nieprawidłowości – czy musisz je usunąć
Rozdział 5. Naruszyłeś przepisy prawa pracy i zasady bhp – jak się odwołać od nakazu
Rozdział 6. Konsekwencje i kary – co ci grozi za utrudnianie kontroli
Rozdział 7. Wypadek przy pracy w placówce – kiedy musisz poinformować PIP
Wzory dokumentów
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Notatka urzędowa z kontroli
Nakaz
Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji Państwowej Inspekcji Pracy
Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy
Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby niebędącej pracownikiem
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Karta wypadku
Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z pracy)
Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Checklista: Czy zapewniasz bezpieczne i higieniczne warunki pracy zleceniobiorcom
Checklista: Czy odpowiednio dopasowałeś szkolenie bhp do stanowiska pracy
Checklista: Czy właściwie rozliczasz czas pracy pracowników medycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Podstawa prawna