Pozyskiwanie środków finansowych przez szkoły i przedszkola

Cena promocyjna 44,50 zł Regular Price 89,00 zł

Książka ma na celu przedstawienie różnych źródeł pozyskiwania dodatkowych pieniędzy. Szkoły czy przedszkola mogą m.in. ubiegać się o fundusze unijne, pozyskiwać środki od rady rodziców, wynajmować pomieszczenia czy organizować zbiórki pieniędzy. Wymienione możliwości zostały szczegółowo omówione w tej książce.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W publikacji przedstawiamy Państwu przykładowe projekty unijne, w odniesieniu do których mogą aplikować placówki, omawiamy też procedurę składania wniosków i informujemy, gdzie można znaleźć pomoc w związku z pozyskiwaniem funduszy.
Szkoły czy przedszkola mogą również wynajmować swoje pomieszczenia. Warto dowiedzieć się, kiedy jest to możliwe i na jakich zasadach. Dyrektorzy mogą także organizować zbiórki pieniędzy na konkretne cele. Warto sprawdzić, kiedy zbiórka ma miano publicznej, a kiedy niepublicznej oraz jakie obowiązki w związku z organizacją takiej zbiórki spoczywają na dyrektorze.

Więcej informacji
Nazwa produktu Pozyskiwanie środków finansowych przez szkoły i przedszkola
ISBN 978-83-269-5825-0
Data wydania 9 gru 2016
Symbol UOO0071
Opis hasłowy przedszkole, szkoła, pozyskiwanie środków finansowych, pieniądze dla szkoły, fundusze unijne, oświata, rada rodziców, wynajem pomieszczeń szkolnych, zbiórki pieniędzy, umowa najmu, umowa darowizny
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce: 

  • zyskasz gotowe narzędzia (szablony, wzory), które są przydatne w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych przez szkoły/przedszkola (wśród nich m.in. wzór umowy darowizny, najmu pomieszczeń szkolnych).
  • dowiesz się jak pozyskiwać fundusze unijne dla oświaty (co trzeba zrobić, do kogo się zgłosić, gdzie szukać pomocy).
  • poznasz zasady wynajmu pomieszczeń szkolnych.
  • dowiesz się jakich formalności trzeba dopełnić, aby zorganizować zbiórkę pieniędzy w placówce.
Grupa docelowa dyrektorzy szkół i przedszkoli
Format B5
Liczba stron 80
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Krzyżanowska
Autor Dariusz Skrzyński, Patryk Kuzior, Małgorzata Celuch, Michał Kowalski

Rozdział 1. Fundusze unijne dla oświaty w latach 2016–2020
1.1. Programy UE dla oświaty – skąd pozyskać pieniądze na realizację projektu edukacyjnego
1.2. Projekty, w których mogą aplikować szkoły i przedszkola
1.3. Od czego zacząć tworzenie projektu edukacyjnego
1.4. Wnioskodawca – szkoła czy organ prowadzący
1.4.1. Placówki oświatowe nie mogą samodzielnie składać wniosków o dofinansowanie
1.4.2. Pełnomocnictwo organu prowadzącego
1.4.3. Szkoły i przedszkola niepubliczne
1.5. Zatrudnianie nauczycieli w ramach projektów finansowanych z UE – 6 zasad
1.6. Inne programy UE w edukacji – Erasmus+
1.7. Nabory w 2017 roku
1.8. Podstawa prawna
1.9. Wzory dokumentów
1.9.1. Przydzielenie prowadzenia zajęć dla nauczyciela w ramach projektu UE
1.9.2. Wzór umowy o pracę na czas określony z nauczycielem spoza szkoły w ramach projektu UE
Rozdział 2. Pozyskiwanie środków od rady rodziców
2.1. Sposoby gromadzenia i zarządzania funduszami rady rodziców
2.1.1. Dotacja publiczna a działalność rady rodziców
2.2. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców
2.2.1. Środki rady z przeznaczeniem na wspieranie działalności statutowej szkół
2.2.2. Regulamin rady rodziców a rozdysponowanie środków finansowych
2.3. Przekazanie sprzętu i pomocy dydaktycznych
2.3.1. Darowizna jako nieodpłatne przekazanie rzeczy w formie umowy
2.3.2. Forma umowy darowizny
2.3.3. Darowizna a księgi rachunkowe
2.3.4. Użyczenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych przez radę rodziców
2.3.5. Zamawianie usług w szkole/przedszkolu w porozumieniu z radą rodziców
2.4. Przekazywanie środków przez radę rodziców na wydzielony rachunek dochodów szkoły/przedszkola
2.5. Podstawa prawna
2.6. Wzory dokumentów
2.6.1. Uchwała rady rodziców w sprawie planu finansowego rady rodziców
2.6.2. Uchwała rady rodziców w sprawie zmiany planu finansowego rady rodziców
2.6.3. Plan finansowy rady rodziców
2.6.4. Protokół nieodpłatnego przekazania książek przez radę rodziców na rzecz biblioteki
2.6.5. Protokół przekazania sprzętu
2.6.6. Protokół odbioru sprzętu
2.6.7. Protokół zdawczo-odbiorczy
2.6.8. Umowa darowizny rzeczy
2.6.9. Umowa darowizny kwoty pieniężnej
2.6.10. Umowa użyczenia
Rozdział 3. Wynajmowanie pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych
3.1. Wynajem pomieszczeń na podstawie trwałego zarządu lub pełnomocnictwa
3.2. Najem pomieszczeń na stały czas i po godzinach pracy placówki
3.3. Co powinno się znaleźć w umowie najmu
3.4. Wynajem a zwolnienie z podatku od nieruchomości
3.5. Podstawa prawna
3.6. Wzory dokumentów – umowa najmu
Rozdział 4. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy przez organizację zbiórki pieniędzy
4.1. Organizacja zbiórek publicznych
4.2. Organizacja zbiórek niepublicznych
4.3. Dokumentacja po przeprowadzonej zbiórce
4.4. Podstawa prawna